หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72010001
วัดโคกโคเฒ่า
เปิดใช้งาน
2
72010002
วัดหน่อสุวรรณ
ไม่เปิดใช้งาน
3
72010003
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
เปิดใช้งาน
4
72010004
วัดวังพระนอน
ไม่เปิดใช้งาน
5
72010005
วัดพันตำลึง
เปิดใช้งาน
6
72010006
วัดอู่ยา
เปิดใช้งาน
7
72010007
วัดดอนตาล
ไม่เปิดใช้งาน
8
72010008
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ไม่เปิดใช้งาน
9
72010009
วัดดอนโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
10
72010011
วัดอุทุมพราราม
ไม่เปิดใช้งาน
11
72010012
วัดใหม่รัตนเจดีย์
เปิดใช้งาน
12
72010013
วัดลาดตาล
ไม่เปิดใช้งาน
13
72010014
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
ไม่เปิดใช้งาน
14
72010015
วัดสกุณปักษี
เปิดใช้งาน
15
72010016
วัดสามทอง
เปิดใช้งาน
16
72010017
วัดสุวรรณนาคี
ไม่เปิดใช้งาน
17
72010018
เมืองสุพรรณบุรี
เปิดใช้งาน
18
72010019
อินทร์ศรัทธาราษฎร์
ไม่เปิดใช้งาน
19
72010020
วัดสระประทุม
เปิดใช้งาน
20
72010021
วัดแก้ว
เปิดใช้งาน
21
72010023
สุพรรณภูมิ
เปิดใช้งาน
22
72010024
อนุบาลสุพรรณบุรี
เปิดใช้งาน
23
72010025
วัดมเหยงคณ์
เปิดใช้งาน
24
72010027
วัดคันทด
ไม่เปิดใช้งาน
25
72010028
บ้านบางกุ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
26
72010029
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
เปิดใช้งาน
27
72010030
วัดศีรษะเกษ
เปิดใช้งาน
28
72010031
วัดประชุมชน
ไม่เปิดใช้งาน
29
72010032
วัดโพธิ์ท่าทราย
เปิดใช้งาน
30
72010033
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
เปิดใช้งาน
31
72010034
วัดไผ่ขวาง
ไม่เปิดใช้งาน
32
72010035
วัดดอนกลาง
เปิดใช้งาน
33
72010036
บ้านรางกะทุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
34
72010037
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
35
72010038
วัดพิหารแดง
ไม่เปิดใช้งาน
36
72010039
วัดวรจันทร์
เปิดใช้งาน
37
72010040
วัดวังกุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
38
72010041
วัดพร้าว
เปิดใช้งาน
39
72010042
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ไม่เปิดใช้งาน
40
72010045
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
41
72010046
วัดพระธาตุ
เปิดใช้งาน
42
72010047
วัดลาดกระจับ
เปิดใช้งาน
43
72010048
วัดจำปี
เปิดใช้งาน
44
72010049
วัดหนองโสน
เปิดใช้งาน
45
72010050
บ้านหนองขาม
ไม่เปิดใช้งาน
46
72010051
วัดสำนักตะฆ่า
ไม่เปิดใช้งาน
47
72010052
บ้านดอนโพ
เปิดใช้งาน
48
72010054
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
ไม่เปิดใช้งาน
49
72010055
บ้านท่าเสด็จ
เปิดใช้งาน
50
72010056
วัดเขาดิน
เปิดใช้งาน
51
72010058
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
52
72010059
วัดสามัคคีธรรม
ไม่เปิดใช้งาน
53
72010060
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
54
72010061
วัดไผ่ลูกนก
ไม่เปิดใช้งาน
55
72010062
บ้านไผ่แปลกแม่
เปิดใช้งาน
56
72010063
วัดสวนแตง
ไม่เปิดใช้งาน
57
72010064
วัดสังฆจายเถร
เปิดใช้งาน
58
72010065
กฤษณา
เปิดใช้งาน
59
72010067
วัดโคกโพธิ์
เปิดใช้งาน
60
72010068
วัดบางเลน
เปิดใช้งาน
61
72010070
วัดปากคลองกุ่ม
เปิดใช้งาน
62
72010071
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
เปิดใช้งาน
63
72010073
วัดลานคา
ไม่เปิดใช้งาน
64
72010074
วัดจระเข้ใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
65
72010075
วัดดารา
เปิดใช้งาน
66
72010076
วัดชีปะขาว
ไม่เปิดใช้งาน
67
72010077
บางปลาม้า
เปิดใช้งาน
68
72010078
วัดศาลาท่าทราย
เปิดใช้งาน
69
72010079
วัดลำบัว
เปิดใช้งาน
70
72010080
บ้านโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
71
72010081
อนุบาลวัดสวนหงส์
เปิดใช้งาน
72
72010082
วัดบ้านหมี่
เปิดใช้งาน
73
72010084
วัดเสาธง
เปิดใช้งาน
74
72010085
วัดโพธิ์ศรี
เปิดใช้งาน
75
72010087
บางแม่หม้าย
เปิดใช้งาน
76
72010088
วัดบางใหญ่
เปิดใช้งาน
77
72010089
บ้านรางทอง
เปิดใช้งาน
78
72010090
วัดดอนกระเบื้อง
เปิดใช้งาน
79
72010091
วัดศุขเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
80
72010093
วัดป่าพฤกษ์
เปิดใช้งาน
81
72010094
วัดช่องลม
เปิดใช้งาน
82
72010095
วัดราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
83
72010096
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
84
72010097
วัดสุขเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
85
72010098
วัดตปะโยคาราม
ไม่เปิดใช้งาน
86
72010099
วัดตะลุ่ม
เปิดใช้งาน
87
72010101
วัดไผ่มุ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
88
72010102
วัดวังน้ำเย็น
เปิดใช้งาน
89
72010104
วัดโพธิ์ตะควน
เปิดใช้งาน
90
72010105
วัดสังโฆสิตาราม
ไม่เปิดใช้งาน
91
72010106
วัดดาว
เปิดใช้งาน
92
72010107
วัดดอนตาจีน
เปิดใช้งาน
93
72010108
วัดคูบัว
เปิดใช้งาน
94
72010109
วัดดอนขาด
เปิดใช้งาน
95
72010110
วัดดอนไข่เต่า
ไม่เปิดใช้งาน
96
72010111
วัดไผ่เดี่ยว
เปิดใช้งาน
97
72010113
วัดบางจิก
ไม่เปิดใช้งาน
98
72010116
วัดสาลี
ไม่เปิดใช้งาน
99
72010117
วัดลาดน้ำขาว
ไม่เปิดใช้งาน
100
72010118
วัดบึงคา
ไม่เปิดใช้งาน
101
72010119
วัดเสาธงทอง
ไม่เปิดใช้งาน
102
72010120
วัดทรงกระเทียม
เปิดใช้งาน
103
72010121
วัดองครักษ์
เปิดใช้งาน
104
72010122
วัดคลองโมง
เปิดใช้งาน
105
72010123
วัดกระทุ่มทอง
ไม่เปิดใช้งาน
106
72010124
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
เปิดใช้งาน
107
72010125
วัดดอนสุทธาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
108
72010126
วัดโพธิ์นฤมิตร
เปิดใช้งาน
109
72010127
วัดสามจุ่น
เปิดใช้งาน
110
72010128
วัดหนองเพียร
เปิดใช้งาน
111
72010129
วัดบ้านกล้วย
เปิดใช้งาน
112
72010130
วัดปู่เจ้า
ไม่เปิดใช้งาน
113
72010131
วัดดอนบุบผาราม
ไม่เปิดใช้งาน
114
72010132
วัดบ้านกร่าง
เปิดใช้งาน
115
72010134
บ้านคลองชะอม
เปิดใช้งาน
116
72010135
บ้านหนองสรวง
ไม่เปิดใช้งาน
117
72010136
วัดป่าพระเจ้า
เปิดใช้งาน
118
72010137
บ้านรางหางม้า
เปิดใช้งาน
119
72010138
วัดเทพสุธาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
120
72010139
วัดเสาธงทอง
ไม่เปิดใช้งาน
121
72010140
วัดวังพลับเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
122
72010141
วัดวังพลับใต้
เปิดใช้งาน
123
72010142
วัดเถรพลาย
เปิดใช้งาน
124
72010143
วัดปลายนา
เปิดใช้งาน
125
72010144
บ้านห้วยเจริญ
เปิดใช้งาน
126
72010145
วัดพังม่วง
เปิดใช้งาน
127
72010146
วัดบรรไดทอง
เปิดใช้งาน
128
72010147
วัดไก่เตี้ย
เปิดใช้งาน
129
72010148
บ้านหนองจิก
ไม่เปิดใช้งาน
130
72010149
วัดสัปรสเทศ
ไม่เปิดใช้งาน
131
72010150
วัดเกาะ
เปิดใช้งาน
132
72010152
บ้านคลองชะโด
ไม่เปิดใช้งาน
133
72010153
วัดดงขี้เหล็ก
ไม่เปิดใช้งาน
134
72010154
วัดลาดปลาเค้า
เปิดใช้งาน
135
72010155
วัดม่วงเจริญผล
เปิดใช้งาน
136
72010157
อนุบาลศรีประจันต์
ไม่เปิดใช้งาน
137
72010158
วัดยาง
เปิดใช้งาน