หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
71020035
วัดเขาสามสิบหาบ
เปิดใช้งาน
2
71020036
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
3
71020037
บ้านเขาช่อง
เปิดใช้งาน
4
71020038
วัดเขาใหญ่
เปิดใช้งาน
5
71020039
บ้านชายธูป
เปิดใช้งาน
6
71020040
วัดเขาตะพั้น
เปิดใช้งาน
7
71020041
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
เปิดใช้งาน
8
71020042
วัดดอนขมิ้น
เปิดใช้งาน
9
71020043
วัดทุ่งมะกรูด
เปิดใช้งาน
10
71020044
บ้านทุ่งประทุน
เปิดใช้งาน
11
71020045
วัดดอนชะเอม
เปิดใช้งาน
12
71020046
บ้านบึงวิทยา
เปิดใช้งาน
13
71020047
บ้านหนองตาแพ่ง
เปิดใช้งาน
14
71020048
บ้านรางกระต่าย
เปิดใช้งาน
15
71020049
บ้านหนองตาคง
เปิดใช้งาน
16
71020050
วัดตะคร้ำเอน
เปิดใช้งาน
17
71020051
วัดสำนักคร้อ
เปิดใช้งาน
18
71020052
บ้านหนองลาน
เปิดใช้งาน
19
71020054
บ้านท่ามะกา
เปิดใช้งาน
20
71020055
วัดคร้อพนัน
เปิดใช้งาน
21
71020056
วัดกระต่ายเต้น
เปิดใช้งาน
22
71020057
วัดท่าเรือ
เปิดใช้งาน
23
71020058
วัดใหม่เจริญผล
เปิดใช้งาน
24
71020059
บ้านท่าพะเนียง
เปิดใช้งาน
25
71020060
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
26
71020061
วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
27
71020062
เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
เปิดใช้งาน
28
71020063
วัดดงสัก
เปิดใช้งาน
29
71020064
วัดพระแท่นดงรัง
เปิดใช้งาน
30
71020065
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
31
71020066
บ้านดอนรัก
เปิดใช้งาน
32
71020067
บ้านหนองกรด
เปิดใช้งาน
33
71020068
วัดห้วยตะเคียน
เปิดใช้งาน
34
71020069
วัดหนองโรง
เปิดใช้งาน
35
71020070
วัดเขาสะพายแร้ง
เปิดใช้งาน
36
71020071
วัดสนามแย้
เปิดใช้งาน
37
71020072
บ้านดอนเขว้า
เปิดใช้งาน
38
71020073
วัดหนองพลับ
เปิดใช้งาน
39
71020074
วัดท่ากระทุ่ม
เปิดใช้งาน
40
71020075
วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
41
71020076
วัดหนองลาน
เปิดใช้งาน
42
71020077
บ้านจันทร์ลาดวิทยา
เปิดใช้งาน
43
71020078
วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
เปิดใช้งาน
44
71020079
วัดหนองไม้แก่น
เปิดใช้งาน
45
71020080
วัดหวายเหนียว
เปิดใช้งาน
46
71020081
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
เปิดใช้งาน
47
71020082
ประชาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
48
71020084
บ้านดอนตาลเสี้ยน
เปิดใช้งาน
49
71020085
บ้านอุโลกสี่หมื่น
เปิดใช้งาน
50
71020086
วัดดอนเจดีย์
เปิดใช้งาน
51
71020087
วัดบ้านน้อย
เปิดใช้งาน
52
71020090
วัดสาลวนาราม
เปิดใช้งาน
53
71020091
บ้านบ่อหว้า
เปิดใช้งาน
54
71020092
บ้านหนองโพธิ์
เปิดใช้งาน
55
71020093
บ้านดอนมะขาม
เปิดใช้งาน
56
71020094
วัดทุ่งสมอ
เปิดใช้งาน
57
71020095
บ้านดอนสระ
เปิดใช้งาน
58
71020097
วัดบ้านทวน
เปิดใช้งาน
59
71020098
วัดพังตรุ
เปิดใช้งาน
60
71020099
บ้านบ่อระแหง
เปิดใช้งาน
61
71020100
บ้านโป่งกูป
เปิดใช้งาน
62
71020102
บ้านกระเจา
เปิดใช้งาน
63
71020103
วัดเบญพาด
เปิดใช้งาน
64
71020104
อนุบาลพนมทวน
เปิดใช้งาน
65
71020105
บ้านโคราช
เปิดใช้งาน
66
71020106
บ้านดอนเตาอิฐ
เปิดใช้งาน
67
71020107
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
68
71020108
บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
เปิดใช้งาน
69
71020109
วัดห้วยสะพาน
เปิดใช้งาน
70
71020110
วัดนาพระยา
เปิดใช้งาน
71
71020111
บ้านรางยอม
เปิดใช้งาน
72
71020113
บ้านห้วยด้วน
เปิดใช้งาน
73
71020114
บ้านวังรัก
เปิดใช้งาน
74
71020115
บ้านหลุมหิน
เปิดใช้งาน
75
71020116
บ้านหนองขุย
เปิดใช้งาน
76
71020117
บ้านสระลุมพุก
เปิดใช้งาน
77
71020118
เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
เปิดใช้งาน
78
71020183
วัดดอนแสลบ
เปิดใช้งาน
79
71020185
วัดหนองปลิง
เปิดใช้งาน
80
71020186
วัดเขารักษ์
เปิดใช้งาน
81
71020187
บ้านตลุงใต้
เปิดใช้งาน
82
71020188
บ้านพนมนาง
เปิดใช้งาน
83
71020189
บ้านหนองนางเลิ้ง
เปิดใช้งาน
84
71020190
บ้านวังไผ่
เปิดใช้งาน
85
71020191
บ้านหนองตายอด
เปิดใช้งาน
86
71020192
บ้านอ่างหิน
เปิดใช้งาน
87
71020193
บ้านนาใหม่
เปิดใช้งาน
88
71020194
บ้านไผ่สี
เปิดใช้งาน
89
71020195
บ้านห้วยยาง
เปิดใช้งาน
90
71020196
บ้านสระจันทอง
เปิดใช้งาน
91
71020197
วัดสระลงเรือ
เปิดใช้งาน
92
71020198
บ้านหนองเจริญสุข
เปิดใช้งาน
93
71020199
เมตตาจิตต
เปิดใช้งาน
94
71020200
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
95
71020201
บ้านเขาศาลา
เปิดใช้งาน
96
71020202
บ้านทุ่งมังกะหร่า
เปิดใช้งาน
97
71020203
บ้านทัพพระยา
เปิดใช้งาน
98
71020204
บ้านเขากรวด
เปิดใช้งาน
99
71020205
อนุบาลห้วยกระเจา
เปิดใช้งาน
100
71020206
บ้านซ่อง
เปิดใช้งาน
101
71020207
บ้านไพรงาม
เปิดใช้งาน