ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60010001
เปิดใช้งาน
2
60010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
60010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
60010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
60010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
60010007
ไม่เปิดใช้งาน
7
60010008
ไม่เปิดใช้งาน
8
60010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
60010010
เปิดใช้งาน
10
60010012
ไม่เปิดใช้งาน
11
60010013
ไม่เปิดใช้งาน
12
60010015
ไม่เปิดใช้งาน
13
60010016
ไม่เปิดใช้งาน
14
60010018
ไม่เปิดใช้งาน
15
60010019
ไม่เปิดใช้งาน
16
60010020
ไม่เปิดใช้งาน
17
60010021
ไม่เปิดใช้งาน
18
60010022
ไม่เปิดใช้งาน
19
60010023
ไม่เปิดใช้งาน
20
60010024
ไม่เปิดใช้งาน
21
60010025
ไม่เปิดใช้งาน
22
60010026
ไม่เปิดใช้งาน
23
60010027
ไม่เปิดใช้งาน
24
60010029
ไม่เปิดใช้งาน
25
60010030
ไม่เปิดใช้งาน
26
60010032
ไม่เปิดใช้งาน
27
60010033
ไม่เปิดใช้งาน
28
60010035
ไม่เปิดใช้งาน
29
60010036
ไม่เปิดใช้งาน
30
60010037
เปิดใช้งาน
31
60010038
ไม่เปิดใช้งาน
32
60010039
ไม่เปิดใช้งาน
33
60010040
ไม่เปิดใช้งาน
34
60010041
ไม่เปิดใช้งาน
35
60010042
ไม่เปิดใช้งาน
36
60010043
ไม่เปิดใช้งาน
37
60010044
เปิดใช้งาน
38
60010045
ไม่เปิดใช้งาน
39
60010046
ไม่เปิดใช้งาน
40
60010047
ไม่เปิดใช้งาน
41
60010048
ไม่เปิดใช้งาน
42
60010049
ไม่เปิดใช้งาน
43
60010052
ไม่เปิดใช้งาน
44
60010053
ไม่เปิดใช้งาน
45
60010054
เปิดใช้งาน
46
60010055
เปิดใช้งาน
47
60010057
ไม่เปิดใช้งาน
48
60010058
เปิดใช้งาน
49
60010059
ไม่เปิดใช้งาน
50
60010061
ไม่เปิดใช้งาน
51
60010062
ไม่เปิดใช้งาน
52
60010063
เปิดใช้งาน
53
60010064
ไม่เปิดใช้งาน
54
60010065
ไม่เปิดใช้งาน
55
60010067
ไม่เปิดใช้งาน
56
60010069
ไม่เปิดใช้งาน
57
60010070
ไม่เปิดใช้งาน
58
60010072
ไม่เปิดใช้งาน
59
60010073
ไม่เปิดใช้งาน
60
60010074
ไม่เปิดใช้งาน
61
60010075
ไม่เปิดใช้งาน
62
60010076
ไม่เปิดใช้งาน
63
60010078
ไม่เปิดใช้งาน
64
60010079
ไม่เปิดใช้งาน
65
60010080
ไม่เปิดใช้งาน
66
60010081
ไม่เปิดใช้งาน
67
60010082
ไม่เปิดใช้งาน
68
60010084
ไม่เปิดใช้งาน
69
60010085
ไม่เปิดใช้งาน
70
60010087
ไม่เปิดใช้งาน
71
60010088
ไม่เปิดใช้งาน
72
60010089
ไม่เปิดใช้งาน
73
60010090
ไม่เปิดใช้งาน
74
60010091
ไม่เปิดใช้งาน
75
60010092
ไม่เปิดใช้งาน
76
60010093
ไม่เปิดใช้งาน
77
60010094
ไม่เปิดใช้งาน
78
60010095
ไม่เปิดใช้งาน
79
60010097
เปิดใช้งาน
80
60010098
ไม่เปิดใช้งาน
81
60010100
ไม่เปิดใช้งาน
82
60010101
ไม่เปิดใช้งาน
83
60010102
ไม่เปิดใช้งาน
84
60010105
ไม่เปิดใช้งาน
85
60010106
เปิดใช้งาน
86
60010107
ไม่เปิดใช้งาน
87
60010108
ไม่เปิดใช้งาน
88
60010110
ไม่เปิดใช้งาน
89
60010111
ไม่เปิดใช้งาน
90
60010112
ไม่เปิดใช้งาน
91
60010113
ไม่เปิดใช้งาน
92
60010114
ไม่เปิดใช้งาน
93
60010115
ไม่เปิดใช้งาน
94
60010116
ไม่เปิดใช้งาน
95
60010117
ไม่เปิดใช้งาน
96
60010118
ไม่เปิดใช้งาน
97
60010119
ไม่เปิดใช้งาน
98
60010120
ไม่เปิดใช้งาน
99
60010121
ไม่เปิดใช้งาน
100
60010122
ไม่เปิดใช้งาน
101
60010124
ไม่เปิดใช้งาน
102
60010126
ไม่เปิดใช้งาน
103
60010127
ไม่เปิดใช้งาน
104
60010128
ไม่เปิดใช้งาน
105
60010129
ไม่เปิดใช้งาน
106
60010130
ไม่เปิดใช้งาน
107
60010131
ไม่เปิดใช้งาน
108
60010132
ไม่เปิดใช้งาน
109
60010133
ไม่เปิดใช้งาน
110
60010134
ไม่เปิดใช้งาน
111
60010135
ไม่เปิดใช้งาน
112
60010136
ไม่เปิดใช้งาน
113
60010137
ไม่เปิดใช้งาน
114
60010138
ไม่เปิดใช้งาน
115
60010139
ไม่เปิดใช้งาน
116
60010140
ไม่เปิดใช้งาน
117
60010141
ไม่เปิดใช้งาน
118
60010142
ไม่เปิดใช้งาน
119
60010143
ไม่เปิดใช้งาน
120
60010144
ไม่เปิดใช้งาน
121
60010145
ไม่เปิดใช้งาน
122
60010146
ไม่เปิดใช้งาน
123
60010147
ไม่เปิดใช้งาน
124
60010148
ไม่เปิดใช้งาน
125
60010149
ไม่เปิดใช้งาน
126
60010150
ไม่เปิดใช้งาน
127
60010151
ไม่เปิดใช้งาน
128
60010153
ไม่เปิดใช้งาน
129
60010154
ไม่เปิดใช้งาน
130
60010156
ไม่เปิดใช้งาน
131
60010157
ไม่เปิดใช้งาน
132
60010158
ไม่เปิดใช้งาน
133
60010159
ไม่เปิดใช้งาน
134
60010160
ไม่เปิดใช้งาน
135
60010161
ไม่เปิดใช้งาน
136
60010162
ไม่เปิดใช้งาน
137
60010163
ไม่เปิดใช้งาน
138
60010165
ไม่เปิดใช้งาน
139
60010167
ไม่เปิดใช้งาน
140
60010169
ไม่เปิดใช้งาน
141
60010170
ไม่เปิดใช้งาน
142
60010171
ไม่เปิดใช้งาน
143
60010172
ไม่เปิดใช้งาน
144
60010174
ไม่เปิดใช้งาน
145
60010175
ไม่เปิดใช้งาน
146
60010176
ไม่เปิดใช้งาน
147
60010177
ไม่เปิดใช้งาน
148
60010178
ไม่เปิดใช้งาน
149
60010179
ไม่เปิดใช้งาน
150
60010181
ไม่เปิดใช้งาน
151
60010182
ไม่เปิดใช้งาน
152
60010183
ไม่เปิดใช้งาน
153
60010184
ไม่เปิดใช้งาน
154
60010185
ไม่เปิดใช้งาน
155
60010186
ไม่เปิดใช้งาน
156
60010187
เปิดใช้งาน
157
60010188
ไม่เปิดใช้งาน
158
60010189
ไม่เปิดใช้งาน
159
60010190
ไม่เปิดใช้งาน
160
60010191
ไม่เปิดใช้งาน
161
60010192
ไม่เปิดใช้งาน
162
60010193
ไม่เปิดใช้งาน
163
60010195
ไม่เปิดใช้งาน
164
60010197
ไม่เปิดใช้งาน
165
60010198
ไม่เปิดใช้งาน
166
60010199
เปิดใช้งาน
167
60010201
เปิดใช้งาน