ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
65030001
ไม่เปิดใช้งาน
2
65030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
65030003
ไม่เปิดใช้งาน
4
65030004
เปิดใช้งาน
5
65030005
เปิดใช้งาน
6
65030006
เปิดใช้งาน
7
65030007
เปิดใช้งาน
8
65030008
ไม่เปิดใช้งาน
9
65030009
เปิดใช้งาน
10
65030010
เปิดใช้งาน
11
65030011
ไม่เปิดใช้งาน
12
65030012
ไม่เปิดใช้งาน
13
65030013
เปิดใช้งาน
14
65030014
เปิดใช้งาน
15
65030015
ไม่เปิดใช้งาน
16
65030016
เปิดใช้งาน
17
65030017
ไม่เปิดใช้งาน
18
65030018
เปิดใช้งาน
19
65030019
ไม่เปิดใช้งาน
20
65030020
เปิดใช้งาน
21
65030021
เปิดใช้งาน
22
65030022
เปิดใช้งาน
23
65030023
ไม่เปิดใช้งาน
24
65030024
เปิดใช้งาน
25
65030025
เปิดใช้งาน
26
65030026
ไม่เปิดใช้งาน
27
65030027
เปิดใช้งาน
28
65030028
ไม่เปิดใช้งาน
29
65030029
ไม่เปิดใช้งาน
30
65030030
ไม่เปิดใช้งาน
31
65030031
เปิดใช้งาน
32
65030032
เปิดใช้งาน
33
65030033
ไม่เปิดใช้งาน
34
65030034
ไม่เปิดใช้งาน
35
65030035
เปิดใช้งาน
36
65030036
ไม่เปิดใช้งาน
37
65030037
ไม่เปิดใช้งาน
38
65030038
เปิดใช้งาน
39
65030039
ไม่เปิดใช้งาน
40
65030040
ไม่เปิดใช้งาน
41
65030041
ไม่เปิดใช้งาน
42
65030042
ไม่เปิดใช้งาน
43
65030043
ไม่เปิดใช้งาน
44
65030044
เปิดใช้งาน
45
65030045
ไม่เปิดใช้งาน
46
65030046
ไม่เปิดใช้งาน
47
65030047
ไม่เปิดใช้งาน
48
65030048
ไม่เปิดใช้งาน
49
65030049
ไม่เปิดใช้งาน
50
65030050
ไม่เปิดใช้งาน
51
65030051
ไม่เปิดใช้งาน
52
65030052
เปิดใช้งาน
53
65030053
ไม่เปิดใช้งาน
54
65030054
ไม่เปิดใช้งาน
55
65030055
ไม่เปิดใช้งาน
56
65030056
ไม่เปิดใช้งาน
57
65030058
ไม่เปิดใช้งาน
58
65030059
ไม่เปิดใช้งาน
59
65030060
ไม่เปิดใช้งาน
60
65030061
เปิดใช้งาน
61
65030062
ไม่เปิดใช้งาน
62
65030063
ไม่เปิดใช้งาน
63
65030064
ไม่เปิดใช้งาน
64
65030065
เปิดใช้งาน
65
65030066
เปิดใช้งาน
66
65030068
ไม่เปิดใช้งาน
67
65030069
เปิดใช้งาน
68
65030070
เปิดใช้งาน
69
65030071
เปิดใช้งาน
70
65030072
ไม่เปิดใช้งาน
71
65030073
เปิดใช้งาน
72
65030075
ไม่เปิดใช้งาน
73
65030076
ไม่เปิดใช้งาน
74
65030077
ไม่เปิดใช้งาน
75
65030078
ไม่เปิดใช้งาน
76
65030079
ไม่เปิดใช้งาน
77
65030080
ไม่เปิดใช้งาน
78
65030081
ไม่เปิดใช้งาน
79
65030082
ไม่เปิดใช้งาน
80
65030083
ไม่เปิดใช้งาน
81
65030084
เปิดใช้งาน
82
65030085
เปิดใช้งาน
83
65030086
ไม่เปิดใช้งาน
84
65030087
ไม่เปิดใช้งาน
85
65030088
ไม่เปิดใช้งาน
86
65030089
เปิดใช้งาน
87
65030090
ไม่เปิดใช้งาน
88
65030091
เปิดใช้งาน
89
65030092
ไม่เปิดใช้งาน
90
65030093
ไม่เปิดใช้งาน
91
65030094
ไม่เปิดใช้งาน
92
65030095
ไม่เปิดใช้งาน
93
65030096
ไม่เปิดใช้งาน
94
65030097
ไม่เปิดใช้งาน
95
65030098
เปิดใช้งาน
96
65030099
เปิดใช้งาน
97
65030100
เปิดใช้งาน
98
65030101
ไม่เปิดใช้งาน
99
65030102
ไม่เปิดใช้งาน
100
65030103
ไม่เปิดใช้งาน
101
65030104
ไม่เปิดใช้งาน
102
65030105
ไม่เปิดใช้งาน
103
65030106
เปิดใช้งาน
104
65030107
ไม่เปิดใช้งาน
105
65030108
เปิดใช้งาน
106
65030109
ไม่เปิดใช้งาน
107
65030110
ไม่เปิดใช้งาน
108
65030112
ไม่เปิดใช้งาน
109
65030113
ไม่เปิดใช้งาน
110
65030114
ไม่เปิดใช้งาน
111
65030115
เปิดใช้งาน
112
65030116
ไม่เปิดใช้งาน
113
65030117
ไม่เปิดใช้งาน
114
65030118
เปิดใช้งาน
115
65030119
ไม่เปิดใช้งาน
116
65030120
ไม่เปิดใช้งาน
117
65030121
เปิดใช้งาน
118
65030122
ไม่เปิดใช้งาน
119
65030123
เปิดใช้งาน
120
65030124
ไม่เปิดใช้งาน
121
65030125
ไม่เปิดใช้งาน
122
65030126
ไม่เปิดใช้งาน
123
65030127
ไม่เปิดใช้งาน
124
65030128
เปิดใช้งาน
125
65030129
ไม่เปิดใช้งาน
126
65030130
ไม่เปิดใช้งาน
127
65030131
เปิดใช้งาน
128
65030132
เปิดใช้งาน
129
65030133
ไม่เปิดใช้งาน
130
65030134
เปิดใช้งาน
131
65030135
ไม่เปิดใช้งาน
132
65030136
ไม่เปิดใช้งาน
133
65030138
ไม่เปิดใช้งาน
134
65030139
ไม่เปิดใช้งาน
135
65030140
ไม่เปิดใช้งาน
136
65030141
เปิดใช้งาน
137
65030142
ไม่เปิดใช้งาน
138
65030144
ไม่เปิดใช้งาน
139
65030145
ไม่เปิดใช้งาน
140
65030146
เปิดใช้งาน
141
65030147
เปิดใช้งาน
142
65030148
เปิดใช้งาน
143
65030149
ไม่เปิดใช้งาน
144
65030150
เปิดใช้งาน
145
65030151
ไม่เปิดใช้งาน
146
65030152
เปิดใช้งาน
147
65030153
ไม่เปิดใช้งาน
148
65030154
ไม่เปิดใช้งาน
149
65030155
เปิดใช้งาน
150
65030156
ไม่เปิดใช้งาน
151
65030157
ไม่เปิดใช้งาน
152
65030158
ไม่เปิดใช้งาน
153
65030159
ไม่เปิดใช้งาน
154
65030160
ไม่เปิดใช้งาน
155
65030161
ไม่เปิดใช้งาน
156
65030162
เปิดใช้งาน
157
65030163
ไม่เปิดใช้งาน
158
65030164
เปิดใช้งาน
159
65030165
ไม่เปิดใช้งาน
160
65030166
ไม่เปิดใช้งาน
161
65030167
ไม่เปิดใช้งาน
162
65030168
ไม่เปิดใช้งาน
163
65030169
ไม่เปิดใช้งาน
164
65030170
ไม่เปิดใช้งาน
165
65030171
เปิดใช้งาน
166
65030172
ไม่เปิดใช้งาน
167
65030173
ไม่เปิดใช้งาน