ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70010001
เปิดใช้งาน
2
70010002
เปิดใช้งาน
3
70010003
เปิดใช้งาน
4
70010005
เปิดใช้งาน
5
70010007
เปิดใช้งาน
6
70010009
เปิดใช้งาน
7
70010010
เปิดใช้งาน
8
70010011
เปิดใช้งาน
9
70010013
เปิดใช้งาน
10
70010014
เปิดใช้งาน
11
70010015
เปิดใช้งาน
12
70010016
เปิดใช้งาน
13
70010017
เปิดใช้งาน
14
70010018
เปิดใช้งาน
15
70010019
เปิดใช้งาน
16
70010020
เปิดใช้งาน
17
70010021
เปิดใช้งาน
18
70010022
เปิดใช้งาน
19
70010023
เปิดใช้งาน
20
70010024
เปิดใช้งาน
21
70010025
เปิดใช้งาน
22
70010026
เปิดใช้งาน
23
70010027
เปิดใช้งาน
24
70010029
เปิดใช้งาน
25
70010030
เปิดใช้งาน
26
70010031
เปิดใช้งาน
27
70010032
เปิดใช้งาน
28
70010033
เปิดใช้งาน
29
70010034
เปิดใช้งาน
30
70010035
เปิดใช้งาน
31
70010036
เปิดใช้งาน
32
70010038
เปิดใช้งาน
33
70010039
เปิดใช้งาน
34
70010040
เปิดใช้งาน
35
70010041
เปิดใช้งาน
36
70010042
เปิดใช้งาน
37
70010043
เปิดใช้งาน
38
70010044
เปิดใช้งาน
39
70010045
เปิดใช้งาน
40
70010046
เปิดใช้งาน
41
70010047
เปิดใช้งาน
42
70010048
เปิดใช้งาน
43
70010049
เปิดใช้งาน
44
70010051
เปิดใช้งาน
45
70010052
เปิดใช้งาน
46
70010053
เปิดใช้งาน
47
70010054
เปิดใช้งาน
48
70010055
เปิดใช้งาน
49
70010056
เปิดใช้งาน
50
70010057
เปิดใช้งาน
51
70010058
เปิดใช้งาน
52
70010059
เปิดใช้งาน
53
70010060
เปิดใช้งาน
54
70010061
เปิดใช้งาน
55
70010062
เปิดใช้งาน
56
70010063
เปิดใช้งาน
57
70010064
เปิดใช้งาน
58
70010065
เปิดใช้งาน
59
70010066
เปิดใช้งาน
60
70010067
เปิดใช้งาน
61
70010068
เปิดใช้งาน
62
70010069
เปิดใช้งาน
63
70010070
เปิดใช้งาน
64
70010071
เปิดใช้งาน
65
70010072
เปิดใช้งาน
66
70010073
เปิดใช้งาน
67
70010074
เปิดใช้งาน
68
70010075
เปิดใช้งาน
69
70010076
เปิดใช้งาน
70
70010077
เปิดใช้งาน
71
70010078
เปิดใช้งาน
72
70010080
เปิดใช้งาน
73
70010082
เปิดใช้งาน
74
70010083
เปิดใช้งาน
75
70010084
เปิดใช้งาน
76
70010085
เปิดใช้งาน
77
70010086
เปิดใช้งาน
78
70010087
เปิดใช้งาน
79
70010088
เปิดใช้งาน
80
70010089
เปิดใช้งาน
81
70010091
เปิดใช้งาน
82
70010092
เปิดใช้งาน
83
70010093
เปิดใช้งาน
84
70010094
เปิดใช้งาน
85
70010095
เปิดใช้งาน
86
70010096
เปิดใช้งาน
87
70010097
เปิดใช้งาน
88
70010098
เปิดใช้งาน
89
70010099
เปิดใช้งาน
90
70010100
เปิดใช้งาน
91
70010101
เปิดใช้งาน
92
70010102
เปิดใช้งาน
93
70010103
เปิดใช้งาน
94
70010104
เปิดใช้งาน
95
70010106
เปิดใช้งาน
96
70010107
เปิดใช้งาน
97
70010108
เปิดใช้งาน
98
70010109
เปิดใช้งาน
99
70010110
เปิดใช้งาน
100
70010111
เปิดใช้งาน
101
70010112
เปิดใช้งาน
102
70010113
เปิดใช้งาน
103
70010114
เปิดใช้งาน
104
70010115
เปิดใช้งาน
105
70010116
เปิดใช้งาน
106
70010117
เปิดใช้งาน
107
70010119
ไม่เปิดใช้งาน
108
70010120
เปิดใช้งาน
109
70010121
เปิดใช้งาน
110
70010122
เปิดใช้งาน
111
70010123
เปิดใช้งาน
112
70010124
เปิดใช้งาน
113
70010125
เปิดใช้งาน
114
70010126
เปิดใช้งาน
115
70010127
เปิดใช้งาน
116
70010128
เปิดใช้งาน
117
70010129
เปิดใช้งาน
118
70010130
เปิดใช้งาน
119
70010131
เปิดใช้งาน
120
70010132
เปิดใช้งาน
121
70010134
เปิดใช้งาน
122
70010135
เปิดใช้งาน
123
70010136
เปิดใช้งาน
124
70010137
เปิดใช้งาน
125
70010138
เปิดใช้งาน
126
70010139
เปิดใช้งาน
127
70010140
เปิดใช้งาน
128
70010141
เปิดใช้งาน
129
70010142
เปิดใช้งาน
130
70010143
เปิดใช้งาน
131
70010144
เปิดใช้งาน
132
70010145
เปิดใช้งาน
133
70010146
เปิดใช้งาน
134
70010147
เปิดใช้งาน
135
70010148
เปิดใช้งาน
136
70010149
เปิดใช้งาน
137
70010150
เปิดใช้งาน
138
70010151
เปิดใช้งาน
139
70010152
เปิดใช้งาน
140
70010153
เปิดใช้งาน
141
70010154
เปิดใช้งาน
142
70010155
เปิดใช้งาน
143
70010157
เปิดใช้งาน
144
70010158
เปิดใช้งาน
145
70010159
เปิดใช้งาน
146
70010160
เปิดใช้งาน
147
70010161
เปิดใช้งาน
148
70010162
เปิดใช้งาน
149
70010163
เปิดใช้งาน
150
70010164
เปิดใช้งาน
151
70010165
เปิดใช้งาน
152
70010166
เปิดใช้งาน
153
70010170
เปิดใช้งาน
154
70010171
เปิดใช้งาน
155
70010173
เปิดใช้งาน
156
70010174
ไม่เปิดใช้งาน
157
70010175
เปิดใช้งาน
158
70010176
เปิดใช้งาน
159
70010177
เปิดใช้งาน
160
70010178
ไม่เปิดใช้งาน
161
70010179
ไม่เปิดใช้งาน
162
70010180
เปิดใช้งาน
163
70010181
เปิดใช้งาน
164
70010182
เปิดใช้งาน
165
70010183
เปิดใช้งาน
166
70010184
เปิดใช้งาน
167
70010185
ไม่เปิดใช้งาน
168
70010186
ไม่เปิดใช้งาน
169
70010187
เปิดใช้งาน
170
70010188
เปิดใช้งาน
171
70010189
เปิดใช้งาน
172
70010190
ไม่เปิดใช้งาน
173
70010191
เปิดใช้งาน
174
70010192
เปิดใช้งาน
175
70010193
เปิดใช้งาน
176
70010194
เปิดใช้งาน
177
70010195
เปิดใช้งาน