ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60010001
เปิดใช้งาน
2
60010002
เปิดใช้งาน
3
60010003
เปิดใช้งาน
4
60010004
เปิดใช้งาน
5
60010005
เปิดใช้งาน
6
60010007
เปิดใช้งาน
7
60010008
เปิดใช้งาน
8
60010009
เปิดใช้งาน
9
60010010
เปิดใช้งาน
10
60010012
เปิดใช้งาน
11
60010013
เปิดใช้งาน
12
60010015
เปิดใช้งาน
13
60010016
เปิดใช้งาน
14
60010018
เปิดใช้งาน
15
60010019
เปิดใช้งาน
16
60010020
เปิดใช้งาน
17
60010021
เปิดใช้งาน
18
60010022
เปิดใช้งาน
19
60010023
เปิดใช้งาน
20
60010024
เปิดใช้งาน
21
60010025
เปิดใช้งาน
22
60010026
เปิดใช้งาน
23
60010027
เปิดใช้งาน
24
60010029
เปิดใช้งาน
25
60010030
เปิดใช้งาน
26
60010032
เปิดใช้งาน
27
60010033
เปิดใช้งาน
28
60010035
เปิดใช้งาน
29
60010036
เปิดใช้งาน
30
60010037
เปิดใช้งาน
31
60010038
เปิดใช้งาน
32
60010039
เปิดใช้งาน
33
60010040
เปิดใช้งาน
34
60010041
เปิดใช้งาน
35
60010042
เปิดใช้งาน
36
60010043
เปิดใช้งาน
37
60010044
เปิดใช้งาน
38
60010045
เปิดใช้งาน
39
60010046
เปิดใช้งาน
40
60010047
เปิดใช้งาน
41
60010048
เปิดใช้งาน
42
60010049
เปิดใช้งาน
43
60010052
เปิดใช้งาน
44
60010053
เปิดใช้งาน
45
60010054
เปิดใช้งาน
46
60010055
เปิดใช้งาน
47
60010057
เปิดใช้งาน
48
60010058
เปิดใช้งาน
49
60010059
เปิดใช้งาน
50
60010061
เปิดใช้งาน
51
60010062
เปิดใช้งาน
52
60010063
เปิดใช้งาน
53
60010064
เปิดใช้งาน
54
60010065
เปิดใช้งาน
55
60010067
เปิดใช้งาน
56
60010069
เปิดใช้งาน
57
60010070
เปิดใช้งาน
58
60010072
เปิดใช้งาน
59
60010073
เปิดใช้งาน
60
60010074
เปิดใช้งาน
61
60010075
เปิดใช้งาน
62
60010076
เปิดใช้งาน
63
60010078
เปิดใช้งาน
64
60010079
เปิดใช้งาน
65
60010080
เปิดใช้งาน
66
60010081
เปิดใช้งาน
67
60010082
เปิดใช้งาน
68
60010084
เปิดใช้งาน
69
60010085
เปิดใช้งาน
70
60010087
เปิดใช้งาน
71
60010088
เปิดใช้งาน
72
60010089
เปิดใช้งาน
73
60010090
เปิดใช้งาน
74
60010091
เปิดใช้งาน
75
60010092
เปิดใช้งาน
76
60010093
เปิดใช้งาน
77
60010094
เปิดใช้งาน
78
60010095
เปิดใช้งาน
79
60010097
เปิดใช้งาน
80
60010098
เปิดใช้งาน
81
60010100
เปิดใช้งาน
82
60010101
เปิดใช้งาน
83
60010102
เปิดใช้งาน
84
60010105
เปิดใช้งาน
85
60010106
เปิดใช้งาน
86
60010107
เปิดใช้งาน
87
60010108
เปิดใช้งาน
88
60010110
เปิดใช้งาน
89
60010111
เปิดใช้งาน
90
60010112
เปิดใช้งาน
91
60010113
เปิดใช้งาน
92
60010114
เปิดใช้งาน
93
60010115
เปิดใช้งาน
94
60010116
เปิดใช้งาน
95
60010117
เปิดใช้งาน
96
60010118
เปิดใช้งาน
97
60010119
เปิดใช้งาน
98
60010120
เปิดใช้งาน
99
60010121
เปิดใช้งาน
100
60010122
เปิดใช้งาน
101
60010124
เปิดใช้งาน
102
60010126
เปิดใช้งาน
103
60010127
เปิดใช้งาน
104
60010128
เปิดใช้งาน
105
60010129
เปิดใช้งาน
106
60010130
เปิดใช้งาน
107
60010131
เปิดใช้งาน
108
60010132
เปิดใช้งาน
109
60010133
เปิดใช้งาน
110
60010134
เปิดใช้งาน
111
60010135
เปิดใช้งาน
112
60010136
เปิดใช้งาน
113
60010137
เปิดใช้งาน
114
60010138
เปิดใช้งาน
115
60010139
เปิดใช้งาน
116
60010140
เปิดใช้งาน
117
60010141
เปิดใช้งาน
118
60010142
เปิดใช้งาน
119
60010143
เปิดใช้งาน
120
60010144
เปิดใช้งาน
121
60010145
เปิดใช้งาน
122
60010146
เปิดใช้งาน
123
60010147
เปิดใช้งาน
124
60010148
เปิดใช้งาน
125
60010149
เปิดใช้งาน
126
60010150
เปิดใช้งาน
127
60010151
เปิดใช้งาน
128
60010153
เปิดใช้งาน
129
60010154
เปิดใช้งาน
130
60010156
เปิดใช้งาน
131
60010157
เปิดใช้งาน
132
60010158
เปิดใช้งาน
133
60010159
เปิดใช้งาน
134
60010160
เปิดใช้งาน
135
60010161
เปิดใช้งาน
136
60010162
เปิดใช้งาน
137
60010163
เปิดใช้งาน
138
60010165
เปิดใช้งาน
139
60010167
เปิดใช้งาน
140
60010169
เปิดใช้งาน
141
60010170
เปิดใช้งาน
142
60010171
เปิดใช้งาน
143
60010172
เปิดใช้งาน
144
60010174
เปิดใช้งาน
145
60010175
เปิดใช้งาน
146
60010177
เปิดใช้งาน
147
60010178
เปิดใช้งาน
148
60010181
เปิดใช้งาน
149
60010182
เปิดใช้งาน
150
60010183
เปิดใช้งาน
151
60010184
เปิดใช้งาน
152
60010185
เปิดใช้งาน
153
60010186
เปิดใช้งาน
154
60010187
เปิดใช้งาน
155
60010188
เปิดใช้งาน
156
60010189
เปิดใช้งาน
157
60010190
เปิดใช้งาน
158
60010191
เปิดใช้งาน
159
60010192
เปิดใช้งาน
160
60010193
เปิดใช้งาน
161
60010195
เปิดใช้งาน
162
60010197
เปิดใช้งาน
163
60010198
เปิดใช้งาน
164
60010199
เปิดใช้งาน
165
60010201
เปิดใช้งาน