ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
62010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
62010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
62010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
62010004
เปิดใช้งาน
5
62010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
62010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
62010007
เปิดใช้งาน
8
62010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
62010009
เปิดใช้งาน
10
62010010
เปิดใช้งาน
11
62010011
เปิดใช้งาน
12
62010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
62010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
62010015
ไม่เปิดใช้งาน
15
62010016
ไม่เปิดใช้งาน
16
62010017
เปิดใช้งาน
17
62010018
เปิดใช้งาน
18
62010019
ไม่เปิดใช้งาน
19
62010020
เปิดใช้งาน
20
62010021
ไม่เปิดใช้งาน
21
62010022
เปิดใช้งาน
22
62010023
เปิดใช้งาน
23
62010024
ไม่เปิดใช้งาน
24
62010025
เปิดใช้งาน
25
62010026
เปิดใช้งาน
26
62010028
เปิดใช้งาน
27
62010029
เปิดใช้งาน
28
62010030
เปิดใช้งาน
29
62010031
ไม่เปิดใช้งาน
30
62010032
เปิดใช้งาน
31
62010033
ไม่เปิดใช้งาน
32
62010034
เปิดใช้งาน
33
62010035
เปิดใช้งาน
34
62010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
62010037
เปิดใช้งาน
36
62010038
ไม่เปิดใช้งาน
37
62010039
ไม่เปิดใช้งาน
38
62010042
ไม่เปิดใช้งาน
39
62010043
เปิดใช้งาน
40
62010044
ไม่เปิดใช้งาน
41
62010045
เปิดใช้งาน
42
62010046
เปิดใช้งาน
43
62010047
เปิดใช้งาน
44
62010048
ไม่เปิดใช้งาน
45
62010049
ไม่เปิดใช้งาน
46
62010050
ไม่เปิดใช้งาน
47
62010051
ไม่เปิดใช้งาน
48
62010052
ไม่เปิดใช้งาน
49
62010054
ไม่เปิดใช้งาน
50
62010055
เปิดใช้งาน
51
62010056
เปิดใช้งาน
52
62010057
เปิดใช้งาน
53
62010058
เปิดใช้งาน
54
62010059
เปิดใช้งาน
55
62010060
ไม่เปิดใช้งาน
56
62010062
เปิดใช้งาน
57
62010063
เปิดใช้งาน
58
62010064
ไม่เปิดใช้งาน
59
62010065
เปิดใช้งาน
60
62010066
เปิดใช้งาน
61
62010067
เปิดใช้งาน
62
62010068
เปิดใช้งาน
63
62010069
เปิดใช้งาน
64
62010070
เปิดใช้งาน
65
62010071
ไม่เปิดใช้งาน
66
62010072
เปิดใช้งาน
67
62010073
ไม่เปิดใช้งาน
68
62010074
ไม่เปิดใช้งาน
69
62010075
ไม่เปิดใช้งาน
70
62010076
เปิดใช้งาน
71
62010077
เปิดใช้งาน
72
62010078
เปิดใช้งาน
73
62010079
ไม่เปิดใช้งาน
74
62010080
เปิดใช้งาน
75
62010081
เปิดใช้งาน
76
62010082
เปิดใช้งาน
77
62010083
เปิดใช้งาน
78
62010084
เปิดใช้งาน
79
62010085
ไม่เปิดใช้งาน
80
62010086
ไม่เปิดใช้งาน
81
62010087
เปิดใช้งาน
82
62010089
ไม่เปิดใช้งาน
83
62010090
เปิดใช้งาน
84
62010091
เปิดใช้งาน
85
62010092
เปิดใช้งาน
86
62010093
ไม่เปิดใช้งาน
87
62010094
เปิดใช้งาน
88
62010096
ไม่เปิดใช้งาน
89
62010097
เปิดใช้งาน
90
62010098
เปิดใช้งาน
91
62010099
ไม่เปิดใช้งาน
92
62010100
ไม่เปิดใช้งาน
93
62010101
เปิดใช้งาน
94
62010102
เปิดใช้งาน
95
62010103
ไม่เปิดใช้งาน
96
62010104
เปิดใช้งาน
97
62010105
เปิดใช้งาน
98
62010106
เปิดใช้งาน
99
62010107
ไม่เปิดใช้งาน
100
62010108
เปิดใช้งาน
101
62010109
ไม่เปิดใช้งาน
102
62010110
เปิดใช้งาน
103
62010111
ไม่เปิดใช้งาน
104
62010112
ไม่เปิดใช้งาน
105
62010113
ไม่เปิดใช้งาน
106
62010114
เปิดใช้งาน
107
62010115
เปิดใช้งาน
108
62010116
เปิดใช้งาน
109
62010117
ไม่เปิดใช้งาน
110
62010118
เปิดใช้งาน
111
62010119
เปิดใช้งาน
112
62010120
เปิดใช้งาน
113
62010121
ไม่เปิดใช้งาน
114
62010122
เปิดใช้งาน
115
62010123
เปิดใช้งาน
116
62010124
เปิดใช้งาน
117
62010125
เปิดใช้งาน
118
62010126
เปิดใช้งาน
119
62010127
ไม่เปิดใช้งาน
120
62010128
เปิดใช้งาน
121
62010129
เปิดใช้งาน
122
62010131
ไม่เปิดใช้งาน
123
62010132
ไม่เปิดใช้งาน
124
62010133
เปิดใช้งาน
125
62010134
ไม่เปิดใช้งาน
126
62010135
ไม่เปิดใช้งาน
127
62010136
เปิดใช้งาน
128
62010137
เปิดใช้งาน
129
62010138
เปิดใช้งาน
130
62010139
ไม่เปิดใช้งาน
131
62010140
เปิดใช้งาน
132
62010141
ไม่เปิดใช้งาน
133
62010142
เปิดใช้งาน
134
62010143
เปิดใช้งาน
135
62010144
ไม่เปิดใช้งาน
136
62010145
เปิดใช้งาน
137
62010146
เปิดใช้งาน
138
62010147
เปิดใช้งาน
139
62010148
เปิดใช้งาน
140
62010149
ไม่เปิดใช้งาน
141
62010150
ไม่เปิดใช้งาน
142
62010151
ไม่เปิดใช้งาน
143
62010152
ไม่เปิดใช้งาน
144
62010153
เปิดใช้งาน
145
62010154
ไม่เปิดใช้งาน
146
62010155
เปิดใช้งาน
147
62010156
ไม่เปิดใช้งาน
148
62010157
เปิดใช้งาน
149
62010158
เปิดใช้งาน
150
62010159
เปิดใช้งาน
151
62010160
เปิดใช้งาน
152
62010162
ไม่เปิดใช้งาน
153
62010163
เปิดใช้งาน
154
62010164
ไม่เปิดใช้งาน
155
62010165
ไม่เปิดใช้งาน
156
62010167
เปิดใช้งาน
157
62010168
เปิดใช้งาน
158
62010169
ไม่เปิดใช้งาน
159
62010170
ไม่เปิดใช้งาน
160
62010171
เปิดใช้งาน
161
62010172
ไม่เปิดใช้งาน
162
62010173
เปิดใช้งาน
163
62010174
ไม่เปิดใช้งาน
164
62010175
เปิดใช้งาน
165
62010176
เปิดใช้งาน
166
62010177
เปิดใช้งาน
167
62010178
เปิดใช้งาน
168
62010179
เปิดใช้งาน
169
62010180
เปิดใช้งาน
170
62010181
เปิดใช้งาน
171
62010182
เปิดใช้งาน
172
62010183
เปิดใช้งาน
173
62010184
เปิดใช้งาน
174
62010185
เปิดใช้งาน
175
62010186
เปิดใช้งาน
176
62010187
เปิดใช้งาน
177
62010188
เปิดใช้งาน
178
62010189
ไม่เปิดใช้งาน
179
62010190
ไม่เปิดใช้งาน
180
62010191
เปิดใช้งาน
181
62010192
ไม่เปิดใช้งาน
182
62010193
ไม่เปิดใช้งาน
183
62010194
ไม่เปิดใช้งาน
184
62010195
เปิดใช้งาน
185
62010196
เปิดใช้งาน
186
62010197
เปิดใช้งาน
187
62010198
ไม่เปิดใช้งาน
188
62010199
เปิดใช้งาน
189
62010200
ไม่เปิดใช้งาน
190
62010201
เปิดใช้งาน
191
62010202
เปิดใช้งาน
192
62010203
เปิดใช้งาน
193
62010204
เปิดใช้งาน
194
62010205
เปิดใช้งาน
195
62010206
เปิดใช้งาน
196
62010207
เปิดใช้งาน
197
62010208
เปิดใช้งาน
198
62010209
ไม่เปิดใช้งาน
199
62010210
ไม่เปิดใช้งาน
200
62010211
เปิดใช้งาน
201
62010212
ไม่เปิดใช้งาน
202
62010213
เปิดใช้งาน
203
62010214
ไม่เปิดใช้งาน
204
62010215
เปิดใช้งาน
205
62010216
เปิดใช้งาน