หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
66020001
วัดวังไคร้
ไม่เปิดใช้งาน
2
66020003
วัดคลองคูณ
เปิดใช้งาน
3
66020004
วัดต้นชุมแสง
เปิดใช้งาน
4
66020007
วัดหนองคล่อ
ไม่เปิดใช้งาน
5
66020008
วัดใหม่สำราญ
ไม่เปิดใช้งาน
6
66020009
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
7
66020011
วัดทับปรู
เปิดใช้งาน
8
66020012
บ้านบึงประดู่
เปิดใช้งาน
9
66020013
วัดทับหมัน
ไม่เปิดใช้งาน
10
66020015
วัดคลองข่อย
เปิดใช้งาน
11
66020018
บ้านสามบึงบาตร
ไม่เปิดใช้งาน
12
66020019
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
13
66020020
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
ไม่เปิดใช้งาน
14
66020021
วัดบึงน้ำกลัด
ไม่เปิดใช้งาน
15
66020022
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
16
66020023
วัดสัตตวนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
17
66020025
วัดเขารวก
เปิดใช้งาน
18
66020026
บ้านเนินทราย
ไม่เปิดใช้งาน
19
66020027
วัดวังหว้า
เปิดใช้งาน
20
66020028
วัดท่าปอ
ไม่เปิดใช้งาน
21
66020030
เขาพนมกาวหนองนกยาง
ไม่เปิดใช้งาน
22
66020033
วัดป่าแดง
เปิดใช้งาน
23
66020035
วัดโพธิ์ลอย
เปิดใช้งาน
24
66020036
วัดคลองทองหลาง
ไม่เปิดใช้งาน
25
66020039
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
26
66020041
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
66020044
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
เปิดใช้งาน
28
66020046
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
เปิดใช้งาน
29
66020050
ศรีประสิทธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
30
66020051
อนุบาลบางมูลนาก
เปิดใช้งาน
31
66020052
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
32
66020054
วัดลำประดาใต้
ไม่เปิดใช้งาน
33
66020057
วัดลำประดากลาง
ไม่เปิดใช้งาน
34
66020061
วัดห้วยเรียงกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
35
66020062
วัดวังตะกู
ไม่เปิดใช้งาน
36
66020063
วัดมะกอกงอ
เปิดใช้งาน
37
66020064
วัดลำประดาเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
38
66020068
วัดหนองกอไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
39
66020069
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ไม่เปิดใช้งาน
40
66020070
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
เปิดใช้งาน
41
66020073
บ้านน้ำผึ้ง
เปิดใช้งาน
42
66020074
ชุมชนทะนงบ้านไร่
เปิดใช้งาน
43
66020075
บ้านหนองตะแบก
เปิดใช้งาน
44
66020076
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ไม่เปิดใช้งาน
45
66020077
วัดบ้านท่าขมิ้น
เปิดใช้งาน
46
66020078
บ้านทุ่งใหญ่
เปิดใช้งาน
47
66020080
วัดบ้านห้วยยาว
เปิดใช้งาน
48
66020081
บ้านวังแดง
เปิดใช้งาน
49
66020082
บ้านเนินแค
ไม่เปิดใช้งาน
50
66020083
วัดบ้านท่านั่ง
ไม่เปิดใช้งาน
51
66020084
บ้านท่าบัว
เปิดใช้งาน
52
66020087
บ้านปากน้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
53
66020088
บ้านเนินโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
54
66020089
วัดบ้านท้ายน้ำ
เปิดใช้งาน
55
66020090
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
56
66020091
วัดบ้านท่ามะไฟ
ไม่เปิดใช้งาน
57
66020092
วัดบ้านหนองดง
ไม่เปิดใช้งาน
58
66020093
วัดบ้านพังน้อย
เปิดใช้งาน
59
66020094
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
เปิดใช้งาน
60
66020095
บ้านยี่มุ่ย
เปิดใช้งาน
61
66020096
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
เปิดใช้งาน
62
66020097
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
เปิดใช้งาน
63
66020098
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
64
66020099
วัดคงคาราม
เปิดใช้งาน
65
66020100
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ไม่เปิดใช้งาน
66
66020101
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
เปิดใช้งาน
67
66020102
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ไม่เปิดใช้งาน
68
66020103
วัดโพทะเล
เปิดใช้งาน
69
66020104
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
เปิดใช้งาน
70
66020105
บ้านคลองตางาว
เปิดใช้งาน
71
66020106
วัดขวาง
ไม่เปิดใช้งาน
72
66020107
วัดพร้าว
เปิดใช้งาน
73
66020111
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
เปิดใช้งาน
74
66020112
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
เปิดใช้งาน
75
66020113
วัดสัตตศิลาอาสน์
เปิดใช้งาน
76
66020114
บ้านเขาโล้น
ไม่เปิดใช้งาน
77
66020115
บ้านคีรีเทพนิมิต
ไม่เปิดใช้งาน
78
66020118
วัดเขาทราย
ไม่เปิดใช้งาน
79
66020119
วัดวังหินเพลิง
ไม่เปิดใช้งาน
80
66020120
วัดวังแดง
ไม่เปิดใช้งาน
81
66020122
บ้านเขานกยูง
ไม่เปิดใช้งาน
82
66020123
บ้านเขาพระ
เปิดใช้งาน
83
66020124
วัดหนองน้ำเต้า
ไม่เปิดใช้งาน
84
66020125
วัดชัยศรี
เปิดใช้งาน
85
66020126
บุรพรัตน์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
86
66020127
ชุมชนวัดสายดงยาง
เปิดใช้งาน
87
66020128
อนุบาลทับคล้อ
เปิดใช้งาน
88
66020129
วัดป่าเรไร
ไม่เปิดใช้งาน
89
66020130
วัดศรีรัตนวราราม
ไม่เปิดใช้งาน
90
66020132
วัดไดอีเผือก
เปิดใช้งาน
91
66020135
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
92
66020136
วัดบางเบน
ไม่เปิดใช้งาน
93
66020137
วัดวังกระชัน
เปิดใช้งาน
94
66020138
สี่แยกเขาดิน
ไม่เปิดใช้งาน
95
66020139
วัดเขาส้าน
ไม่เปิดใช้งาน
96
66020140
บ้านเนินม่วง
เปิดใช้งาน
97
66020143
วัดบ้านบางลายเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
98
66020144
บ้านทุ่งพรหมทอง
เปิดใช้งาน
99
66020146
วัดบ้านบางลายใต้
ไม่เปิดใช้งาน
100
66020147
วัดบ้านคลองข่อย
ไม่เปิดใช้งาน
101
66020148
บ้านหนองแขม
เปิดใช้งาน
102
66020149
วัดบ้านบึงนาราง
เปิดใช้งาน
103
66020150
บ้านห้วงปลาไหล
ไม่เปิดใช้งาน
104
66020151
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
เปิดใช้งาน
105
66020152
บ้านทุ่งทอง
ไม่เปิดใช้งาน
106
66020153
บ้านบึงลี
ไม่เปิดใช้งาน
107
66020154
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
เปิดใช้งาน
108
66020155
บ้านวังพร้าว
เปิดใช้งาน
109
66020156
บ้านแหลมรัง
เปิดใช้งาน
110
66020157
บ้านบึงทับจั่น
ไม่เปิดใช้งาน
111
66020158
บ้านโป่งวัวแดง
เปิดใช้งาน
112
66020159
วังก้านเหลือง
เปิดใช้งาน
113
66020161
วัดใหม่ดงเจริญ
เปิดใช้งาน
114
66020162
บ้านวังกะทะ
ไม่เปิดใช้งาน
115
66020163
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
เปิดใช้งาน
116
66020164
วัดวังเรือน
เปิดใช้งาน
117
66020166
วัดหนองง้าว
เปิดใช้งาน
118
66020167
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
เปิดใช้งาน
119
66020168
บ้านวังบงค์
ไม่เปิดใช้งาน
120
66020169
บ้านไดลึก
ไม่เปิดใช้งาน
121
66020170
วัดใหม่วังหว้า
เปิดใช้งาน
122
66020172
ห้วยพุกวิทยา
เปิดใช้งาน
123
66020173
วัดหนองสนวน
ไม่เปิดใช้งาน
124
66020174
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
125
66020175
วัดหนองสองห้อง
ไม่เปิดใช้งาน