ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
63010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
63010003
เปิดใช้งาน
4
63010004
เปิดใช้งาน
5
63010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
63010006
เปิดใช้งาน
7
63010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
63010008
เปิดใช้งาน
9
63010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
63010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
63010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
63010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
63010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
63010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
63010015
เปิดใช้งาน
16
63010016
ไม่เปิดใช้งาน
17
63010017
เปิดใช้งาน
18
63010018
ไม่เปิดใช้งาน
19
63010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
63010020
เปิดใช้งาน
21
63010021
เปิดใช้งาน
22
63010022
เปิดใช้งาน
23
63010023
ไม่เปิดใช้งาน
24
63010024
ไม่เปิดใช้งาน
25
63010025
ไม่เปิดใช้งาน
26
63010026
ไม่เปิดใช้งาน
27
63010027
เปิดใช้งาน
28
63010028
เปิดใช้งาน
29
63010029
ไม่เปิดใช้งาน
30
63010030
เปิดใช้งาน
31
63010031
เปิดใช้งาน
32
63010033
เปิดใช้งาน
33
63010034
ไม่เปิดใช้งาน
34
63010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
63010037
เปิดใช้งาน
36
63010038
ไม่เปิดใช้งาน
37
63010039
เปิดใช้งาน
38
63010040
ไม่เปิดใช้งาน
39
63010041
เปิดใช้งาน
40
63010042
เปิดใช้งาน
41
63010043
เปิดใช้งาน
42
63010044
ไม่เปิดใช้งาน
43
63010045
ไม่เปิดใช้งาน
44
63010046
ไม่เปิดใช้งาน
45
63010047
เปิดใช้งาน
46
63010048
ไม่เปิดใช้งาน
47
63010049
ไม่เปิดใช้งาน
48
63010050
ไม่เปิดใช้งาน
49
63010051
ไม่เปิดใช้งาน
50
63010052
ไม่เปิดใช้งาน
51
63010053
ไม่เปิดใช้งาน
52
63010054
เปิดใช้งาน
53
63010055
ไม่เปิดใช้งาน
54
63010056
ไม่เปิดใช้งาน
55
63010057
ไม่เปิดใช้งาน
56
63010058
ไม่เปิดใช้งาน
57
63010059
เปิดใช้งาน
58
63010060
ไม่เปิดใช้งาน
59
63010061
ไม่เปิดใช้งาน
60
63010062
ไม่เปิดใช้งาน
61
63010063
ไม่เปิดใช้งาน
62
63010064
ไม่เปิดใช้งาน
63
63010065
ไม่เปิดใช้งาน
64
63010066
เปิดใช้งาน
65
63010067
เปิดใช้งาน
66
63010068
ไม่เปิดใช้งาน
67
63010069
ไม่เปิดใช้งาน
68
63010070
ไม่เปิดใช้งาน
69
63010071
ไม่เปิดใช้งาน
70
63010072
ไม่เปิดใช้งาน
71
63010073
ไม่เปิดใช้งาน
72
63010074
ไม่เปิดใช้งาน
73
63010075
ไม่เปิดใช้งาน
74
63010076
เปิดใช้งาน
75
63010077
เปิดใช้งาน
76
63010078
เปิดใช้งาน
77
63010080
เปิดใช้งาน
78
63010081
ไม่เปิดใช้งาน
79
63010082
ไม่เปิดใช้งาน
80
63010083
เปิดใช้งาน
81
63010084
เปิดใช้งาน
82
63010085
ไม่เปิดใช้งาน
83
63010086
ไม่เปิดใช้งาน
84
63010087
เปิดใช้งาน
85
63010088
เปิดใช้งาน
86
63010089
ไม่เปิดใช้งาน
87
63010090
ไม่เปิดใช้งาน
88
63010091
ไม่เปิดใช้งาน
89
63010092
เปิดใช้งาน
90
63010093
เปิดใช้งาน
91
63010094
เปิดใช้งาน
92
63010095
ไม่เปิดใช้งาน
93
63010096
ไม่เปิดใช้งาน
94
63010097
เปิดใช้งาน
95
63010098
ไม่เปิดใช้งาน
96
63010099
เปิดใช้งาน
97
63010100
ไม่เปิดใช้งาน
98
63010101
เปิดใช้งาน
99
63010102
เปิดใช้งาน
100
63010103
ไม่เปิดใช้งาน
101
63010104
ไม่เปิดใช้งาน
102
63010105
เปิดใช้งาน
103
63010106
ไม่เปิดใช้งาน
104
63010107
ไม่เปิดใช้งาน
105
63010108
เปิดใช้งาน
106
63010109
ไม่เปิดใช้งาน
107
63010110
ไม่เปิดใช้งาน
108
63010111
ไม่เปิดใช้งาน
109
63010112
เปิดใช้งาน
110
63010113
เปิดใช้งาน