ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
61010097
เปิดใช้งาน
2
61010099
ไม่เปิดใช้งาน
3
61010100
เปิดใช้งาน
4
61010101
ไม่เปิดใช้งาน
5
61010102
ไม่เปิดใช้งาน
6
61010103
เปิดใช้งาน
7
61010104
เปิดใช้งาน
8
61010105
เปิดใช้งาน
9
61010106
ไม่เปิดใช้งาน
10
61010107
ไม่เปิดใช้งาน
11
61010108
ไม่เปิดใช้งาน
12
61010109
เปิดใช้งาน
13
61010111
เปิดใช้งาน
14
61010113
เปิดใช้งาน
15
61010114
ไม่เปิดใช้งาน
16
61010115
ไม่เปิดใช้งาน
17
61010116
เปิดใช้งาน
18
61010117
ไม่เปิดใช้งาน
19
61010118
ไม่เปิดใช้งาน
20
61010120
เปิดใช้งาน
21
61010122
เปิดใช้งาน
22
61010123
เปิดใช้งาน
23
61010124
เปิดใช้งาน
24
61010125
เปิดใช้งาน
25
61010126
ไม่เปิดใช้งาน
26
61010127
เปิดใช้งาน
27
61010128
ไม่เปิดใช้งาน
28
61010129
ไม่เปิดใช้งาน
29
61010131
ไม่เปิดใช้งาน
30
61010132
เปิดใช้งาน
31
61010133
ไม่เปิดใช้งาน
32
61010134
เปิดใช้งาน
33
61010154
เปิดใช้งาน
34
61010155
เปิดใช้งาน
35
61010156
ไม่เปิดใช้งาน
36
61010157
เปิดใช้งาน
37
61010158
เปิดใช้งาน
38
61010159
เปิดใช้งาน
39
61010160
ไม่เปิดใช้งาน
40
61010161
ไม่เปิดใช้งาน
41
61010162
เปิดใช้งาน
42
61010163
ไม่เปิดใช้งาน
43
61010164
เปิดใช้งาน
44
61010165
ไม่เปิดใช้งาน
45
61010166
ไม่เปิดใช้งาน
46
61010167
เปิดใช้งาน
47
61010168
เปิดใช้งาน
48
61010169
เปิดใช้งาน
49
61010170
ไม่เปิดใช้งาน
50
61010171
เปิดใช้งาน
51
61010172
เปิดใช้งาน
52
61010173
เปิดใช้งาน
53
61010174
ไม่เปิดใช้งาน
54
61010175
เปิดใช้งาน
55
61010176
ไม่เปิดใช้งาน
56
61010177
ไม่เปิดใช้งาน
57
61010178
เปิดใช้งาน
58
61010179
เปิดใช้งาน
59
61010180
ไม่เปิดใช้งาน
60
61010181
ไม่เปิดใช้งาน
61
61010182
เปิดใช้งาน
62
61010183
ไม่เปิดใช้งาน
63
61010184
ไม่เปิดใช้งาน
64
61010185
ไม่เปิดใช้งาน
65
61010186
เปิดใช้งาน
66
61010187
เปิดใช้งาน
67
61010189
เปิดใช้งาน
68
61010191
เปิดใช้งาน
69
61010192
เปิดใช้งาน
70
61010193
เปิดใช้งาน
71
61010195
เปิดใช้งาน
72
61010196
เปิดใช้งาน
73
61010197
เปิดใช้งาน
74
61010198
เปิดใช้งาน
75
61010199
ไม่เปิดใช้งาน
76
61010200
เปิดใช้งาน
77
61010201
เปิดใช้งาน
78
61010202
เปิดใช้งาน
79
61010203
ไม่เปิดใช้งาน
80
61010204
เปิดใช้งาน
81
61010205
เปิดใช้งาน
82
61010206
ไม่เปิดใช้งาน
83
61010207
เปิดใช้งาน
84
61010208
ไม่เปิดใช้งาน
85
61010209
เปิดใช้งาน
86
61010210
เปิดใช้งาน
87
61010211
ไม่เปิดใช้งาน
88
61010212
ไม่เปิดใช้งาน
89
61010213
เปิดใช้งาน
90
61010214
ไม่เปิดใช้งาน
91
61010215
เปิดใช้งาน
92
61010216
เปิดใช้งาน
93
61010217
เปิดใช้งาน
94
61010218
เปิดใช้งาน
95
61010220
ไม่เปิดใช้งาน
96
61010221
ไม่เปิดใช้งาน
97
61010222
เปิดใช้งาน
98
61010223
เปิดใช้งาน
99
61010224
เปิดใช้งาน
100
61010225
เปิดใช้งาน
101
61010226
เปิดใช้งาน
102
61010227
เปิดใช้งาน
103
61010228
เปิดใช้งาน
104
61010229
ไม่เปิดใช้งาน
105
61010230
ไม่เปิดใช้งาน
106
61010231
เปิดใช้งาน
107
61010232
ไม่เปิดใช้งาน
108
61010234
เปิดใช้งาน
109
61010235
เปิดใช้งาน
110
61010236
เปิดใช้งาน
111
61010237
ไม่เปิดใช้งาน
112
61010238
ไม่เปิดใช้งาน
113
61010239
เปิดใช้งาน
114
61010240
เปิดใช้งาน
115
61010241
เปิดใช้งาน
116
61010242
เปิดใช้งาน
117
61010243
เปิดใช้งาน
118
61010244
เปิดใช้งาน
119
61010245
เปิดใช้งาน
120
61010246
ไม่เปิดใช้งาน
121
61010248
เปิดใช้งาน
122
61010249
ไม่เปิดใช้งาน
123
61010250
เปิดใช้งาน
124
61010252
เปิดใช้งาน
125
61010253
ไม่เปิดใช้งาน
126
61010254
เปิดใช้งาน
127
61010255
เปิดใช้งาน
128
61010256
ไม่เปิดใช้งาน