ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
57040001
เปิดใช้งาน
2
57040002
เปิดใช้งาน
3
57040003
เปิดใช้งาน
4
57040004
เปิดใช้งาน
5
57040005
เปิดใช้งาน
6
57040006
เปิดใช้งาน
7
57040008
เปิดใช้งาน
8
57040009
เปิดใช้งาน
9
57040010
เปิดใช้งาน
10
57040011
เปิดใช้งาน
11
57040012
เปิดใช้งาน
12
57040013
เปิดใช้งาน
13
57040014
ไม่เปิดใช้งาน
14
57040015
เปิดใช้งาน
15
57040016
เปิดใช้งาน
16
57040017
เปิดใช้งาน
17
57040018
เปิดใช้งาน
18
57040019
เปิดใช้งาน
19
57040020
เปิดใช้งาน
20
57040022
เปิดใช้งาน
21
57040023
เปิดใช้งาน
22
57040024
เปิดใช้งาน
23
57040025
เปิดใช้งาน
24
57040026
เปิดใช้งาน
25
57040027
เปิดใช้งาน
26
57040028
เปิดใช้งาน
27
57040029
เปิดใช้งาน
28
57040030
เปิดใช้งาน
29
57040031
เปิดใช้งาน
30
57040032
เปิดใช้งาน
31
57040034
เปิดใช้งาน
32
57040035
เปิดใช้งาน
33
57040037
เปิดใช้งาน
34
57040038
เปิดใช้งาน
35
57040039
เปิดใช้งาน
36
57040040
เปิดใช้งาน
37
57040041
เปิดใช้งาน
38
57040042
เปิดใช้งาน
39
57040043
เปิดใช้งาน
40
57040044
เปิดใช้งาน
41
57040045
เปิดใช้งาน
42
57040046
เปิดใช้งาน
43
57040048
ไม่เปิดใช้งาน
44
57040049
เปิดใช้งาน
45
57040050
เปิดใช้งาน
46
57040051
เปิดใช้งาน
47
57040052
เปิดใช้งาน
48
57040053
เปิดใช้งาน
49
57040054
เปิดใช้งาน
50
57040055
เปิดใช้งาน
51
57040056
เปิดใช้งาน
52
57040057
เปิดใช้งาน
53
57040058
เปิดใช้งาน
54
57040061
เปิดใช้งาน
55
57040063
เปิดใช้งาน
56
57040064
เปิดใช้งาน
57
57040065
เปิดใช้งาน
58
57040066
เปิดใช้งาน
59
57040067
เปิดใช้งาน
60
57040068
เปิดใช้งาน
61
57040069
เปิดใช้งาน
62
57040070
เปิดใช้งาน
63
57040071
เปิดใช้งาน
64
57040072
เปิดใช้งาน
65
57040073
เปิดใช้งาน
66
57040074
เปิดใช้งาน
67
57040075
เปิดใช้งาน
68
57040076
เปิดใช้งาน
69
57040077
เปิดใช้งาน
70
57040078
เปิดใช้งาน
71
57040079
เปิดใช้งาน
72
57040080
เปิดใช้งาน
73
57040081
ไม่เปิดใช้งาน
74
57040085
เปิดใช้งาน
75
57040086
เปิดใช้งาน
76
57040089
เปิดใช้งาน
77
57040091
เปิดใช้งาน
78
57040092
เปิดใช้งาน
79
57040093
เปิดใช้งาน
80
57040094
เปิดใช้งาน
81
57040096
เปิดใช้งาน
82
57040098
เปิดใช้งาน
83
57040099
เปิดใช้งาน
84
57040100
เปิดใช้งาน
85
57040102
เปิดใช้งาน
86
57040103
เปิดใช้งาน
87
57040105
เปิดใช้งาน
88
57040106
เปิดใช้งาน
89
57040107
เปิดใช้งาน
90
57040108
เปิดใช้งาน
91
57040109
เปิดใช้งาน
92
57040110
เปิดใช้งาน
93
57040111
เปิดใช้งาน
94
57040112
เปิดใช้งาน
95
57040113
เปิดใช้งาน
96
57040114
เปิดใช้งาน
97
57040116
เปิดใช้งาน
98
57040119
เปิดใช้งาน
99
57040120
เปิดใช้งาน
100
57040121
เปิดใช้งาน
101
57040122
เปิดใช้งาน
102
57040123
เปิดใช้งาน
103
57040124
เปิดใช้งาน
104
57040125
เปิดใช้งาน
105
57040127
เปิดใช้งาน
106
57040128
เปิดใช้งาน
107
57040129
เปิดใช้งาน
108
57040132
เปิดใช้งาน
109
57040133
เปิดใช้งาน
110
57040134
เปิดใช้งาน
111
57040135
เปิดใช้งาน
112
57040136
เปิดใช้งาน
113
57040137
เปิดใช้งาน
114
57040138
เปิดใช้งาน
115
57040139
เปิดใช้งาน
116
57040140
เปิดใช้งาน
117
57040141
เปิดใช้งาน
118
57040142
เปิดใช้งาน
119
57040143
เปิดใช้งาน
120
57040144
เปิดใช้งาน
121
57040146
เปิดใช้งาน
122
57040147
เปิดใช้งาน
123
57040148
เปิดใช้งาน
124
57040149
เปิดใช้งาน
125
57040150
เปิดใช้งาน
126
57040151
เปิดใช้งาน
127
57040153
เปิดใช้งาน
128
57040154
เปิดใช้งาน
129
57040155
เปิดใช้งาน
130
57040156
เปิดใช้งาน
131
57040157
เปิดใช้งาน
132
57040158
เปิดใช้งาน
133
57040159
เปิดใช้งาน
134
57040160
เปิดใช้งาน
135
57040161
เปิดใช้งาน