ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
73020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
73020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
73020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
73020004
เปิดใช้งาน
5
73020005
เปิดใช้งาน
6
73020006
เปิดใช้งาน
7
73020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
73020008
เปิดใช้งาน
9
73020009
เปิดใช้งาน
10
73020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
73020011
เปิดใช้งาน
12
73020012
ไม่เปิดใช้งาน
13
73020013
เปิดใช้งาน
14
73020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
73020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
73020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
73020017
เปิดใช้งาน
18
73020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
73020019
ไม่เปิดใช้งาน
20
73020020
เปิดใช้งาน
21
73020021
ไม่เปิดใช้งาน
22
73020022
เปิดใช้งาน
23
73020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
73020024
เปิดใช้งาน
25
73020025
ไม่เปิดใช้งาน
26
73020026
ไม่เปิดใช้งาน
27
73020027
เปิดใช้งาน
28
73020028
เปิดใช้งาน
29
73020030
ไม่เปิดใช้งาน
30
73020031
ไม่เปิดใช้งาน
31
73020032
ไม่เปิดใช้งาน
32
73020033
ไม่เปิดใช้งาน
33
73020034
ไม่เปิดใช้งาน
34
73020035
ไม่เปิดใช้งาน
35
73020036
ไม่เปิดใช้งาน
36
73020037
ไม่เปิดใช้งาน
37
73020038
ไม่เปิดใช้งาน
38
73020039
ไม่เปิดใช้งาน
39
73020040
ไม่เปิดใช้งาน
40
73020041
เปิดใช้งาน
41
73020042
ไม่เปิดใช้งาน
42
73020043
ไม่เปิดใช้งาน
43
73020044
เปิดใช้งาน
44
73020045
ไม่เปิดใช้งาน
45
73020046
ไม่เปิดใช้งาน
46
73020047
เปิดใช้งาน
47
73020048
เปิดใช้งาน
48
73020049
ไม่เปิดใช้งาน
49
73020050
ไม่เปิดใช้งาน
50
73020051
เปิดใช้งาน
51
73020052
ไม่เปิดใช้งาน
52
73020053
เปิดใช้งาน
53
73020054
เปิดใช้งาน
54
73020055
ไม่เปิดใช้งาน
55
73020056
ไม่เปิดใช้งาน
56
73020057
เปิดใช้งาน
57
73020058
ไม่เปิดใช้งาน
58
73020059
ไม่เปิดใช้งาน
59
73020060
ไม่เปิดใช้งาน
60
73020061
ไม่เปิดใช้งาน
61
73020062
ไม่เปิดใช้งาน
62
73020063
ไม่เปิดใช้งาน
63
73020064
ไม่เปิดใช้งาน
64
73020065
ไม่เปิดใช้งาน
65
73020066
เปิดใช้งาน
66
73020067
ไม่เปิดใช้งาน
67
73020068
ไม่เปิดใช้งาน
68
73020069
ไม่เปิดใช้งาน
69
73020070
เปิดใช้งาน
70
73020071
ไม่เปิดใช้งาน
71
73020072
ไม่เปิดใช้งาน
72
73020073
ไม่เปิดใช้งาน
73
73020074
ไม่เปิดใช้งาน
74
73020077
ไม่เปิดใช้งาน
75
73020078
ไม่เปิดใช้งาน
76
73020079
ไม่เปิดใช้งาน
77
73020080
ไม่เปิดใช้งาน
78
73020081
ไม่เปิดใช้งาน
79
73020082
เปิดใช้งาน
80
73020083
เปิดใช้งาน
81
73020084
ไม่เปิดใช้งาน
82
73020085
ไม่เปิดใช้งาน
83
73020086
ไม่เปิดใช้งาน
84
73020087
ไม่เปิดใช้งาน
85
73020088
เปิดใช้งาน
86
73020089
ไม่เปิดใช้งาน
87
73020090
ไม่เปิดใช้งาน
88
73020091
ไม่เปิดใช้งาน
89
73020092
เปิดใช้งาน
90
73020093
เปิดใช้งาน
91
73020094
ไม่เปิดใช้งาน
92
73020095
ไม่เปิดใช้งาน
93
73020096
ไม่เปิดใช้งาน
94
73020097
ไม่เปิดใช้งาน
95
73020098
ไม่เปิดใช้งาน
96
73020099
ไม่เปิดใช้งาน
97
73020100
ไม่เปิดใช้งาน
98
73020101
ไม่เปิดใช้งาน
99
73020102
ไม่เปิดใช้งาน
100
73020103
ไม่เปิดใช้งาน
101
73020104
ไม่เปิดใช้งาน
102
73020105
เปิดใช้งาน
103
73020106
ไม่เปิดใช้งาน
104
73020107
ไม่เปิดใช้งาน
105
73020109
เปิดใช้งาน
106
73020110
ไม่เปิดใช้งาน
107
73020111
ไม่เปิดใช้งาน
108
73020112
เปิดใช้งาน
109
73020113
ไม่เปิดใช้งาน
110
73020115
ไม่เปิดใช้งาน
111
73020116
เปิดใช้งาน
112
73020117
เปิดใช้งาน
113
73020119
ไม่เปิดใช้งาน
114
73020120
ไม่เปิดใช้งาน
115
73020121
เปิดใช้งาน
116
73020122
ไม่เปิดใช้งาน
117
73020123
เปิดใช้งาน
118
73020124
ไม่เปิดใช้งาน
119
73020125
ไม่เปิดใช้งาน
120
73020126
เปิดใช้งาน
121
73020127
เปิดใช้งาน