ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72020001
เปิดใช้งาน
2
72020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
72020003
เปิดใช้งาน
4
72020004
เปิดใช้งาน
5
72020005
เปิดใช้งาน
6
72020006
เปิดใช้งาน
7
72020007
เปิดใช้งาน
8
72020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
72020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
72020010
เปิดใช้งาน
11
72020011
เปิดใช้งาน
12
72020012
เปิดใช้งาน
13
72020013
เปิดใช้งาน
14
72020014
เปิดใช้งาน
15
72020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
72020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
72020017
เปิดใช้งาน
18
72020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
72020019
ไม่เปิดใช้งาน
20
72020020
ไม่เปิดใช้งาน
21
72020021
ไม่เปิดใช้งาน
22
72020022
ไม่เปิดใช้งาน
23
72020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
72020025
ไม่เปิดใช้งาน
25
72020026
ไม่เปิดใช้งาน
26
72020028
ไม่เปิดใช้งาน
27
72020029
เปิดใช้งาน
28
72020030
เปิดใช้งาน
29
72020031
เปิดใช้งาน
30
72020032
เปิดใช้งาน
31
72020033
เปิดใช้งาน
32
72020034
เปิดใช้งาน
33
72020035
เปิดใช้งาน
34
72020036
ไม่เปิดใช้งาน
35
72020037
ไม่เปิดใช้งาน
36
72020038
ไม่เปิดใช้งาน
37
72020039
ไม่เปิดใช้งาน
38
72020040
ไม่เปิดใช้งาน
39
72020041
เปิดใช้งาน
40
72020042
เปิดใช้งาน
41
72020043
เปิดใช้งาน
42
72020044
เปิดใช้งาน
43
72020045
เปิดใช้งาน
44
72020046
ไม่เปิดใช้งาน
45
72020047
เปิดใช้งาน
46
72020048
เปิดใช้งาน
47
72020049
ไม่เปิดใช้งาน
48
72020050
เปิดใช้งาน
49
72020051
เปิดใช้งาน
50
72020052
ไม่เปิดใช้งาน
51
72020053
ไม่เปิดใช้งาน
52
72020056
ไม่เปิดใช้งาน
53
72020057
เปิดใช้งาน
54
72020058
เปิดใช้งาน
55
72020059
เปิดใช้งาน
56
72020060
ไม่เปิดใช้งาน
57
72020061
เปิดใช้งาน
58
72020062
เปิดใช้งาน
59
72020063
เปิดใช้งาน
60
72020064
ไม่เปิดใช้งาน
61
72020065
เปิดใช้งาน
62
72020066
เปิดใช้งาน
63
72020067
เปิดใช้งาน
64
72020069
ไม่เปิดใช้งาน
65
72020070
เปิดใช้งาน
66
72020071
เปิดใช้งาน
67
72020072
เปิดใช้งาน
68
72020073
ไม่เปิดใช้งาน
69
72020074
เปิดใช้งาน
70
72020075
เปิดใช้งาน
71
72020076
เปิดใช้งาน
72
72020077
เปิดใช้งาน
73
72020078
เปิดใช้งาน
74
72020079
เปิดใช้งาน
75
72020081
เปิดใช้งาน
76
72020082
เปิดใช้งาน
77
72020083
เปิดใช้งาน
78
72020084
เปิดใช้งาน
79
72020085
ไม่เปิดใช้งาน
80
72020086
เปิดใช้งาน
81
72020087
ไม่เปิดใช้งาน
82
72020088
เปิดใช้งาน
83
72020089
เปิดใช้งาน
84
72020090
ไม่เปิดใช้งาน
85
72020091
เปิดใช้งาน
86
72020092
เปิดใช้งาน
87
72020093
ไม่เปิดใช้งาน
88
72020094
เปิดใช้งาน
89
72020095
เปิดใช้งาน
90
72020096
ไม่เปิดใช้งาน
91
72020097
ไม่เปิดใช้งาน
92
72020098
เปิดใช้งาน
93
72020099
ไม่เปิดใช้งาน
94
72020100
เปิดใช้งาน
95
72020101
เปิดใช้งาน
96
72020102
ไม่เปิดใช้งาน
97
72020103
ไม่เปิดใช้งาน
98
72020105
ไม่เปิดใช้งาน
99
72020106
เปิดใช้งาน
100
72020107
เปิดใช้งาน
101
72020108
ไม่เปิดใช้งาน
102
72020109
ไม่เปิดใช้งาน
103
72020110
เปิดใช้งาน
104
72020111
เปิดใช้งาน
105
72020112
ไม่เปิดใช้งาน
106
72020113
ไม่เปิดใช้งาน
107
72020114
เปิดใช้งาน
108
72020115
เปิดใช้งาน
109
72020117
ไม่เปิดใช้งาน
110
72020118
ไม่เปิดใช้งาน
111
72020119
เปิดใช้งาน
112
72020122
ไม่เปิดใช้งาน
113
72020123
เปิดใช้งาน
114
72020124
เปิดใช้งาน
115
72020125
ไม่เปิดใช้งาน
116
72020126
เปิดใช้งาน
117
72020127
ไม่เปิดใช้งาน
118
72020128
ไม่เปิดใช้งาน
119
72020129
ไม่เปิดใช้งาน
120
72020130
เปิดใช้งาน
121
72020131
เปิดใช้งาน
122
72020132
ไม่เปิดใช้งาน
123
72020133
ไม่เปิดใช้งาน
124
72020134
เปิดใช้งาน
125
72020135
เปิดใช้งาน
126
72020136
เปิดใช้งาน
127
72020137
ไม่เปิดใช้งาน
128
72020138
เปิดใช้งาน
129
72020139
ไม่เปิดใช้งาน
130
72020140
เปิดใช้งาน
131
72020141
เปิดใช้งาน
132
72020142
เปิดใช้งาน
133
72020143
เปิดใช้งาน
134
72020144
ไม่เปิดใช้งาน