ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67030001
เปิดใช้งาน
2
67030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
67030003
ไม่เปิดใช้งาน
4
67030004
เปิดใช้งาน
5
67030005
ไม่เปิดใช้งาน
6
67030008
ไม่เปิดใช้งาน
7
67030013
ไม่เปิดใช้งาน
8
67030014
ไม่เปิดใช้งาน
9
67030015
ไม่เปิดใช้งาน
10
67030016
เปิดใช้งาน
11
67030017
เปิดใช้งาน
12
67030019
เปิดใช้งาน
13
67030020
ไม่เปิดใช้งาน
14
67030021
เปิดใช้งาน
15
67030022
เปิดใช้งาน
16
67030023
เปิดใช้งาน
17
67030024
ไม่เปิดใช้งาน
18
67030025
เปิดใช้งาน
19
67030026
ไม่เปิดใช้งาน
20
67030027
เปิดใช้งาน
21
67030028
เปิดใช้งาน
22
67030029
ไม่เปิดใช้งาน
23
67030030
เปิดใช้งาน
24
67030031
เปิดใช้งาน
25
67030032
เปิดใช้งาน
26
67030033
เปิดใช้งาน
27
67030035
ไม่เปิดใช้งาน
28
67030036
ไม่เปิดใช้งาน
29
67030037
เปิดใช้งาน
30
67030038
เปิดใช้งาน
31
67030039
เปิดใช้งาน
32
67030040
เปิดใช้งาน
33
67030041
เปิดใช้งาน
34
67030042
ไม่เปิดใช้งาน
35
67030043
เปิดใช้งาน
36
67030044
ไม่เปิดใช้งาน
37
67030045
เปิดใช้งาน
38
67030046
ไม่เปิดใช้งาน
39
67030047
เปิดใช้งาน
40
67030048
ไม่เปิดใช้งาน
41
67030049
ไม่เปิดใช้งาน
42
67030050
ไม่เปิดใช้งาน
43
67030053
เปิดใช้งาน
44
67030054
เปิดใช้งาน
45
67030055
ไม่เปิดใช้งาน
46
67030056
เปิดใช้งาน
47
67030057
ไม่เปิดใช้งาน
48
67030059
ไม่เปิดใช้งาน
49
67030060
ไม่เปิดใช้งาน
50
67030061
ไม่เปิดใช้งาน
51
67030062
ไม่เปิดใช้งาน
52
67030063
เปิดใช้งาน
53
67030064
ไม่เปิดใช้งาน
54
67030065
ไม่เปิดใช้งาน
55
67030066
เปิดใช้งาน
56
67030067
เปิดใช้งาน
57
67030068
เปิดใช้งาน
58
67030069
ไม่เปิดใช้งาน
59
67030071
ไม่เปิดใช้งาน
60
67030073
ไม่เปิดใช้งาน
61
67030074
ไม่เปิดใช้งาน
62
67030075
เปิดใช้งาน
63
67030076
ไม่เปิดใช้งาน
64
67030077
ไม่เปิดใช้งาน
65
67030078
ไม่เปิดใช้งาน
66
67030079
ไม่เปิดใช้งาน
67
67030081
ไม่เปิดใช้งาน
68
67030082
ไม่เปิดใช้งาน
69
67030083
เปิดใช้งาน
70
67030084
เปิดใช้งาน
71
67030085
เปิดใช้งาน
72
67030086
เปิดใช้งาน
73
67030087
ไม่เปิดใช้งาน
74
67030088
ไม่เปิดใช้งาน
75
67030089
เปิดใช้งาน
76
67030090
ไม่เปิดใช้งาน
77
67030091
ไม่เปิดใช้งาน
78
67030092
เปิดใช้งาน
79
67030093
เปิดใช้งาน
80
67030094
ไม่เปิดใช้งาน
81
67030096
เปิดใช้งาน
82
67030097
ไม่เปิดใช้งาน
83
67030098
เปิดใช้งาน
84
67030099
ไม่เปิดใช้งาน
85
67030100
เปิดใช้งาน
86
67030101
ไม่เปิดใช้งาน
87
67030102
เปิดใช้งาน
88
67030103
เปิดใช้งาน
89
67030104
ไม่เปิดใช้งาน
90
67030105
เปิดใช้งาน
91
67030106
เปิดใช้งาน
92
67030107
ไม่เปิดใช้งาน
93
67030108
ไม่เปิดใช้งาน
94
67030109
เปิดใช้งาน
95
67030110
เปิดใช้งาน
96
67030111
เปิดใช้งาน
97
67030113
เปิดใช้งาน
98
67030114
เปิดใช้งาน
99
67030115
ไม่เปิดใช้งาน
100
67030116
เปิดใช้งาน
101
67030117
ไม่เปิดใช้งาน
102
67030118
ไม่เปิดใช้งาน
103
67030119
เปิดใช้งาน
104
67030121
เปิดใช้งาน
105
67030123
เปิดใช้งาน
106
67030124
ไม่เปิดใช้งาน
107
67030125
เปิดใช้งาน
108
67030126
เปิดใช้งาน
109
67030127
ไม่เปิดใช้งาน
110
67030129
ไม่เปิดใช้งาน
111
67030130
ไม่เปิดใช้งาน
112
67030131
เปิดใช้งาน
113
67030132
เปิดใช้งาน
114
67030133
เปิดใช้งาน
115
67030134
ไม่เปิดใช้งาน
116
67030135
เปิดใช้งาน
117
67030136
เปิดใช้งาน
118
67030137
ไม่เปิดใช้งาน
119
67030139
เปิดใช้งาน
120
67030140
ไม่เปิดใช้งาน
121
67030141
ไม่เปิดใช้งาน
122
67030142
ไม่เปิดใช้งาน
123
67030143
ไม่เปิดใช้งาน
124
67030144
เปิดใช้งาน
125
67030145
เปิดใช้งาน
126
67030146
เปิดใช้งาน
127
67030147
ไม่เปิดใช้งาน
128
67030148
ไม่เปิดใช้งาน
129
67030149
เปิดใช้งาน
130
67030150
เปิดใช้งาน
131
67030151
ไม่เปิดใช้งาน
132
67030152
เปิดใช้งาน
133
67030153
เปิดใช้งาน
134
67030154
ไม่เปิดใช้งาน
135
67030155
เปิดใช้งาน
136
67030156
เปิดใช้งาน
137
67030157
เปิดใช้งาน
138
67030158
ไม่เปิดใช้งาน
139
67030159
ไม่เปิดใช้งาน
140
67030161
ไม่เปิดใช้งาน
141
67030162
ไม่เปิดใช้งาน
142
67030165
เปิดใช้งาน
143
67030166
เปิดใช้งาน
144
67030167
ไม่เปิดใช้งาน
145
67030168
ไม่เปิดใช้งาน
146
67030169
ไม่เปิดใช้งาน
147
67030170
ไม่เปิดใช้งาน
148
67030171
ไม่เปิดใช้งาน
149
67030172
เปิดใช้งาน
150
67030173
ไม่เปิดใช้งาน
151
67030174
ไม่เปิดใช้งาน
152
67030175
ไม่เปิดใช้งาน
153
67030176
เปิดใช้งาน
154
67030177
เปิดใช้งาน
155
67030178
เปิดใช้งาน
156
67030179
ไม่เปิดใช้งาน
157
67030180
ไม่เปิดใช้งาน
158
67030181
เปิดใช้งาน
159
67030182
ไม่เปิดใช้งาน
160
67030184
ไม่เปิดใช้งาน
161
67030185
เปิดใช้งาน
162
67030186
เปิดใช้งาน
163
67030187
เปิดใช้งาน
164
67030188
ไม่เปิดใช้งาน
165
67030189
เปิดใช้งาน
166
67030190
เปิดใช้งาน
167
67030191
เปิดใช้งาน
168
67030196
ไม่เปิดใช้งาน
169
67030197
ไม่เปิดใช้งาน
170
67030200
ไม่เปิดใช้งาน
171
67030201
เปิดใช้งาน
172
67030202
เปิดใช้งาน
173
67030203
ไม่เปิดใช้งาน
174
67030204
เปิดใช้งาน
175
67030205
ไม่เปิดใช้งาน
176
67030206
ไม่เปิดใช้งาน
177
67030208
ไม่เปิดใช้งาน
178
67030210
เปิดใช้งาน
179
67030211
เปิดใช้งาน
180
67030212
ไม่เปิดใช้งาน
181
67030214
เปิดใช้งาน
182
67030215
เปิดใช้งาน
183
67030218
เปิดใช้งาน
184
67030219
ไม่เปิดใช้งาน
185
67030220
เปิดใช้งาน
186
67030221
เปิดใช้งาน
187
67030222
ไม่เปิดใช้งาน
188
67030223
เปิดใช้งาน
189
67030225
ไม่เปิดใช้งาน
190
67030226
เปิดใช้งาน