ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60030001
เปิดใช้งาน
2
60030002
เปิดใช้งาน
3
60030003
เปิดใช้งาน
4
60030004
เปิดใช้งาน
5
60030005
เปิดใช้งาน
6
60030006
เปิดใช้งาน
7
60030007
เปิดใช้งาน
8
60030008
เปิดใช้งาน
9
60030010
เปิดใช้งาน
10
60030011
ไม่เปิดใช้งาน
11
60030012
เปิดใช้งาน
12
60030013
ไม่เปิดใช้งาน
13
60030014
ไม่เปิดใช้งาน
14
60030015
เปิดใช้งาน
15
60030016
เปิดใช้งาน
16
60030017
เปิดใช้งาน
17
60030018
เปิดใช้งาน
18
60030019
ไม่เปิดใช้งาน
19
60030020
ไม่เปิดใช้งาน
20
60030021
เปิดใช้งาน
21
60030022
ไม่เปิดใช้งาน
22
60030023
ไม่เปิดใช้งาน
23
60030024
เปิดใช้งาน
24
60030025
เปิดใช้งาน
25
60030026
เปิดใช้งาน
26
60030027
เปิดใช้งาน
27
60030028
เปิดใช้งาน
28
60030029
เปิดใช้งาน
29
60030030
เปิดใช้งาน
30
60030031
เปิดใช้งาน
31
60030032
เปิดใช้งาน
32
60030033
ไม่เปิดใช้งาน
33
60030034
ไม่เปิดใช้งาน
34
60030036
ไม่เปิดใช้งาน
35
60030038
เปิดใช้งาน
36
60030039
เปิดใช้งาน
37
60030040
เปิดใช้งาน
38
60030041
ไม่เปิดใช้งาน
39
60030042
เปิดใช้งาน
40
60030045
ไม่เปิดใช้งาน
41
60030047
ไม่เปิดใช้งาน
42
60030048
เปิดใช้งาน
43
60030049
ไม่เปิดใช้งาน
44
60030050
เปิดใช้งาน
45
60030051
เปิดใช้งาน
46
60030052
เปิดใช้งาน
47
60030053
ไม่เปิดใช้งาน
48
60030054
เปิดใช้งาน
49
60030055
เปิดใช้งาน
50
60030056
เปิดใช้งาน
51
60030057
เปิดใช้งาน
52
60030058
ไม่เปิดใช้งาน
53
60030060
เปิดใช้งาน
54
60030061
เปิดใช้งาน
55
60030062
ไม่เปิดใช้งาน
56
60030063
เปิดใช้งาน
57
60030064
ไม่เปิดใช้งาน
58
60030065
เปิดใช้งาน
59
60030067
ไม่เปิดใช้งาน
60
60030068
ไม่เปิดใช้งาน
61
60030069
เปิดใช้งาน
62
60030070
ไม่เปิดใช้งาน
63
60030071
ไม่เปิดใช้งาน
64
60030072
เปิดใช้งาน
65
60030073
เปิดใช้งาน
66
60030074
เปิดใช้งาน
67
60030075
เปิดใช้งาน
68
60030077
ไม่เปิดใช้งาน
69
60030078
ไม่เปิดใช้งาน
70
60030079
เปิดใช้งาน
71
60030080
เปิดใช้งาน
72
60030081
เปิดใช้งาน
73
60030083
เปิดใช้งาน
74
60030084
เปิดใช้งาน
75
60030086
เปิดใช้งาน
76
60030087
เปิดใช้งาน
77
60030088
เปิดใช้งาน
78
60030089
เปิดใช้งาน
79
60030090
ไม่เปิดใช้งาน
80
60030091
ไม่เปิดใช้งาน
81
60030092
เปิดใช้งาน
82
60030093
ไม่เปิดใช้งาน
83
60030094
เปิดใช้งาน
84
60030095
เปิดใช้งาน
85
60030096
ไม่เปิดใช้งาน
86
60030097
เปิดใช้งาน
87
60030098
ไม่เปิดใช้งาน
88
60030099
ไม่เปิดใช้งาน
89
60030100
ไม่เปิดใช้งาน
90
60030101
ไม่เปิดใช้งาน
91
60030102
ไม่เปิดใช้งาน
92
60030103
เปิดใช้งาน
93
60030104
ไม่เปิดใช้งาน
94
60030105
เปิดใช้งาน
95
60030106
ไม่เปิดใช้งาน
96
60030107
เปิดใช้งาน
97
60030108
เปิดใช้งาน
98
60030110
เปิดใช้งาน
99
60030112
เปิดใช้งาน
100
60030113
เปิดใช้งาน
101
60030114
ไม่เปิดใช้งาน
102
60030115
เปิดใช้งาน
103
60030116
เปิดใช้งาน
104
60030117
เปิดใช้งาน
105
60030120
เปิดใช้งาน
106
60030121
ไม่เปิดใช้งาน
107
60030123
เปิดใช้งาน
108
60030124
ไม่เปิดใช้งาน
109
60030125
เปิดใช้งาน
110
60030128
เปิดใช้งาน
111
60030130
เปิดใช้งาน
112
60030131
เปิดใช้งาน
113
60030132
ไม่เปิดใช้งาน
114
60030133
เปิดใช้งาน
115
60030134
เปิดใช้งาน
116
60030135
ไม่เปิดใช้งาน
117
60030136
ไม่เปิดใช้งาน
118
60030137
เปิดใช้งาน
119
60030138
ไม่เปิดใช้งาน
120
60030140
เปิดใช้งาน
121
60030142
เปิดใช้งาน
122
60030143
ไม่เปิดใช้งาน
123
60030144
ไม่เปิดใช้งาน
124
60030145
ไม่เปิดใช้งาน
125
60030146
เปิดใช้งาน
126
60030147
เปิดใช้งาน
127
60030148
ไม่เปิดใช้งาน
128
60030150
ไม่เปิดใช้งาน
129
60030151
เปิดใช้งาน
130
60030152
เปิดใช้งาน
131
60030153
เปิดใช้งาน
132
60030155
เปิดใช้งาน
133
60030156
ไม่เปิดใช้งาน
134
60030159
ไม่เปิดใช้งาน
135
60030160
ไม่เปิดใช้งาน
136
60030161
เปิดใช้งาน
137
60030162
ไม่เปิดใช้งาน
138
60030163
ไม่เปิดใช้งาน
139
60030164
ไม่เปิดใช้งาน
140
60030166
เปิดใช้งาน
141
60030167
ไม่เปิดใช้งาน
142
60030168
ไม่เปิดใช้งาน
143
60030169
ไม่เปิดใช้งาน
144
60030170
เปิดใช้งาน
145
60030171
เปิดใช้งาน
146
60030172
เปิดใช้งาน
147
60030173
เปิดใช้งาน
148
60030174
ไม่เปิดใช้งาน
149
60030175
เปิดใช้งาน
150
60030176
เปิดใช้งาน
151
60030178
เปิดใช้งาน
152
60030179
ไม่เปิดใช้งาน
153
60030180
ไม่เปิดใช้งาน
154
60030182
ไม่เปิดใช้งาน
155
60030183
เปิดใช้งาน
156
60030184
ไม่เปิดใช้งาน
157
60030185
ไม่เปิดใช้งาน
158
60030186
เปิดใช้งาน
159
60030187
เปิดใช้งาน
160
60030188
เปิดใช้งาน
161
60030189
เปิดใช้งาน
162
60030190
เปิดใช้งาน
163
60030191
เปิดใช้งาน
164
60030192
ไม่เปิดใช้งาน
165
60030193
เปิดใช้งาน
166
60030194
ไม่เปิดใช้งาน
167
60030195
ไม่เปิดใช้งาน
168
60030196
ไม่เปิดใช้งาน
169
60030197
เปิดใช้งาน
170
60030198
เปิดใช้งาน
171
60030199
เปิดใช้งาน
172
60030200
เปิดใช้งาน
173
60030201
เปิดใช้งาน
174
60030202
เปิดใช้งาน
175
60030203
เปิดใช้งาน
176
60030204
เปิดใช้งาน
177
60030205
ไม่เปิดใช้งาน
178
60030206
ไม่เปิดใช้งาน
179
60030208
ไม่เปิดใช้งาน
180
60030210
เปิดใช้งาน
181
60030211
เปิดใช้งาน
182
60030213
ไม่เปิดใช้งาน
183
60030214
เปิดใช้งาน
184
60030217
ไม่เปิดใช้งาน
185
60030218
ไม่เปิดใช้งาน
186
60030220
ไม่เปิดใช้งาน
187
60030222
เปิดใช้งาน
188
60030224
ไม่เปิดใช้งาน
189
60030225
ไม่เปิดใช้งาน
190
60030226
เปิดใช้งาน
191
60030227
ไม่เปิดใช้งาน
192
60030229
เปิดใช้งาน
193
60030230
เปิดใช้งาน
194
60030231
ไม่เปิดใช้งาน
195
60030232
ไม่เปิดใช้งาน
196
60030233
เปิดใช้งาน
197
60030234
เปิดใช้งาน
198
60030235
ไม่เปิดใช้งาน
199
60030236
ไม่เปิดใช้งาน
200
60030238
ไม่เปิดใช้งาน
201
60030239
ไม่เปิดใช้งาน