ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
66020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
66020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
66020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
66020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
66020006
ไม่เปิดใช้งาน
6
66020007
ไม่เปิดใช้งาน
7
66020008
ไม่เปิดใช้งาน
8
66020009
เปิดใช้งาน
9
66020010
ไม่เปิดใช้งาน
10
66020011
ไม่เปิดใช้งาน
11
66020012
ไม่เปิดใช้งาน
12
66020013
ไม่เปิดใช้งาน
13
66020015
ไม่เปิดใช้งาน
14
66020017
ไม่เปิดใช้งาน
15
66020018
ไม่เปิดใช้งาน
16
66020019
เปิดใช้งาน
17
66020020
ไม่เปิดใช้งาน
18
66020021
ไม่เปิดใช้งาน
19
66020022
เปิดใช้งาน
20
66020023
ไม่เปิดใช้งาน
21
66020025
ไม่เปิดใช้งาน
22
66020026
ไม่เปิดใช้งาน
23
66020027
ไม่เปิดใช้งาน
24
66020028
ไม่เปิดใช้งาน
25
66020029
ไม่เปิดใช้งาน
26
66020030
ไม่เปิดใช้งาน
27
66020031
ไม่เปิดใช้งาน
28
66020032
เปิดใช้งาน
29
66020033
ไม่เปิดใช้งาน
30
66020034
ไม่เปิดใช้งาน
31
66020035
ไม่เปิดใช้งาน
32
66020036
ไม่เปิดใช้งาน
33
66020037
ไม่เปิดใช้งาน
34
66020038
ไม่เปิดใช้งาน
35
66020039
ไม่เปิดใช้งาน
36
66020041
ไม่เปิดใช้งาน
37
66020043
ไม่เปิดใช้งาน
38
66020044
ไม่เปิดใช้งาน
39
66020046
เปิดใช้งาน
40
66020050
ไม่เปิดใช้งาน
41
66020051
ไม่เปิดใช้งาน
42
66020052
ไม่เปิดใช้งาน
43
66020053
ไม่เปิดใช้งาน
44
66020054
ไม่เปิดใช้งาน
45
66020057
ไม่เปิดใช้งาน
46
66020059
ไม่เปิดใช้งาน
47
66020060
ไม่เปิดใช้งาน
48
66020061
ไม่เปิดใช้งาน
49
66020062
ไม่เปิดใช้งาน
50
66020063
ไม่เปิดใช้งาน
51
66020064
ไม่เปิดใช้งาน
52
66020067
ไม่เปิดใช้งาน
53
66020068
ไม่เปิดใช้งาน
54
66020069
ไม่เปิดใช้งาน
55
66020070
ไม่เปิดใช้งาน
56
66020073
ไม่เปิดใช้งาน
57
66020074
ไม่เปิดใช้งาน
58
66020075
เปิดใช้งาน
59
66020076
ไม่เปิดใช้งาน
60
66020077
ไม่เปิดใช้งาน
61
66020078
เปิดใช้งาน
62
66020080
ไม่เปิดใช้งาน
63
66020081
ไม่เปิดใช้งาน
64
66020082
ไม่เปิดใช้งาน
65
66020083
ไม่เปิดใช้งาน
66
66020084
ไม่เปิดใช้งาน
67
66020085
ไม่เปิดใช้งาน
68
66020086
ไม่เปิดใช้งาน
69
66020087
ไม่เปิดใช้งาน
70
66020088
ไม่เปิดใช้งาน
71
66020089
ไม่เปิดใช้งาน
72
66020090
ไม่เปิดใช้งาน
73
66020091
ไม่เปิดใช้งาน
74
66020092
ไม่เปิดใช้งาน
75
66020093
ไม่เปิดใช้งาน
76
66020094
ไม่เปิดใช้งาน
77
66020095
ไม่เปิดใช้งาน
78
66020096
ไม่เปิดใช้งาน
79
66020097
เปิดใช้งาน
80
66020098
ไม่เปิดใช้งาน
81
66020099
เปิดใช้งาน
82
66020100
ไม่เปิดใช้งาน
83
66020101
ไม่เปิดใช้งาน
84
66020102
ไม่เปิดใช้งาน
85
66020103
ไม่เปิดใช้งาน
86
66020104
ไม่เปิดใช้งาน
87
66020105
ไม่เปิดใช้งาน
88
66020106
ไม่เปิดใช้งาน
89
66020107
ไม่เปิดใช้งาน
90
66020110
ไม่เปิดใช้งาน
91
66020111
ไม่เปิดใช้งาน
92
66020112
ไม่เปิดใช้งาน
93
66020113
ไม่เปิดใช้งาน
94
66020114
ไม่เปิดใช้งาน
95
66020115
เปิดใช้งาน
96
66020117
ไม่เปิดใช้งาน
97
66020118
ไม่เปิดใช้งาน
98
66020119
ไม่เปิดใช้งาน
99
66020120
เปิดใช้งาน
100
66020121
ไม่เปิดใช้งาน
101
66020122
ไม่เปิดใช้งาน
102
66020123
ไม่เปิดใช้งาน
103
66020124
ไม่เปิดใช้งาน
104
66020125
เปิดใช้งาน
105
66020126
ไม่เปิดใช้งาน
106
66020127
ไม่เปิดใช้งาน
107
66020128
ไม่เปิดใช้งาน
108
66020129
ไม่เปิดใช้งาน
109
66020130
ไม่เปิดใช้งาน
110
66020132
ไม่เปิดใช้งาน
111
66020133
ไม่เปิดใช้งาน
112
66020134
ไม่เปิดใช้งาน
113
66020135
ไม่เปิดใช้งาน
114
66020136
ไม่เปิดใช้งาน
115
66020137
ไม่เปิดใช้งาน
116
66020138
ไม่เปิดใช้งาน
117
66020139
ไม่เปิดใช้งาน
118
66020140
ไม่เปิดใช้งาน
119
66020141
ไม่เปิดใช้งาน
120
66020143
ไม่เปิดใช้งาน
121
66020144
ไม่เปิดใช้งาน
122
66020146
ไม่เปิดใช้งาน
123
66020147
ไม่เปิดใช้งาน
124
66020148
เปิดใช้งาน
125
66020149
เปิดใช้งาน
126
66020150
ไม่เปิดใช้งาน
127
66020151
ไม่เปิดใช้งาน
128
66020152
ไม่เปิดใช้งาน
129
66020153
ไม่เปิดใช้งาน
130
66020154
เปิดใช้งาน
131
66020155
ไม่เปิดใช้งาน
132
66020156
ไม่เปิดใช้งาน
133
66020157
ไม่เปิดใช้งาน
134
66020158
ไม่เปิดใช้งาน
135
66020159
ไม่เปิดใช้งาน
136
66020161
ไม่เปิดใช้งาน
137
66020162
ไม่เปิดใช้งาน
138
66020163
ไม่เปิดใช้งาน
139
66020164
ไม่เปิดใช้งาน
140
66020165
ไม่เปิดใช้งาน
141
66020166
ไม่เปิดใช้งาน
142
66020167
เปิดใช้งาน
143
66020168
ไม่เปิดใช้งาน
144
66020169
ไม่เปิดใช้งาน
145
66020170
ไม่เปิดใช้งาน
146
66020171
ไม่เปิดใช้งาน
147
66020172
ไม่เปิดใช้งาน
148
66020173
ไม่เปิดใช้งาน
149
66020174
เปิดใช้งาน
150
66020175
ไม่เปิดใช้งาน
151
66020176
ไม่เปิดใช้งาน