ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
60020002
เปิดใช้งาน
3
60020004
เปิดใช้งาน
4
60020005
ไม่เปิดใช้งาน
5
60020006
ไม่เปิดใช้งาน
6
60020007
เปิดใช้งาน
7
60020008
ไม่เปิดใช้งาน
8
60020009
เปิดใช้งาน
9
60020010
ไม่เปิดใช้งาน
10
60020011
เปิดใช้งาน
11
60020012
เปิดใช้งาน
12
60020013
ไม่เปิดใช้งาน
13
60020014
ไม่เปิดใช้งาน
14
60020015
เปิดใช้งาน
15
60020016
เปิดใช้งาน
16
60020017
ไม่เปิดใช้งาน
17
60020018
เปิดใช้งาน
18
60020019
เปิดใช้งาน
19
60020020
เปิดใช้งาน
20
60020021
เปิดใช้งาน
21
60020022
ไม่เปิดใช้งาน
22
60020023
ไม่เปิดใช้งาน
23
60020024
เปิดใช้งาน
24
60020025
เปิดใช้งาน
25
60020028
เปิดใช้งาน
26
60020030
ไม่เปิดใช้งาน
27
60020031
ไม่เปิดใช้งาน
28
60020032
ไม่เปิดใช้งาน
29
60020033
เปิดใช้งาน
30
60020034
ไม่เปิดใช้งาน
31
60020036
ไม่เปิดใช้งาน
32
60020037
ไม่เปิดใช้งาน
33
60020038
เปิดใช้งาน
34
60020040
เปิดใช้งาน
35
60020041
เปิดใช้งาน
36
60020042
เปิดใช้งาน
37
60020043
เปิดใช้งาน
38
60020044
ไม่เปิดใช้งาน
39
60020045
ไม่เปิดใช้งาน
40
60020046
เปิดใช้งาน
41
60020047
เปิดใช้งาน
42
60020048
ไม่เปิดใช้งาน
43
60020049
เปิดใช้งาน
44
60020050
เปิดใช้งาน
45
60020051
เปิดใช้งาน
46
60020052
เปิดใช้งาน
47
60020053
เปิดใช้งาน
48
60020054
เปิดใช้งาน
49
60020055
เปิดใช้งาน
50
60020057
เปิดใช้งาน
51
60020058
เปิดใช้งาน
52
60020060
เปิดใช้งาน
53
60020061
ไม่เปิดใช้งาน
54
60020062
ไม่เปิดใช้งาน
55
60020063
เปิดใช้งาน
56
60020064
เปิดใช้งาน
57
60020065
เปิดใช้งาน
58
60020067
ไม่เปิดใช้งาน
59
60020068
เปิดใช้งาน
60
60020069
เปิดใช้งาน
61
60020070
เปิดใช้งาน
62
60020071
ไม่เปิดใช้งาน
63
60020072
เปิดใช้งาน
64
60020073
เปิดใช้งาน
65
60020074
ไม่เปิดใช้งาน
66
60020076
เปิดใช้งาน
67
60020077
เปิดใช้งาน
68
60020078
เปิดใช้งาน
69
60020079
เปิดใช้งาน
70
60020080
ไม่เปิดใช้งาน
71
60020082
เปิดใช้งาน
72
60020083
ไม่เปิดใช้งาน
73
60020084
เปิดใช้งาน
74
60020085
เปิดใช้งาน
75
60020086
เปิดใช้งาน
76
60020089
ไม่เปิดใช้งาน
77
60020091
เปิดใช้งาน
78
60020093
เปิดใช้งาน
79
60020094
เปิดใช้งาน
80
60020095
ไม่เปิดใช้งาน
81
60020096
เปิดใช้งาน
82
60020097
เปิดใช้งาน
83
60020099
เปิดใช้งาน
84
60020100
เปิดใช้งาน
85
60020101
ไม่เปิดใช้งาน
86
60020102
เปิดใช้งาน
87
60020103
เปิดใช้งาน
88
60020106
ไม่เปิดใช้งาน
89
60020107
เปิดใช้งาน
90
60020108
ไม่เปิดใช้งาน
91
60020109
เปิดใช้งาน
92
60020110
เปิดใช้งาน
93
60020112
เปิดใช้งาน
94
60020113
เปิดใช้งาน
95
60020114
ไม่เปิดใช้งาน
96
60020116
เปิดใช้งาน
97
60020117
เปิดใช้งาน
98
60020118
ไม่เปิดใช้งาน
99
60020119
เปิดใช้งาน
100
60020120
เปิดใช้งาน
101
60020121
เปิดใช้งาน
102
60020122
เปิดใช้งาน
103
60020123
เปิดใช้งาน
104
60020124
ไม่เปิดใช้งาน
105
60020125
ไม่เปิดใช้งาน
106
60020126
เปิดใช้งาน
107
60020127
ไม่เปิดใช้งาน
108
60020128
เปิดใช้งาน
109
60020129
เปิดใช้งาน
110
60020130
เปิดใช้งาน
111
60020131
เปิดใช้งาน
112
60020132
ไม่เปิดใช้งาน
113
60020133
ไม่เปิดใช้งาน
114
60020137
เปิดใช้งาน
115
60020138
เปิดใช้งาน
116
60020139
เปิดใช้งาน
117
60020140
ไม่เปิดใช้งาน
118
60020141
เปิดใช้งาน
119
60020142
ไม่เปิดใช้งาน
120
60020143
ไม่เปิดใช้งาน
121
60020144
เปิดใช้งาน
122
60020145
เปิดใช้งาน
123
60020146
ไม่เปิดใช้งาน
124
60020147
เปิดใช้งาน
125
60020148
เปิดใช้งาน
126
60020149
เปิดใช้งาน
127
60020150
เปิดใช้งาน
128
60020151
เปิดใช้งาน
129
60020152
เปิดใช้งาน
130
60020153
เปิดใช้งาน
131
60020154
เปิดใช้งาน
132
60020155
ไม่เปิดใช้งาน
133
60020157
เปิดใช้งาน
134
60020159
เปิดใช้งาน
135
60020160
ไม่เปิดใช้งาน
136
60020161
ไม่เปิดใช้งาน
137
60020162
เปิดใช้งาน
138
60020163
ไม่เปิดใช้งาน
139
60020164
เปิดใช้งาน
140
60020165
เปิดใช้งาน
141
60020166
ไม่เปิดใช้งาน
142
60020167
ไม่เปิดใช้งาน
143
60020168
ไม่เปิดใช้งาน
144
60020169
เปิดใช้งาน
145
60020170
เปิดใช้งาน