ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
70020001
เปิดใช้งาน
2
70020004
ไม่เปิดใช้งาน
3
70020005
เปิดใช้งาน
4
70020006
เปิดใช้งาน
5
70020007
ไม่เปิดใช้งาน
6
70020008
ไม่เปิดใช้งาน
7
70020009
เปิดใช้งาน
8
70020010
ไม่เปิดใช้งาน
9
70020011
ไม่เปิดใช้งาน
10
70020012
ไม่เปิดใช้งาน
11
70020013
เปิดใช้งาน
12
70020014
ไม่เปิดใช้งาน
13
70020015
ไม่เปิดใช้งาน
14
70020016
เปิดใช้งาน
15
70020017
เปิดใช้งาน
16
70020018
เปิดใช้งาน
17
70020019
เปิดใช้งาน
18
70020020
เปิดใช้งาน
19
70020021
ไม่เปิดใช้งาน
20
70020022
ไม่เปิดใช้งาน
21
70020023
เปิดใช้งาน
22
70020024
ไม่เปิดใช้งาน
23
70020025
เปิดใช้งาน
24
70020026
ไม่เปิดใช้งาน
25
70020027
ไม่เปิดใช้งาน
26
70020028
ไม่เปิดใช้งาน
27
70020029
ไม่เปิดใช้งาน
28
70020030
เปิดใช้งาน
29
70020031
ไม่เปิดใช้งาน
30
70020032
เปิดใช้งาน
31
70020033
ไม่เปิดใช้งาน
32
70020034
ไม่เปิดใช้งาน
33
70020035
ไม่เปิดใช้งาน
34
70020036
ไม่เปิดใช้งาน
35
70020037
ไม่เปิดใช้งาน
36
70020038
เปิดใช้งาน
37
70020039
ไม่เปิดใช้งาน
38
70020041
ไม่เปิดใช้งาน
39
70020042
ไม่เปิดใช้งาน
40
70020043
เปิดใช้งาน
41
70020044
ไม่เปิดใช้งาน
42
70020046
เปิดใช้งาน
43
70020047
ไม่เปิดใช้งาน
44
70020048
เปิดใช้งาน
45
70020049
ไม่เปิดใช้งาน
46
70020050
ไม่เปิดใช้งาน
47
70020051
ไม่เปิดใช้งาน
48
70020052
เปิดใช้งาน
49
70020053
ไม่เปิดใช้งาน
50
70020054
เปิดใช้งาน
51
70020055
ไม่เปิดใช้งาน
52
70020056
ไม่เปิดใช้งาน
53
70020057
ไม่เปิดใช้งาน
54
70020058
เปิดใช้งาน
55
70020059
ไม่เปิดใช้งาน
56
70020061
เปิดใช้งาน
57
70020062
ไม่เปิดใช้งาน
58
70020064
ไม่เปิดใช้งาน
59
70020065
ไม่เปิดใช้งาน
60
70020067
ไม่เปิดใช้งาน
61
70020068
เปิดใช้งาน
62
70020069
ไม่เปิดใช้งาน
63
70020070
เปิดใช้งาน
64
70020071
ไม่เปิดใช้งาน
65
70020072
ไม่เปิดใช้งาน
66
70020073
เปิดใช้งาน
67
70020074
เปิดใช้งาน
68
70020075
เปิดใช้งาน
69
70020076
ไม่เปิดใช้งาน
70
70020077
ไม่เปิดใช้งาน
71
70020078
ไม่เปิดใช้งาน
72
70020079
เปิดใช้งาน
73
70020080
เปิดใช้งาน
74
70020081
ไม่เปิดใช้งาน
75
70020082
เปิดใช้งาน
76
70020083
ไม่เปิดใช้งาน
77
70020084
เปิดใช้งาน
78
70020085
ไม่เปิดใช้งาน
79
70020086
ไม่เปิดใช้งาน
80
70020087
ไม่เปิดใช้งาน
81
70020088
ไม่เปิดใช้งาน
82
70020089
ไม่เปิดใช้งาน
83
70020090
ไม่เปิดใช้งาน
84
70020091
ไม่เปิดใช้งาน
85
70020092
ไม่เปิดใช้งาน
86
70020093
ไม่เปิดใช้งาน
87
70020094
ไม่เปิดใช้งาน
88
70020095
ไม่เปิดใช้งาน
89
70020096
ไม่เปิดใช้งาน
90
70020097
เปิดใช้งาน
91
70020098
ไม่เปิดใช้งาน
92
70020099
ไม่เปิดใช้งาน
93
70020100
เปิดใช้งาน
94
70020101
ไม่เปิดใช้งาน
95
70020102
ไม่เปิดใช้งาน
96
70020103
ไม่เปิดใช้งาน
97
70020104
ไม่เปิดใช้งาน
98
70020105
ไม่เปิดใช้งาน
99
70020106
ไม่เปิดใช้งาน
100
70020107
เปิดใช้งาน
101
70020108
ไม่เปิดใช้งาน
102
70020109
ไม่เปิดใช้งาน
103
70020110
เปิดใช้งาน
104
70020111
เปิดใช้งาน
105
70020112
ไม่เปิดใช้งาน
106
70020113
ไม่เปิดใช้งาน
107
70020114
เปิดใช้งาน
108
70020115
ไม่เปิดใช้งาน
109
70020116
ไม่เปิดใช้งาน
110
70020117
ไม่เปิดใช้งาน
111
70020118
ไม่เปิดใช้งาน
112
70020119
ไม่เปิดใช้งาน
113
70020121
ไม่เปิดใช้งาน
114
70020122
เปิดใช้งาน
115
70020123
เปิดใช้งาน
116
70020124
เปิดใช้งาน
117
70020125
เปิดใช้งาน
118
70020126
เปิดใช้งาน
119
70020127
เปิดใช้งาน
120
70020128
เปิดใช้งาน
121
70020130
เปิดใช้งาน
122
70020131
ไม่เปิดใช้งาน
123
70020132
ไม่เปิดใช้งาน
124
70020133
ไม่เปิดใช้งาน
125
70020134
ไม่เปิดใช้งาน
126
70020135
ไม่เปิดใช้งาน
127
70020136
เปิดใช้งาน
128
70020138
เปิดใช้งาน
129
70020139
เปิดใช้งาน
130
70020140
ไม่เปิดใช้งาน
131
70020142
ไม่เปิดใช้งาน
132
70020143
ไม่เปิดใช้งาน
133
70020144
ไม่เปิดใช้งาน
134
70020145
เปิดใช้งาน
135
70020146
ไม่เปิดใช้งาน
136
70020147
ไม่เปิดใช้งาน
137
70020148
ไม่เปิดใช้งาน
138
70020149
ไม่เปิดใช้งาน
139
70020150
เปิดใช้งาน
140
70020151
ไม่เปิดใช้งาน
141
70020152
เปิดใช้งาน
142
70020153
ไม่เปิดใช้งาน
143
70020155
ไม่เปิดใช้งาน
144
70020156
เปิดใช้งาน
145
70020157
เปิดใช้งาน
146
70020158
ไม่เปิดใช้งาน
147
70020159
เปิดใช้งาน
148
70020160
ไม่เปิดใช้งาน