ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57030001
ไม่เปิดใช้งาน
2
57030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
57030003
เปิดใช้งาน
4
57030006
ไม่เปิดใช้งาน
5
57030008
ไม่เปิดใช้งาน
6
57030009
ไม่เปิดใช้งาน
7
57030010
ไม่เปิดใช้งาน
8
57030011
ไม่เปิดใช้งาน
9
57030012
ไม่เปิดใช้งาน
10
57030013
ไม่เปิดใช้งาน
11
57030014
เปิดใช้งาน
12
57030015
ไม่เปิดใช้งาน
13
57030017
เปิดใช้งาน
14
57030018
ไม่เปิดใช้งาน
15
57030019
ไม่เปิดใช้งาน
16
57030020
ไม่เปิดใช้งาน
17
57030021
เปิดใช้งาน
18
57030022
ไม่เปิดใช้งาน
19
57030023
ไม่เปิดใช้งาน
20
57030024
ไม่เปิดใช้งาน
21
57030025
เปิดใช้งาน
22
57030026
ไม่เปิดใช้งาน
23
57030028
เปิดใช้งาน
24
57030029
เปิดใช้งาน
25
57030030
เปิดใช้งาน
26
57030031
เปิดใช้งาน
27
57030032
เปิดใช้งาน
28
57030033
เปิดใช้งาน
29
57030034
ไม่เปิดใช้งาน
30
57030037
เปิดใช้งาน
31
57030038
ไม่เปิดใช้งาน
32
57030039
เปิดใช้งาน
33
57030040
ไม่เปิดใช้งาน
34
57030041
ไม่เปิดใช้งาน
35
57030042
เปิดใช้งาน
36
57030044
ไม่เปิดใช้งาน
37
57030046
เปิดใช้งาน
38
57030047
ไม่เปิดใช้งาน
39
57030048
ไม่เปิดใช้งาน
40
57030050
เปิดใช้งาน
41
57030051
เปิดใช้งาน
42
57030053
ไม่เปิดใช้งาน
43
57030055
ไม่เปิดใช้งาน
44
57030056
เปิดใช้งาน
45
57030057
ไม่เปิดใช้งาน
46
57030058
เปิดใช้งาน
47
57030059
เปิดใช้งาน
48
57030061
ไม่เปิดใช้งาน
49
57030062
เปิดใช้งาน
50
57030064
ไม่เปิดใช้งาน
51
57030065
เปิดใช้งาน
52
57030066
เปิดใช้งาน
53
57030067
ไม่เปิดใช้งาน
54
57030069
ไม่เปิดใช้งาน
55
57030070
ไม่เปิดใช้งาน
56
57030071
ไม่เปิดใช้งาน
57
57030072
ไม่เปิดใช้งาน
58
57030073
ไม่เปิดใช้งาน
59
57030074
ไม่เปิดใช้งาน
60
57030075
ไม่เปิดใช้งาน
61
57030076
ไม่เปิดใช้งาน
62
57030077
ไม่เปิดใช้งาน
63
57030078
ไม่เปิดใช้งาน
64
57030080
เปิดใช้งาน
65
57030086
ไม่เปิดใช้งาน
66
57030088
ไม่เปิดใช้งาน
67
57030090
เปิดใช้งาน
68
57030091
ไม่เปิดใช้งาน
69
57030092
ไม่เปิดใช้งาน
70
57030093
ไม่เปิดใช้งาน
71
57030094
ไม่เปิดใช้งาน
72
57030095
ไม่เปิดใช้งาน
73
57030096
ไม่เปิดใช้งาน
74
57030097
เปิดใช้งาน
75
57030100
ไม่เปิดใช้งาน
76
57030101
เปิดใช้งาน
77
57030102
เปิดใช้งาน
78
57030103
ไม่เปิดใช้งาน
79
57030104
ไม่เปิดใช้งาน
80
57030105
ไม่เปิดใช้งาน
81
57030106
ไม่เปิดใช้งาน
82
57030107
เปิดใช้งาน
83
57030109
เปิดใช้งาน
84
57030110
ไม่เปิดใช้งาน
85
57030112
ไม่เปิดใช้งาน
86
57030113
ไม่เปิดใช้งาน
87
57030114
ไม่เปิดใช้งาน
88
57030115
ไม่เปิดใช้งาน
89
57030116
เปิดใช้งาน
90
57030117
เปิดใช้งาน
91
57030118
ไม่เปิดใช้งาน
92
57030119
ไม่เปิดใช้งาน
93
57030120
ไม่เปิดใช้งาน
94
57030121
ไม่เปิดใช้งาน
95
57030124
ไม่เปิดใช้งาน
96
57030125
เปิดใช้งาน
97
57030126
เปิดใช้งาน
98
57030127
เปิดใช้งาน
99
57030128
เปิดใช้งาน
100
57030129
ไม่เปิดใช้งาน
101
57030130
ไม่เปิดใช้งาน
102
57030131
เปิดใช้งาน
103
57030132
เปิดใช้งาน
104
57030133
เปิดใช้งาน
105
57030134
เปิดใช้งาน
106
57030135
เปิดใช้งาน
107
57030136
เปิดใช้งาน
108
57030139
ไม่เปิดใช้งาน
109
57030141
ไม่เปิดใช้งาน
110
57030142
เปิดใช้งาน
111
57030143
ไม่เปิดใช้งาน
112
57030144
เปิดใช้งาน
113
57030145
เปิดใช้งาน
114
57030146
ไม่เปิดใช้งาน
115
57030147
ไม่เปิดใช้งาน
116
57030148
เปิดใช้งาน
117
57030149
เปิดใช้งาน
118
57030150
ไม่เปิดใช้งาน
119
57030151
เปิดใช้งาน
120
57030152
ไม่เปิดใช้งาน
121
57030153
ไม่เปิดใช้งาน
122
57030154
ไม่เปิดใช้งาน
123
57030155
ไม่เปิดใช้งาน
124
57030156
ไม่เปิดใช้งาน
125
57030158
ไม่เปิดใช้งาน
126
57030159
ไม่เปิดใช้งาน
127
57030160
ไม่เปิดใช้งาน
128
57030161
ไม่เปิดใช้งาน
129
57030164
ไม่เปิดใช้งาน
130
57030165
เปิดใช้งาน
131
57030166
เปิดใช้งาน
132
57030167
ไม่เปิดใช้งาน
133
57030168
ไม่เปิดใช้งาน
134
57030170
ไม่เปิดใช้งาน
135
57030172
เปิดใช้งาน
136
57030173
ไม่เปิดใช้งาน
137
57030174
เปิดใช้งาน
138
57030175
ไม่เปิดใช้งาน
139
57030176
ไม่เปิดใช้งาน
140
57030178
ไม่เปิดใช้งาน
141
57030179
เปิดใช้งาน
142
57030180
เปิดใช้งาน
143
57030181
ไม่เปิดใช้งาน