ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
56020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
56020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
56020003
เปิดใช้งาน
4
56020004
เปิดใช้งาน
5
56020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
56020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
56020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
56020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
56020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
56020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
56020011
ไม่เปิดใช้งาน
12
56020012
ไม่เปิดใช้งาน
13
56020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
56020014
เปิดใช้งาน
15
56020015
เปิดใช้งาน
16
56020017
เปิดใช้งาน
17
56020019
เปิดใช้งาน
18
56020020
เปิดใช้งาน
19
56020021
เปิดใช้งาน
20
56020022
เปิดใช้งาน
21
56020023
เปิดใช้งาน
22
56020024
ไม่เปิดใช้งาน
23
56020025
เปิดใช้งาน
24
56020026
ไม่เปิดใช้งาน
25
56020029
เปิดใช้งาน
26
56020030
ไม่เปิดใช้งาน
27
56020031
เปิดใช้งาน
28
56020032
ไม่เปิดใช้งาน
29
56020033
เปิดใช้งาน
30
56020034
ไม่เปิดใช้งาน
31
56020035
ไม่เปิดใช้งาน
32
56020036
เปิดใช้งาน
33
56020037
ไม่เปิดใช้งาน
34
56020038
ไม่เปิดใช้งาน
35
56020039
เปิดใช้งาน
36
56020040
เปิดใช้งาน
37
56020041
ไม่เปิดใช้งาน
38
56020042
ไม่เปิดใช้งาน
39
56020043
เปิดใช้งาน
40
56020044
ไม่เปิดใช้งาน
41
56020045
ไม่เปิดใช้งาน
42
56020046
ไม่เปิดใช้งาน
43
56020047
ไม่เปิดใช้งาน
44
56020048
ไม่เปิดใช้งาน
45
56020049
ไม่เปิดใช้งาน
46
56020050
เปิดใช้งาน
47
56020051
ไม่เปิดใช้งาน
48
56020052
ไม่เปิดใช้งาน
49
56020053
ไม่เปิดใช้งาน
50
56020054
ไม่เปิดใช้งาน
51
56020055
เปิดใช้งาน
52
56020056
ไม่เปิดใช้งาน
53
56020057
ไม่เปิดใช้งาน
54
56020058
ไม่เปิดใช้งาน
55
56020059
ไม่เปิดใช้งาน
56
56020060
ไม่เปิดใช้งาน
57
56020061
ไม่เปิดใช้งาน
58
56020062
ไม่เปิดใช้งาน
59
56020063
ไม่เปิดใช้งาน
60
56020064
เปิดใช้งาน
61
56020065
ไม่เปิดใช้งาน
62
56020066
เปิดใช้งาน
63
56020067
ไม่เปิดใช้งาน
64
56020068
เปิดใช้งาน
65
56020069
ไม่เปิดใช้งาน
66
56020070
ไม่เปิดใช้งาน
67
56020071
ไม่เปิดใช้งาน
68
56020072
ไม่เปิดใช้งาน
69
56020073
เปิดใช้งาน
70
56020075
ไม่เปิดใช้งาน
71
56020076
เปิดใช้งาน
72
56020078
ไม่เปิดใช้งาน
73
56020079
เปิดใช้งาน
74
56020080
ไม่เปิดใช้งาน
75
56020081
ไม่เปิดใช้งาน
76
56020082
ไม่เปิดใช้งาน
77
56020083
ไม่เปิดใช้งาน
78
56020084
ไม่เปิดใช้งาน
79
56020085
ไม่เปิดใช้งาน
80
56020086
ไม่เปิดใช้งาน
81
56020087
ไม่เปิดใช้งาน
82
56020088
ไม่เปิดใช้งาน
83
56020089
ไม่เปิดใช้งาน
84
56020092
เปิดใช้งาน
85
56020093
ไม่เปิดใช้งาน
86
56020094
เปิดใช้งาน
87
56020095
เปิดใช้งาน
88
56020096
ไม่เปิดใช้งาน
89
56020097
เปิดใช้งาน
90
56020098
เปิดใช้งาน
91
56020099
เปิดใช้งาน
92
56020100
เปิดใช้งาน
93
56020101
เปิดใช้งาน
94
56020102
เปิดใช้งาน
95
56020103
ไม่เปิดใช้งาน
96
56020105
ไม่เปิดใช้งาน
97
56020106
ไม่เปิดใช้งาน
98
56020108
ไม่เปิดใช้งาน
99
56020109
ไม่เปิดใช้งาน
100
56020111
ไม่เปิดใช้งาน
101
56020112
ไม่เปิดใช้งาน
102
56020113
เปิดใช้งาน
103
56020114
เปิดใช้งาน
104
56020115
เปิดใช้งาน
105
56020116
ไม่เปิดใช้งาน
106
56020117
ไม่เปิดใช้งาน
107
56020118
เปิดใช้งาน
108
56020120
ไม่เปิดใช้งาน
109
56020121
ไม่เปิดใช้งาน
110
56020122
ไม่เปิดใช้งาน
111
56020125
ไม่เปิดใช้งาน
112
56020128
เปิดใช้งาน
113
56020129
ไม่เปิดใช้งาน
114
56020131
ไม่เปิดใช้งาน
115
56020132
ไม่เปิดใช้งาน
116
56020133
ไม่เปิดใช้งาน
117
56020134
ไม่เปิดใช้งาน
118
56020135
ไม่เปิดใช้งาน
119
56020136
ไม่เปิดใช้งาน
120
56020137
ไม่เปิดใช้งาน
121
56020138
ไม่เปิดใช้งาน
122
56020139
ไม่เปิดใช้งาน
123
56020140
ไม่เปิดใช้งาน
124
56020141
เปิดใช้งาน
125
56020142
ไม่เปิดใช้งาน
126
56020143
ไม่เปิดใช้งาน
127
56020144
ไม่เปิดใช้งาน
128
56020147
เปิดใช้งาน
129
56020148
ไม่เปิดใช้งาน
130
56020149
ไม่เปิดใช้งาน
131
56020152
ไม่เปิดใช้งาน
132
56020153
ไม่เปิดใช้งาน
133
56020154
ไม่เปิดใช้งาน
134
56020155
ไม่เปิดใช้งาน
135
56020156
เปิดใช้งาน
136
56020157
ไม่เปิดใช้งาน
137
56020158
ไม่เปิดใช้งาน