ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
57020002
เปิดใช้งาน
3
57020003
เปิดใช้งาน
4
57020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
57020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
57020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
57020007
เปิดใช้งาน
8
57020010
เปิดใช้งาน
9
57020013
ไม่เปิดใช้งาน
10
57020016
เปิดใช้งาน
11
57020017
เปิดใช้งาน
12
57020018
ไม่เปิดใช้งาน
13
57020020
ไม่เปิดใช้งาน
14
57020021
เปิดใช้งาน
15
57020023
ไม่เปิดใช้งาน
16
57020024
ไม่เปิดใช้งาน
17
57020027
ไม่เปิดใช้งาน
18
57020028
เปิดใช้งาน
19
57020029
เปิดใช้งาน
20
57020030
เปิดใช้งาน
21
57020032
ไม่เปิดใช้งาน
22
57020034
ไม่เปิดใช้งาน
23
57020035
ไม่เปิดใช้งาน
24
57020036
ไม่เปิดใช้งาน
25
57020038
ไม่เปิดใช้งาน
26
57020039
ไม่เปิดใช้งาน
27
57020042
ไม่เปิดใช้งาน
28
57020043
เปิดใช้งาน
29
57020044
ไม่เปิดใช้งาน
30
57020045
ไม่เปิดใช้งาน
31
57020047
ไม่เปิดใช้งาน
32
57020048
ไม่เปิดใช้งาน
33
57020049
เปิดใช้งาน
34
57020050
ไม่เปิดใช้งาน
35
57020051
ไม่เปิดใช้งาน
36
57020052
ไม่เปิดใช้งาน
37
57020053
เปิดใช้งาน
38
57020054
ไม่เปิดใช้งาน
39
57020055
ไม่เปิดใช้งาน
40
57020056
ไม่เปิดใช้งาน
41
57020057
ไม่เปิดใช้งาน
42
57020058
เปิดใช้งาน
43
57020061
ไม่เปิดใช้งาน
44
57020062
เปิดใช้งาน
45
57020063
เปิดใช้งาน
46
57020065
ไม่เปิดใช้งาน
47
57020066
เปิดใช้งาน
48
57020068
ไม่เปิดใช้งาน
49
57020071
ไม่เปิดใช้งาน
50
57020072
ไม่เปิดใช้งาน
51
57020074
ไม่เปิดใช้งาน
52
57020075
ไม่เปิดใช้งาน
53
57020077
ไม่เปิดใช้งาน
54
57020078
ไม่เปิดใช้งาน
55
57020079
ไม่เปิดใช้งาน
56
57020080
เปิดใช้งาน
57
57020082
ไม่เปิดใช้งาน
58
57020083
ไม่เปิดใช้งาน
59
57020084
ไม่เปิดใช้งาน
60
57020087
ไม่เปิดใช้งาน
61
57020089
เปิดใช้งาน
62
57020090
ไม่เปิดใช้งาน
63
57020091
ไม่เปิดใช้งาน
64
57020092
เปิดใช้งาน
65
57020094
ไม่เปิดใช้งาน
66
57020095
เปิดใช้งาน
67
57020096
เปิดใช้งาน
68
57020097
ไม่เปิดใช้งาน
69
57020098
เปิดใช้งาน
70
57020099
ไม่เปิดใช้งาน
71
57020100
ไม่เปิดใช้งาน
72
57020101
ไม่เปิดใช้งาน
73
57020102
เปิดใช้งาน
74
57020103
ไม่เปิดใช้งาน
75
57020104
ไม่เปิดใช้งาน
76
57020105
เปิดใช้งาน
77
57020106
ไม่เปิดใช้งาน
78
57020107
เปิดใช้งาน
79
57020108
เปิดใช้งาน
80
57020109
ไม่เปิดใช้งาน
81
57020110
ไม่เปิดใช้งาน
82
57020112
เปิดใช้งาน
83
57020113
ไม่เปิดใช้งาน
84
57020114
ไม่เปิดใช้งาน
85
57020115
เปิดใช้งาน
86
57020116
เปิดใช้งาน
87
57020117
ไม่เปิดใช้งาน
88
57020118
เปิดใช้งาน
89
57020119
เปิดใช้งาน
90
57020120
ไม่เปิดใช้งาน
91
57020121
ไม่เปิดใช้งาน
92
57020122
ไม่เปิดใช้งาน
93
57020123
ไม่เปิดใช้งาน
94
57020126
ไม่เปิดใช้งาน
95
57020128
ไม่เปิดใช้งาน
96
57020129
เปิดใช้งาน
97
57020130
เปิดใช้งาน
98
57020131
เปิดใช้งาน
99
57020132
เปิดใช้งาน
100
57020133
เปิดใช้งาน
101
57020134
เปิดใช้งาน
102
57020135
ไม่เปิดใช้งาน
103
57020136
ไม่เปิดใช้งาน
104
57020138
ไม่เปิดใช้งาน
105
57020139
เปิดใช้งาน
106
57020140
เปิดใช้งาน
107
57020141
ไม่เปิดใช้งาน
108
57020142
เปิดใช้งาน
109
57020143
เปิดใช้งาน
110
57020144
ไม่เปิดใช้งาน
111
57020145
เปิดใช้งาน
112
57020146
เปิดใช้งาน
113
57020147
เปิดใช้งาน
114
57020148
เปิดใช้งาน
115
57020149
ไม่เปิดใช้งาน
116
57020150
เปิดใช้งาน
117
57020151
ไม่เปิดใช้งาน
118
57020152
เปิดใช้งาน
119
57020153
ไม่เปิดใช้งาน
120
57020154
ไม่เปิดใช้งาน
121
57020155
ไม่เปิดใช้งาน
122
57020156
ไม่เปิดใช้งาน
123
57020157
เปิดใช้งาน
124
57020158
ไม่เปิดใช้งาน
125
57020160
ไม่เปิดใช้งาน
126
57020161
ไม่เปิดใช้งาน
127
57020164
เปิดใช้งาน
128
57020165
ไม่เปิดใช้งาน
129
57020167
ไม่เปิดใช้งาน
130
57020168
ไม่เปิดใช้งาน
131
57020169
ไม่เปิดใช้งาน
132
57020170
เปิดใช้งาน
133
57020171
ไม่เปิดใช้งาน
134
57020172
ไม่เปิดใช้งาน
135
57020173
เปิดใช้งาน
136
57020174
เปิดใช้งาน
137
57020175
เปิดใช้งาน
138
57020176
เปิดใช้งาน
139
57020177
เปิดใช้งาน
140
57020178
ไม่เปิดใช้งาน
141
57020179
เปิดใช้งาน
142
57020180
ไม่เปิดใช้งาน
143
57020181
เปิดใช้งาน
144
57020182
เปิดใช้งาน
145
57020183
เปิดใช้งาน
146
57020184
ไม่เปิดใช้งาน
147
57020186
ไม่เปิดใช้งาน
148
57020187
เปิดใช้งาน
149
57020188
ไม่เปิดใช้งาน
150
57020189
ไม่เปิดใช้งาน
151
57020190
ไม่เปิดใช้งาน
152
57020191
ไม่เปิดใช้งาน
153
57020192
เปิดใช้งาน
154
57020193
ไม่เปิดใช้งาน
155
57020194
ไม่เปิดใช้งาน
156
57020195
ไม่เปิดใช้งาน
157
57020196
ไม่เปิดใช้งาน
158
57020197
ไม่เปิดใช้งาน
159
57020198
ไม่เปิดใช้งาน
160
57020200
ไม่เปิดใช้งาน
161
57020203
ไม่เปิดใช้งาน
162
57020204
ไม่เปิดใช้งาน
163
57020205
เปิดใช้งาน
164
57020206
ไม่เปิดใช้งาน
165
57020207
ไม่เปิดใช้งาน
166
57020209
ไม่เปิดใช้งาน
167
57020210
ไม่เปิดใช้งาน
168
57020211
ไม่เปิดใช้งาน
169
57020212
ไม่เปิดใช้งาน
170
57020213
ไม่เปิดใช้งาน
171
57020214
เปิดใช้งาน
172
57020215
เปิดใช้งาน
173
57020216
ไม่เปิดใช้งาน