ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
72010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
72010003
เปิดใช้งาน
4
72010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
72010005
เปิดใช้งาน
6
72010006
เปิดใช้งาน
7
72010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
72010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
72010009
เปิดใช้งาน
10
72010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
72010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
72010012
เปิดใช้งาน
13
72010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
72010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
72010015
เปิดใช้งาน
16
72010016
เปิดใช้งาน
17
72010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
72010018
เปิดใช้งาน
19
72010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
72010020
เปิดใช้งาน
21
72010021
เปิดใช้งาน
22
72010023
ไม่เปิดใช้งาน
23
72010024
เปิดใช้งาน
24
72010025
เปิดใช้งาน
25
72010027
ไม่เปิดใช้งาน
26
72010028
ไม่เปิดใช้งาน
27
72010029
เปิดใช้งาน
28
72010030
ไม่เปิดใช้งาน
29
72010031
ไม่เปิดใช้งาน
30
72010032
ไม่เปิดใช้งาน
31
72010033
เปิดใช้งาน
32
72010034
ไม่เปิดใช้งาน
33
72010035
เปิดใช้งาน
34
72010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
72010037
เปิดใช้งาน
36
72010038
ไม่เปิดใช้งาน
37
72010039
เปิดใช้งาน
38
72010040
ไม่เปิดใช้งาน
39
72010041
เปิดใช้งาน
40
72010042
ไม่เปิดใช้งาน
41
72010045
ไม่เปิดใช้งาน
42
72010046
เปิดใช้งาน
43
72010047
เปิดใช้งาน
44
72010048
ไม่เปิดใช้งาน
45
72010049
ไม่เปิดใช้งาน
46
72010050
ไม่เปิดใช้งาน
47
72010051
ไม่เปิดใช้งาน
48
72010052
เปิดใช้งาน
49
72010054
ไม่เปิดใช้งาน
50
72010055
เปิดใช้งาน
51
72010056
เปิดใช้งาน
52
72010058
เปิดใช้งาน
53
72010059
ไม่เปิดใช้งาน
54
72010060
เปิดใช้งาน
55
72010061
ไม่เปิดใช้งาน
56
72010062
เปิดใช้งาน
57
72010063
ไม่เปิดใช้งาน
58
72010064
เปิดใช้งาน
59
72010065
เปิดใช้งาน
60
72010067
เปิดใช้งาน
61
72010068
เปิดใช้งาน
62
72010070
ไม่เปิดใช้งาน
63
72010071
เปิดใช้งาน
64
72010073
ไม่เปิดใช้งาน
65
72010074
ไม่เปิดใช้งาน
66
72010075
ไม่เปิดใช้งาน
67
72010076
ไม่เปิดใช้งาน
68
72010077
เปิดใช้งาน
69
72010078
เปิดใช้งาน
70
72010079
เปิดใช้งาน
71
72010080
เปิดใช้งาน
72
72010081
เปิดใช้งาน
73
72010082
ไม่เปิดใช้งาน
74
72010084
เปิดใช้งาน
75
72010085
ไม่เปิดใช้งาน
76
72010087
ไม่เปิดใช้งาน
77
72010088
เปิดใช้งาน
78
72010089
เปิดใช้งาน
79
72010090
เปิดใช้งาน
80
72010091
ไม่เปิดใช้งาน
81
72010093
ไม่เปิดใช้งาน
82
72010094
เปิดใช้งาน
83
72010095
ไม่เปิดใช้งาน
84
72010096
เปิดใช้งาน
85
72010097
ไม่เปิดใช้งาน
86
72010098
ไม่เปิดใช้งาน
87
72010099
เปิดใช้งาน
88
72010101
ไม่เปิดใช้งาน
89
72010102
เปิดใช้งาน
90
72010104
เปิดใช้งาน
91
72010105
ไม่เปิดใช้งาน
92
72010106
ไม่เปิดใช้งาน
93
72010107
เปิดใช้งาน
94
72010108
เปิดใช้งาน
95
72010109
ไม่เปิดใช้งาน
96
72010110
ไม่เปิดใช้งาน
97
72010111
ไม่เปิดใช้งาน
98
72010113
ไม่เปิดใช้งาน
99
72010116
ไม่เปิดใช้งาน
100
72010117
ไม่เปิดใช้งาน
101
72010118
ไม่เปิดใช้งาน
102
72010119
ไม่เปิดใช้งาน
103
72010120
ไม่เปิดใช้งาน
104
72010121
เปิดใช้งาน
105
72010122
ไม่เปิดใช้งาน
106
72010123
ไม่เปิดใช้งาน
107
72010124
เปิดใช้งาน
108
72010125
ไม่เปิดใช้งาน
109
72010126
เปิดใช้งาน
110
72010127
ไม่เปิดใช้งาน
111
72010128
ไม่เปิดใช้งาน
112
72010129
เปิดใช้งาน
113
72010130
ไม่เปิดใช้งาน
114
72010131
ไม่เปิดใช้งาน
115
72010132
เปิดใช้งาน
116
72010134
เปิดใช้งาน
117
72010135
ไม่เปิดใช้งาน
118
72010136
เปิดใช้งาน
119
72010137
เปิดใช้งาน
120
72010138
ไม่เปิดใช้งาน
121
72010139
ไม่เปิดใช้งาน
122
72010140
ไม่เปิดใช้งาน
123
72010141
ไม่เปิดใช้งาน
124
72010142
ไม่เปิดใช้งาน
125
72010143
ไม่เปิดใช้งาน
126
72010144
เปิดใช้งาน
127
72010145
เปิดใช้งาน
128
72010146
เปิดใช้งาน
129
72010147
เปิดใช้งาน
130
72010148
ไม่เปิดใช้งาน
131
72010149
ไม่เปิดใช้งาน
132
72010150
เปิดใช้งาน
133
72010152
ไม่เปิดใช้งาน
134
72010153
ไม่เปิดใช้งาน
135
72010154
ไม่เปิดใช้งาน
136
72010155
ไม่เปิดใช้งาน
137
72010157
ไม่เปิดใช้งาน
138
72010158
เปิดใช้งาน