หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
66010001
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
เปิดใช้งาน
2
66010002
วัดดงชะพลู
เปิดใช้งาน
3
66010004
วัดคลองโนน
เปิดใช้งาน
4
66010005
บ้านสวนแตง
เปิดใช้งาน
5
66010006
วัดฆะมัง
เปิดใช้งาน
6
66010010
วัดดงกลาง
เปิดใช้งาน
7
66010015
วัดเขารูปช้าง
เปิดใช้งาน
8
66010016
บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)
เปิดใช้งาน
9
66010017
บึงสีไฟ
เปิดใช้งาน
10
66010018
วัดวังมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
11
66010019
บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
เปิดใช้งาน
12
66010020
อนุบาลพิจิตร
เปิดใช้งาน
13
66010021
อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
14
66010022
ชุมชนบ้านวังกลม
เปิดใช้งาน
15
66010023
วัดบ้านบุ่ง
เปิดใช้งาน
16
66010024
บ้านไดชุมแสง
เปิดใช้งาน
17
66010025
วัดหนองไผ่
เปิดใช้งาน
18
66010026
วัดราชช้างขวัญ
เปิดใช้งาน
19
66010027
วัดยางคอยเกลือ
เปิดใช้งาน
20
66010029
บ้านหนองถ้ำ
เปิดใช้งาน
21
66010030
วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
เปิดใช้งาน
22
66010031
บ้านท่ามะไฟ
เปิดใช้งาน
23
66010032
วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
24
66010034
วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
25
66010035
บ้านเมืองเก่า
เปิดใช้งาน
26
66010036
พิจิตรอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
27
66010039
วัดท่าข่อย
เปิดใช้งาน
28
66010041
วัดหาดมูลกระบือ
เปิดใช้งาน
29
66010042
บ้านวังกระดี่ทอง
เปิดใช้งาน
30
66010043
วัดหงษ์
เปิดใช้งาน
31
66010044
วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
เปิดใช้งาน
32
66010046
บ้านวังทับยา
เปิดใช้งาน
33
66010047
บ้านสายคำโห้
เปิดใช้งาน
34
66010048
บ้านน้อย
เปิดใช้งาน
35
66010051
บ้านเนินยาว
เปิดใช้งาน
36
66010053
บ้านหัวดง
เปิดใช้งาน
37
66010055
วัดลำชะล่า
เปิดใช้งาน
38
66010056
วัดหนองนาดำพิทยา
เปิดใช้งาน
39
66010057
อนุบาลวังทรายพูน
เปิดใช้งาน
40
66010059
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
66010060
บ้านทุ่งโม่ง
เปิดใช้งาน
42
66010065
วัดหนองปล้อง
เปิดใช้งาน
43
66010066
วัดใหม่สามัคคีธรรม
เปิดใช้งาน
44
66010070
บ้านท่ากระดาน
เปิดใช้งาน
45
66010071
บ้านหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
46
66010072
บ้านคลองสะแกป่าหวาย
เปิดใช้งาน
47
66010075
บ้านยางสามต้น
เปิดใช้งาน
48
66010076
โรงเรียนบ้านหนองพระ
เปิดใช้งาน
49
66010079
ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
เปิดใช้งาน
50
66010081
บ้านดงเสือเหลือง
เปิดใช้งาน
51
66010082
บ้านหนองขานาง
เปิดใช้งาน
52
66010083
บ้านนาพิบูลพิทยา
เปิดใช้งาน
53
66010084
วัดเนินพยอม
เปิดใช้งาน
54
66010085
บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
เปิดใช้งาน
55
66010086
บ้านหนองพง
เปิดใช้งาน
56
66010087
บ้านห้วยคำตาล
เปิดใช้งาน
57
66010088
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ไม่เปิดใช้งาน
58
66010089
บ้านทุ่งประพาส
เปิดใช้งาน
59
66010090
บ้านห้วยน้อย
เปิดใช้งาน
60
66010091
บ้านเนินขวาง
เปิดใช้งาน
61
66010092
บ้านเนินพลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
62
66010093
บ้านหนองสะแก
เปิดใช้งาน
63
66010095
บ้านมาบมะไฟ
เปิดใช้งาน
64
66010096
บ้านหนองคล้า
ไม่เปิดใช้งาน
65
66010098
วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
เปิดใช้งาน
66
66010099
วัดบ้านลำนัง
เปิดใช้งาน
67
66010102
วัดไผ่รอบ
เปิดใช้งาน
68
66010103
วัดหนองหลวง
เปิดใช้งาน
69
66010105
วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)
เปิดใช้งาน
70
66010106
บ้านหนองหัวปลวก
เปิดใช้งาน
71
66010107
บ้านหนองไม้แดง
เปิดใช้งาน
72
66010108
บ้านใดโพธิ์
เปิดใช้งาน
73
66010109
วัดท่าบัวทอง
เปิดใช้งาน
74
66010110
บ้านโพธิ์ประทับช้าง
เปิดใช้งาน
75
66010111
บ้านบึงโพธิ์
เปิดใช้งาน
76
66010113
บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน
เปิดใช้งาน
77
66010114
ชุมชนวัดวังจิก
เปิดใช้งาน
78
66010118
ชุมชนบ้านกำแพงดิน
เปิดใช้งาน
79
66010119
บ้านท่าแห
เปิดใช้งาน
80
66010121
วัดศรีศรัทธาราม
เปิดใช้งาน
81
66010123
วัดเนินปอ
เปิดใช้งาน
82
66010124
บ้านมาบแฟบ
เปิดใช้งาน
83
66010125
บ้านยางห้าหลุม
เปิดใช้งาน
84
66010126
สระยายชีมิตรภาพที่ 79
เปิดใช้งาน
85
66010127
บ้านเนินพยอม
เปิดใช้งาน
86
66010131
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
87
66010132
บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
เปิดใช้งาน
88
66010133
วัดจระเข้ผอม
เปิดใช้งาน
89
66010134
บ้านหนองน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
90
66010135
บ้านโนนไผ่ขุย
เปิดใช้งาน
91
66010139
วัดบ้านไร่
เปิดใช้งาน
92
66010141
วัดวังแดง
เปิดใช้งาน
93
66010142
อนุบาลสามง่าม
เปิดใช้งาน
94
66010144
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
95
66010145
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
96
66010146
บ้านป่าแซง
เปิดใช้งาน
97
66010147
บ้านมาบกระเปา
เปิดใช้งาน
98
66010148
บ้านสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
99
66010149
บ้านไผ่ใหญ่
เปิดใช้งาน
100
66010150
บึงเฒ่าวิทยา
เปิดใช้งาน
101
66010151
บ้านหนองจั่ว
เปิดใช้งาน
102
66010152
บ้านหนองตะเคียน
เปิดใช้งาน
103
66010154
บ้านท่าเยี่ยม
เปิดใช้งาน
104
66010155
บ้านวังอ้อ
เปิดใช้งาน
105
66010156
บ้านวังทับไทร
เปิดใช้งาน
106
66010157
บ้านตลุกหิน
เปิดใช้งาน
107
66010158
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
108
66010160
บ้านท่าพิกุล
เปิดใช้งาน
109
66010161
บ้านทุ่งสำราญ
เปิดใช้งาน
110
66010162
อนุบาลสากเหล็ก
เปิดใช้งาน
111
66010163
บ้านถ้ำคะนอง
เปิดใช้งาน
112
66010164
บ้านปากดง
เปิดใช้งาน
113
66010166
บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
114
66010167
บ้านคลองทรายใหญ่
เปิดใช้งาน
115
66010168
วัดบ้านนา
เปิดใช้งาน
116
66010169
บ้านปลวกสูง
เปิดใช้งาน
117
66010170
วัดโนนสะเดา
เปิดใช้งาน
118
66010173
บ้านหนองหูช้าง
เปิดใช้งาน
119
66010174
บ้านนิคม
เปิดใช้งาน
120
66010175
บ้านหนองขาว
เปิดใช้งาน
121
66010176
บ้านยางตะพาย
เปิดใช้งาน
122
66010178
บึงบัวพิทยาคม
เปิดใช้งาน
123
66010179
บ้านยางสุขวัฒน์
เปิดใช้งาน
124
66010180
บ้านโนนทอง
เปิดใช้งาน
125
66010181
บ้านหนองริ้น
เปิดใช้งาน
126
66010182
วัดวังตะขบ
เปิดใช้งาน
127
66010183
ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
128
66010184
บ้านสระบรเพ็ด
เปิดใช้งาน
129
66010185
บ้านบัวยาง
เปิดใช้งาน
130
66010186
วัดหนองหลุม
เปิดใช้งาน
131
66010187
วัดกลางวงศ์มณี
เปิดใช้งาน
132
66010188
อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
เปิดใช้งาน
133
66010189
วัดโนนป่าแดง
เปิดใช้งาน
134
66010190
บ้านยางนกกระทุง
เปิดใช้งาน