ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
75010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
75010002
เปิดใช้งาน
3
75010003
เปิดใช้งาน
4
75010005
ไม่เปิดใช้งาน
5
75010006
เปิดใช้งาน
6
75010007
ไม่เปิดใช้งาน
7
75010008
เปิดใช้งาน
8
75010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
75010010
เปิดใช้งาน
10
75010012
ไม่เปิดใช้งาน
11
75010013
ไม่เปิดใช้งาน
12
75010014
เปิดใช้งาน
13
75010015
เปิดใช้งาน
14
75010018
ไม่เปิดใช้งาน
15
75010019
เปิดใช้งาน
16
75010020
เปิดใช้งาน
17
75010021
ไม่เปิดใช้งาน
18
75010022
ไม่เปิดใช้งาน
19
75010023
ไม่เปิดใช้งาน
20
75010024
ไม่เปิดใช้งาน
21
75010025
เปิดใช้งาน
22
75010027
เปิดใช้งาน
23
75010028
ไม่เปิดใช้งาน
24
75010029
ไม่เปิดใช้งาน
25
75010030
เปิดใช้งาน
26
75010031
ไม่เปิดใช้งาน
27
75010032
ไม่เปิดใช้งาน
28
75010033
เปิดใช้งาน
29
75010034
ไม่เปิดใช้งาน
30
75010035
ไม่เปิดใช้งาน
31
75010037
เปิดใช้งาน
32
75010038
ไม่เปิดใช้งาน
33
75010039
ไม่เปิดใช้งาน
34
75010041
ไม่เปิดใช้งาน
35
75010042
ไม่เปิดใช้งาน
36
75010043
ไม่เปิดใช้งาน
37
75010044
ไม่เปิดใช้งาน
38
75010045
ไม่เปิดใช้งาน
39
75010046
ไม่เปิดใช้งาน
40
75010049
เปิดใช้งาน
41
75010050
ไม่เปิดใช้งาน
42
75010053
ไม่เปิดใช้งาน
43
75010054
เปิดใช้งาน
44
75010055
ไม่เปิดใช้งาน
45
75010056
ไม่เปิดใช้งาน
46
75010057
เปิดใช้งาน
47
75010058
ไม่เปิดใช้งาน
48
75010061
ไม่เปิดใช้งาน
49
75010063
ไม่เปิดใช้งาน
50
75010065
เปิดใช้งาน
51
75010066
ไม่เปิดใช้งาน
52
75010067
เปิดใช้งาน
53
75010068
เปิดใช้งาน
54
75010069
เปิดใช้งาน
55
75010070
ไม่เปิดใช้งาน
56
75010073
ไม่เปิดใช้งาน
57
75010074
ไม่เปิดใช้งาน
58
75010075
เปิดใช้งาน
59
75010076
เปิดใช้งาน
60
75010077
ไม่เปิดใช้งาน
61
75010078
ไม่เปิดใช้งาน
62
75010079
ไม่เปิดใช้งาน
63
75010081
เปิดใช้งาน
64
75010082
เปิดใช้งาน
65
75010083
เปิดใช้งาน
66
75010084
เปิดใช้งาน
67
75010085
เปิดใช้งาน
68
75010086
เปิดใช้งาน
69
75010088
ไม่เปิดใช้งาน
70
75010089
เปิดใช้งาน
71
75010092
ไม่เปิดใช้งาน
72
75010093
เปิดใช้งาน