หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60010001
วัดกลางแดด
เปิดใช้งาน
2
60010002
บ้านบ่อดินสอพอง
เปิดใช้งาน
3
60010003
วัดเกรียงไกรเหนือ
เปิดใช้งาน
4
60010004
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
5
60010005
วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
6
60010007
วัดวังยาง
เปิดใช้งาน
7
60010008
ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
เปิดใช้งาน
8
60010009
วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
9
60010010
วัดท่าทอง
เปิดใช้งาน
10
60010012
อนุบาลนครสวรรค์
เปิดใช้งาน
11
60010013
วัดวังไผ่
เปิดใช้งาน
12
60010015
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
เปิดใช้งาน
13
60010016
วัดหัวถนน
ไม่เปิดใช้งาน
14
60010018
วัดท่าล้อ
เปิดใช้งาน
15
60010019
วัดนิเวศวุฒาราม
เปิดใช้งาน
16
60010020
วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
เปิดใช้งาน
17
60010021
บ้านคุ้งวารี
เปิดใช้งาน
18
60010022
ชุมชนวัดบ้านแก่ง
เปิดใช้งาน
19
60010023
วัดเกาะแก้ว
เปิดใช้งาน
20
60010024
วัดบ้านมะเกลือ
เปิดใช้งาน
21
60010025
บ้านสระงาม
เปิดใช้งาน
22
60010026
วัดบึงน้ำใส
เปิดใช้งาน
23
60010027
วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
24
60010029
ศิริราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
25
60010030
อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
เปิดใช้งาน
26
60010032
วัดพระนอน
เปิดใช้งาน
27
60010033
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
28
60010035
วัดรังงาม
เปิดใช้งาน
29
60010036
บ้านเขากะลา
เปิดใช้งาน
30
60010037
บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
เปิดใช้งาน
31
60010038
วัดบางม่วง
เปิดใช้งาน
32
60010039
วัดหาดทรายงาม
เปิดใช้งาน
33
60010040
วัดวังหิน
เปิดใช้งาน
34
60010041
วัดสันติธรรม
เปิดใช้งาน
35
60010042
วัดดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
36
60010043
วัดหนองโรง
เปิดใช้งาน
37
60010044
วัดหนองเขนง
เปิดใช้งาน
38
60010045
วัดทัพชุมพล
เปิดใช้งาน
39
60010046
วัดสวรรค์ประชากร
เปิดใช้งาน
40
60010047
บ้านสามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
41
60010048
วัดศรีอุทุมพร
เปิดใช้งาน
42
60010049
บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
เปิดใช้งาน
43
60010052
วัดหนองกระโดน
เปิดใช้งาน
44
60010053
วัดศรีอัมพวัลย์
เปิดใช้งาน
45
60010054
วัดวังสวัสดี
เปิดใช้งาน
46
60010055
ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
47
60010057
วัดบริรักษ์ประชาสาร
เปิดใช้งาน
48
60010058
วัดสมานประชาชน
เปิดใช้งาน
49
60010059
วัดเนินมะขามงาม
เปิดใช้งาน
50
60010061
วัดเขามโน
เปิดใช้งาน
51
60010062
บ้านพรหมเขต
เปิดใช้งาน
52
60010063
วัดหนองปลิง
เปิดใช้งาน
53
60010064
วัดสุบรรณาราม
เปิดใช้งาน
54
60010065
บ้านช่อกระถินพัฒนา
เปิดใช้งาน
55
60010067
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
เปิดใช้งาน
56
60010069
วัดนากลาง
เปิดใช้งาน
57
60010070
บ้านเขาปูน
เปิดใช้งาน
58
60010072
วัดหนองพรมหน่อ
เปิดใช้งาน
59
60010073
บ้านเนินศาลา
เปิดใช้งาน
60
60010074
บ้านคลองม่วง
เปิดใช้งาน
61
60010075
บ้านเขาถ้ำพระ
เปิดใช้งาน
62
60010076
วัดเนินกะพี้
เปิดใช้งาน
63
60010078
วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
เปิดใช้งาน
64
60010079
วัดมโนราษฎร์
เปิดใช้งาน
65
60010080
บ้านโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
66
60010081
ราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
67
60010084
บ้านเนินเวียง
เปิดใช้งาน
68
60010085
วัดบางมะฝ่อ
เปิดใช้งาน
69
60010087
สระวิทยา
เปิดใช้งาน
70
60010088
ชุมชนวัดบ้านหว้า
เปิดใช้งาน
71
60010089
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
เปิดใช้งาน
72
60010090
วัดศาลาแดง
เปิดใช้งาน
73
60010091
บ้านกระจังงาม
เปิดใช้งาน
74
60010092
บ้านหาดสูง
เปิดใช้งาน
75
60010093
ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
76
60010094
วัดท่านา
เปิดใช้งาน
77
60010095
บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
78
60010097
บ้านเนิน
เปิดใช้งาน
79
60010098
บ้านท่าจันทน์(ศักดี)
เปิดใช้งาน
80
60010100
วัดฆะมัง
เปิดใช้งาน
81
60010101
วัดพิกุล
เปิดใช้งาน
82
60010102
วัดทับกฤชเหนือ
เปิดใช้งาน
83
60010105
ชุมชนวัดคลองปลากด
เปิดใช้งาน
84
60010106
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
เปิดใช้งาน
85
60010107
วัดดอนสนวน
เปิดใช้งาน
86
60010108
วัดท่าไม้
เปิดใช้งาน
87
60010110
บ้านวังใหญ่
เปิดใช้งาน
88
60010111
วัดวังใหญ่
เปิดใช้งาน
89
60010112
วัดดงกะพี้
เปิดใช้งาน
90
60010113
บ้านท่ากร่าง
เปิดใช้งาน
91
60010114
วัดหนองขอน
เปิดใช้งาน
92
60010115
บ้านท่าเตียน
เปิดใช้งาน
93
60010116
บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
94
60010117
บ้านประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
95
60010118
วัดคลองยาง
เปิดใช้งาน
96
60010119
วัดเนินสะเดา
เปิดใช้งาน
97
60010120
วัดบ้านลาด
เปิดใช้งาน
98
60010121
วัดบางเคียน
เปิดใช้งาน
99
60010122
วัดไผ่สิงห์
เปิดใช้งาน
100
60010124
วัดคลองเกษมเหนือ
เปิดใช้งาน
101
60010126
วัดโพธิ์หนองยาว
เปิดใช้งาน
102
60010127
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
103
60010128
วัดแสงรังสรรค์
เปิดใช้งาน
104
60010129
วัดพันลาน
เปิดใช้งาน
105
60010130
วัดปากคลองปลากด
เปิดใช้งาน
106
60010131
วัดบางไซ
เปิดใช้งาน
107
60010132
วัดหัวกะทุ่ม
เปิดใช้งาน
108
60010133
วัดหนองกุ่ม
เปิดใช้งาน
109
60010134
วัดหนองโก
เปิดใช้งาน
110
60010136
บ้านดงขุย
เปิดใช้งาน
111
60010137
อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
เปิดใช้งาน
112
60010138
บ้านแหลมยาง
เปิดใช้งาน
113
60010139
ชุมชนวัดเขาดินเหนือ
เปิดใช้งาน
114
60010140
โอสถสภาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
115
60010141
วัดมรรครังสฤษดิ์
เปิดใช้งาน
116
60010142
วัดดงเมือง
เปิดใช้งาน
117
60010143
บ้านคลองคล้า
เปิดใช้งาน
118
60010144
สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
เปิดใช้งาน
119
60010145
บ้านหนองหัวเรือ
เปิดใช้งาน
120
60010146
วัดมหาโพธิใต้
เปิดใช้งาน
121
60010147
ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
เปิดใช้งาน
122
60010148
บ้านยางใหญ่
เปิดใช้งาน
123
60010149
บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
124
60010150
วัดหนองเต่า
เปิดใช้งาน
125
60010151
วัดหนองแพงพวย
เปิดใช้งาน
126
60010153
บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
127
60010154
ศึกษาศาสตร์
เปิดใช้งาน
128
60010156
วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
129
60010157
วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
130
60010158
วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
131
60010159
บ้านเนินพะยอม
เปิดใช้งาน
132
60010160
วัดหนองกลอย
เปิดใช้งาน
133
60010161
บ้านหนองเต่า
เปิดใช้งาน
134
60010162
ย่านคีรี
เปิดใช้งาน
135
60010163
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
136
60010165
เขาสามยอด
เปิดใช้งาน
137
60010167
บ้านซับผักกาด
เปิดใช้งาน
138
60010169
เขาทอง
เปิดใช้งาน
139
60010170
วัดบ้านบน
เปิดใช้งาน
140
60010171
อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
เปิดใช้งาน
141
60010172
บ้านเขาไม้เดน
เปิดใช้งาน
142
60010174
บ้านสระเศรษฐี
เปิดใช้งาน
143
60010175
วัดหนองคล่อ
เปิดใช้งาน
144
60010177
วัดคลองบางเดื่อ
เปิดใช้งาน
145
60010178
วัดใหม่
เปิดใช้งาน
146
60010181
บ้านสระบัว
เปิดใช้งาน
147
60010182
ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง)
เปิดใช้งาน
148
60010183
เขาสระนางสรง
เปิดใช้งาน
149
60010184
วัดโป่งสวรรค์
เปิดใช้งาน
150
60010185
วัดหนองหมู
เปิดใช้งาน
151
60010186
เนินมะกอก
เปิดใช้งาน
152
60010187
บ้านประดู่เฒ่า
เปิดใช้งาน
153
60010188
วัดหัวงิ้ว
เปิดใช้งาน
154
60010189
พยุหะศึกษาคาร
เปิดใช้งาน
155
60010190
วัดเขาบ่อพลับ
เปิดใช้งาน
156
60010191
บ้านดอนกระชาย
เปิดใช้งาน
157
60010192
วัดยางขาว
เปิดใช้งาน
158
60010193
วัดท่าโก
เปิดใช้งาน
159
60010195
บ้านย่านมัทรี
เปิดใช้งาน
160
60010197
สามแยกเจ้าพระยา
เปิดใช้งาน
161
60010198
ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
162
60010199
บ้านใหม่ศึกษา
เปิดใช้งาน
163
60010201
บ้านธารหวาย
เปิดใช้งาน