ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
65020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
65020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
65020005
ไม่เปิดใช้งาน
5
65020006
เปิดใช้งาน
6
65020007
ไม่เปิดใช้งาน
7
65020008
ไม่เปิดใช้งาน
8
65020009
ไม่เปิดใช้งาน
9
65020010
ไม่เปิดใช้งาน
10
65020011
ไม่เปิดใช้งาน
11
65020012
ไม่เปิดใช้งาน
12
65020013
ไม่เปิดใช้งาน
13
65020014
เปิดใช้งาน
14
65020015
ไม่เปิดใช้งาน
15
65020016
ไม่เปิดใช้งาน
16
65020017
ไม่เปิดใช้งาน
17
65020018
ไม่เปิดใช้งาน
18
65020019
ไม่เปิดใช้งาน
19
65020020
ไม่เปิดใช้งาน
20
65020021
ไม่เปิดใช้งาน
21
65020024
ไม่เปิดใช้งาน
22
65020025
ไม่เปิดใช้งาน
23
65020026
ไม่เปิดใช้งาน
24
65020027
ไม่เปิดใช้งาน
25
65020029
ไม่เปิดใช้งาน
26
65020030
ไม่เปิดใช้งาน
27
65020031
เปิดใช้งาน
28
65020033
เปิดใช้งาน
29
65020034
ไม่เปิดใช้งาน
30
65020035
เปิดใช้งาน
31
65020036
ไม่เปิดใช้งาน
32
65020037
ไม่เปิดใช้งาน
33
65020038
ไม่เปิดใช้งาน
34
65020039
เปิดใช้งาน
35
65020040
ไม่เปิดใช้งาน
36
65020041
ไม่เปิดใช้งาน
37
65020042
เปิดใช้งาน
38
65020043
ไม่เปิดใช้งาน
39
65020044
เปิดใช้งาน
40
65020045
ไม่เปิดใช้งาน
41
65020046
เปิดใช้งาน
42
65020048
ไม่เปิดใช้งาน
43
65020049
เปิดใช้งาน
44
65020050
ไม่เปิดใช้งาน
45
65020051
ไม่เปิดใช้งาน
46
65020052
ไม่เปิดใช้งาน
47
65020053
ไม่เปิดใช้งาน
48
65020054
ไม่เปิดใช้งาน
49
65020057
เปิดใช้งาน
50
65020058
ไม่เปิดใช้งาน
51
65020059
ไม่เปิดใช้งาน
52
65020060
ไม่เปิดใช้งาน
53
65020061
เปิดใช้งาน
54
65020062
ไม่เปิดใช้งาน
55
65020063
เปิดใช้งาน
56
65020064
เปิดใช้งาน
57
65020065
ไม่เปิดใช้งาน
58
65020066
ไม่เปิดใช้งาน
59
65020067
เปิดใช้งาน
60
65020068
ไม่เปิดใช้งาน
61
65020069
ไม่เปิดใช้งาน
62
65020070
ไม่เปิดใช้งาน
63
65020071
เปิดใช้งาน
64
65020072
เปิดใช้งาน
65
65020073
เปิดใช้งาน
66
65020074
ไม่เปิดใช้งาน
67
65020075
ไม่เปิดใช้งาน
68
65020077
ไม่เปิดใช้งาน
69
65020078
เปิดใช้งาน
70
65020079
เปิดใช้งาน
71
65020080
เปิดใช้งาน
72
65020081
ไม่เปิดใช้งาน
73
65020082
ไม่เปิดใช้งาน
74
65020083
ไม่เปิดใช้งาน
75
65020084
เปิดใช้งาน
76
65020085
เปิดใช้งาน
77
65020086
ไม่เปิดใช้งาน
78
65020087
ไม่เปิดใช้งาน
79
65020088
เปิดใช้งาน
80
65020089
เปิดใช้งาน
81
65020090
ไม่เปิดใช้งาน
82
65020091
เปิดใช้งาน
83
65020092
ไม่เปิดใช้งาน
84
65020093
ไม่เปิดใช้งาน
85
65020094
ไม่เปิดใช้งาน
86
65020095
ไม่เปิดใช้งาน
87
65020096
ไม่เปิดใช้งาน
88
65020097
เปิดใช้งาน
89
65020098
ไม่เปิดใช้งาน
90
65020099
ไม่เปิดใช้งาน
91
65020100
ไม่เปิดใช้งาน
92
65020101
ไม่เปิดใช้งาน
93
65020102
ไม่เปิดใช้งาน
94
65020103
ไม่เปิดใช้งาน
95
65020104
ไม่เปิดใช้งาน
96
65020106
ไม่เปิดใช้งาน
97
65020107
ไม่เปิดใช้งาน
98
65020108
เปิดใช้งาน
99
65020110
ไม่เปิดใช้งาน
100
65020111
ไม่เปิดใช้งาน
101
65020112
ไม่เปิดใช้งาน
102
65020113
ไม่เปิดใช้งาน
103
65020114
เปิดใช้งาน
104
65020115
ไม่เปิดใช้งาน
105
65020116
ไม่เปิดใช้งาน
106
65020117
ไม่เปิดใช้งาน
107
65020118
ไม่เปิดใช้งาน
108
65020119
เปิดใช้งาน
109
65020120
ไม่เปิดใช้งาน
110
65020121
ไม่เปิดใช้งาน
111
65020122
ไม่เปิดใช้งาน
112
65020123
ไม่เปิดใช้งาน
113
65020124
เปิดใช้งาน
114
65020125
ไม่เปิดใช้งาน
115
65020126
ไม่เปิดใช้งาน
116
65020127
ไม่เปิดใช้งาน
117
65020128
ไม่เปิดใช้งาน
118
65020129
ไม่เปิดใช้งาน
119
65020130
ไม่เปิดใช้งาน
120
65020131
เปิดใช้งาน
121
65020132
ไม่เปิดใช้งาน
122
65020133
เปิดใช้งาน
123
65020134
ไม่เปิดใช้งาน
124
65020135
ไม่เปิดใช้งาน
125
65020136
เปิดใช้งาน
126
65020137
เปิดใช้งาน
127
65020138
ไม่เปิดใช้งาน
128
65020139
ไม่เปิดใช้งาน
129
65020140
เปิดใช้งาน
130
65020141
ไม่เปิดใช้งาน