ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
64010001
เปิดใช้งาน
2
64010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
64010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
64010004
เปิดใช้งาน
5
64010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
64010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
64010007
เปิดใช้งาน
8
64010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
64010010
เปิดใช้งาน
10
64010011
เปิดใช้งาน
11
64010012
ไม่เปิดใช้งาน
12
64010013
ไม่เปิดใช้งาน
13
64010014
ไม่เปิดใช้งาน
14
64010016
เปิดใช้งาน
15
64010019
เปิดใช้งาน
16
64010020
เปิดใช้งาน
17
64010021
เปิดใช้งาน
18
64010022
ไม่เปิดใช้งาน
19
64010023
ไม่เปิดใช้งาน
20
64010024
ไม่เปิดใช้งาน
21
64010025
ไม่เปิดใช้งาน
22
64010026
ไม่เปิดใช้งาน
23
64010027
ไม่เปิดใช้งาน
24
64010028
เปิดใช้งาน
25
64010029
เปิดใช้งาน
26
64010030
เปิดใช้งาน
27
64010031
เปิดใช้งาน
28
64010032
เปิดใช้งาน
29
64010033
ไม่เปิดใช้งาน
30
64010034
ไม่เปิดใช้งาน
31
64010035
ไม่เปิดใช้งาน
32
64010036
ไม่เปิดใช้งาน
33
64010039
ไม่เปิดใช้งาน
34
64010040
ไม่เปิดใช้งาน
35
64010041
ไม่เปิดใช้งาน
36
64010042
ไม่เปิดใช้งาน
37
64010043
ไม่เปิดใช้งาน
38
64010045
ไม่เปิดใช้งาน
39
64010046
เปิดใช้งาน
40
64010047
เปิดใช้งาน
41
64010048
ไม่เปิดใช้งาน
42
64010049
ไม่เปิดใช้งาน
43
64010050
ไม่เปิดใช้งาน
44
64010051
ไม่เปิดใช้งาน
45
64010053
ไม่เปิดใช้งาน
46
64010054
เปิดใช้งาน
47
64010055
เปิดใช้งาน
48
64010056
เปิดใช้งาน
49
64010057
ไม่เปิดใช้งาน
50
64010058
เปิดใช้งาน
51
64010059
ไม่เปิดใช้งาน
52
64010060
ไม่เปิดใช้งาน
53
64010061
ไม่เปิดใช้งาน
54
64010062
ไม่เปิดใช้งาน
55
64010063
เปิดใช้งาน
56
64010064
เปิดใช้งาน
57
64010065
เปิดใช้งาน
58
64010066
ไม่เปิดใช้งาน
59
64010067
เปิดใช้งาน
60
64010068
ไม่เปิดใช้งาน
61
64010069
เปิดใช้งาน
62
64010071
ไม่เปิดใช้งาน
63
64010072
เปิดใช้งาน
64
64010073
ไม่เปิดใช้งาน
65
64010074
ไม่เปิดใช้งาน
66
64010075
เปิดใช้งาน
67
64010076
ไม่เปิดใช้งาน
68
64010077
ไม่เปิดใช้งาน
69
64010079
เปิดใช้งาน
70
64010082
เปิดใช้งาน
71
64010083
ไม่เปิดใช้งาน
72
64010084
ไม่เปิดใช้งาน
73
64010085
ไม่เปิดใช้งาน
74
64010086
ไม่เปิดใช้งาน
75
64010087
เปิดใช้งาน
76
64010088
ไม่เปิดใช้งาน
77
64010089
เปิดใช้งาน
78
64010090
เปิดใช้งาน
79
64010091
เปิดใช้งาน
80
64010092
ไม่เปิดใช้งาน
81
64010093
ไม่เปิดใช้งาน
82
64010094
ไม่เปิดใช้งาน
83
64010095
เปิดใช้งาน
84
64010096
ไม่เปิดใช้งาน
85
64010097
ไม่เปิดใช้งาน
86
64010099
เปิดใช้งาน
87
64010100
ไม่เปิดใช้งาน
88
64010102
เปิดใช้งาน
89
64010103
เปิดใช้งาน
90
64010104
เปิดใช้งาน
91
64010105
ไม่เปิดใช้งาน
92
64010106
ไม่เปิดใช้งาน
93
64010107
เปิดใช้งาน
94
64010108
ไม่เปิดใช้งาน
95
64010109
เปิดใช้งาน
96
64010110
เปิดใช้งาน
97
64010111
ไม่เปิดใช้งาน
98
64010112
ไม่เปิดใช้งาน
99
64010113
เปิดใช้งาน
100
64010114
ไม่เปิดใช้งาน
101
64010115
เปิดใช้งาน
102
64010116
ไม่เปิดใช้งาน
103
64010119
เปิดใช้งาน
104
64010120
เปิดใช้งาน
105
64010121
เปิดใช้งาน
106
64010122
เปิดใช้งาน
107
64010123
เปิดใช้งาน
108
64010124
เปิดใช้งาน
109
64010125
ไม่เปิดใช้งาน
110
64010126
เปิดใช้งาน
111
64010127
ไม่เปิดใช้งาน
112
64010128
เปิดใช้งาน
113
64010129
เปิดใช้งาน
114
64010130
เปิดใช้งาน
115
64010131
ไม่เปิดใช้งาน
116
64010132
เปิดใช้งาน
117
64010133
เปิดใช้งาน
118
64010134
ไม่เปิดใช้งาน
119
64010135
เปิดใช้งาน
120
64010136
เปิดใช้งาน
121
64010137
ไม่เปิดใช้งาน
122
64010138
เปิดใช้งาน
123
64010139
ไม่เปิดใช้งาน
124
64010140
ไม่เปิดใช้งาน
125
64010141
เปิดใช้งาน
126
64010143
เปิดใช้งาน
127
64010144
เปิดใช้งาน
128
64010145
ไม่เปิดใช้งาน
129
64010146
เปิดใช้งาน
130
64010147
เปิดใช้งาน
131
64010148
เปิดใช้งาน
132
64010149
เปิดใช้งาน
133
64010150
ไม่เปิดใช้งาน
134
64010151
เปิดใช้งาน
135
64010152
เปิดใช้งาน