หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
77010001
บ้านหนองกก
เปิดใช้งาน
2
77010002
บ้านทุ่งเคล็ด
เปิดใช้งาน
3
77010005
ด่านสิงขร
เปิดใช้งาน
4
77010006
อุดมราชภักดี
เปิดใช้งาน
5
77010007
บ้านทางหวาย
เปิดใช้งาน
6
77010008
บ้านหนองหิน
เปิดใช้งาน
7
77010009
บ้านคลองวาฬ
เปิดใช้งาน
8
77010010
บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
เปิดใช้งาน
9
77010011
บ้านห้วยใหญ่
เปิดใช้งาน
10
77010012
เศรษฐพานิชวิทยา
เปิดใช้งาน
11
77010013
พัฒนาประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
12
77010014
บ้านห้วยน้ำพุ
เปิดใช้งาน
13
77010015
ประชารังสรรค์
เปิดใช้งาน
14
77010016
วัดปากคลองเกลียว
เปิดใช้งาน
15
77010017
บ้านท่าฝาง
เปิดใช้งาน
16
77010019
วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
เปิดใช้งาน
17
77010020
บ้านคอกช้าง
เปิดใช้งาน
18
77010021
บ้านหนองปุหลก
เปิดใช้งาน
19
77010022
บ้านยุบพริก
เปิดใช้งาน
20
77010023
บ้านคลองชายธง
เปิดใช้งาน
21
77010024
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
22
77010025
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
เปิดใช้งาน
23
77010026
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
เปิดใช้งาน
24
77010027
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
25
77010029
บ้านบึง
เปิดใช้งาน
26
77010030
บ้านคั่นกระได
เปิดใช้งาน
27
77010031
บ้านอ่าวน้อย
เปิดใช้งาน
28
77010032
บ้านหนองเสือ
เปิดใช้งาน
29
77010034
เนินแก้ววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
30
77010035
บ้านย่านซื่อ
เปิดใช้งาน
31
77010036
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
เปิดใช้งาน
32
77010037
สามัคคีร่วมจิต
เปิดใช้งาน
33
77010038
วังมะเดื่อ
เปิดใช้งาน
34
77010039
ประชาบูรณะวิทยา
เปิดใช้งาน
35
77010040
หาดสนุกราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
36
77010041
บ้านพุตะแบก
เปิดใช้งาน
37
77010042
วัดทุ่งกลาง
เปิดใช้งาน
38
77010043
บ้านดอนใจดี
เปิดใช้งาน
39
77010044
บ้านมะเดื่อทอง
เปิดใช้งาน
40
77010045
วัดนาหูกวาง
เปิดใช้งาน
41
77010046
วัดนาล้อม
เปิดใช้งาน
42
77010048
วัดทุ่งประดู่
เปิดใช้งาน
43
77010049
อนุบาลทับสะแก
เปิดใช้งาน
44
77010050
บ้านดอนทราย
เปิดใช้งาน
45
77010051
ประชาราษฏร์บำรุง
เปิดใช้งาน
46
77010052
สมาคมเลขานุการสตรี 2
เปิดใช้งาน
47
77010053
บ้านเหมืองแร่
เปิดใช้งาน
48
77010054
บ้านทุ่งตาแก้ว
เปิดใช้งาน
49
77010055
อ่างทองพัฒนา
เปิดใช้งาน
50
77010056
บ้านไร่ใน
เปิดใช้งาน
51
77010057
บ้านหินเทิน
เปิดใช้งาน
52
77010058
บ้านเนินดินแดง
เปิดใช้งาน
53
77010059
ประชาพิทักษ์
เปิดใช้งาน
54
77010060
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
เปิดใช้งาน
55
77010061
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
56
77010062
บ้านอ่างทอง
เปิดใช้งาน
57
77010063
บ้านสีดางาม
เปิดใช้งาน
58
77010064
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
59
77010065
วัดหนองหอย
เปิดใช้งาน
60
77010067
บ้านหนองมะค่า
เปิดใช้งาน
61
77010068
บ้านห้วยทรายขาว
เปิดใช้งาน
62
77010069
บ้านดอนทอง
เปิดใช้งาน
63
77010070
วัดนาผักขวง
เปิดใช้งาน
64
77010071
บ้านถ้ำเขาน้อย
เปิดใช้งาน
65
77010072
บ้านดอนสง่า
เปิดใช้งาน
66
77010073
อนุบาลบางสะพาน
เปิดใช้งาน
67
77010074
ไตรกิตทัตตานนท์
เปิดใช้งาน
68
77010075
บ้านดงไม้งาม
เปิดใช้งาน
69
77010076
บ้านมรสวบ
เปิดใช้งาน
70
77010077
บ้านเขามัน
เปิดใช้งาน
71
77010078
สมาคมเลขานุการสตรี 1
เปิดใช้งาน
72
77010079
บ้านหนองจันทร์
เปิดใช้งาน
73
77010080
บ้านยางเขา
เปิดใช้งาน
74
77010081
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
75
77010082
บ้านวังยาว
เปิดใช้งาน
76
77010083
บ้านทองมงคล
เปิดใช้งาน
77
77010084
บ้านราษฏร์ประสงค์
เปิดใช้งาน
78
77010085
บ้านธรรมรัตน์
เปิดใช้งาน
79
77010086
บ้านในล็อค
เปิดใช้งาน
80
77010087
วัดธงชัยธรรมจักร
เปิดใช้งาน
81
77010088
วัดดอนยาง
เปิดใช้งาน
82
77010089
บ้านหนองมงคล
เปิดใช้งาน
83
77010090
บ้านดอนสูง
เปิดใช้งาน
84
77010091
บ้านหนองระแวง
เปิดใช้งาน
85
77010092
วัดถ้ำคีรีวงศ์
เปิดใช้งาน
86
77010095
บ้านหินกอง
เปิดใช้งาน
87
77010096
บ้านชะม่วง
เปิดใช้งาน
88
77010097
บ้านสวนหลวง
เปิดใช้งาน
89
77010098
บ้านห้วยแก้ว
เปิดใช้งาน
90
77010099
บางสะพาน
เปิดใช้งาน
91
77010100
บ้านท่าขาม
เปิดใช้งาน
92
77010101
บ้านดอนสำราญ
เปิดใช้งาน
93
77010102
บ้านอ่าวยาง
เปิดใช้งาน
94
77010103
บ้านคลองลอย
เปิดใช้งาน
95
77010104
บ้านวังน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
96
77010105
ธนาคารออมสิน
เปิดใช้งาน
97
77010106
บ้านทุ่งเชือก
เปิดใช้งาน
98
77010107
บ้านดอนสำนัก
เปิดใช้งาน
99
77010108
มูลนิธิศึกษา
เปิดใช้งาน
100
77010109
บ้านไร่บนสามัคคี
เปิดใช้งาน
101
77010110
บ้านบางเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
102
77010111
บ้านทองอินทร์
เปิดใช้งาน
103
77010112
บ้านช้างเผือก
เปิดใช้งาน
104
77010113
บ้านไชยราช
เปิดใช้งาน
105
77010114
อนุบาลบางสะพานน้อย
เปิดใช้งาน
106
77010115
บ้านบางเบิด
เปิดใช้งาน
107
77010116
บ้านฝั่งแดง
เปิดใช้งาน
108
77010117
วัดกำมะเสน
เปิดใช้งาน
109
77010119
บ้านห้วยสัก
เปิดใช้งาน
110
77010120
บ้านทุ่งสีเสียด
เปิดใช้งาน
111
77010121
บ้านทรายทอง
เปิดใช้งาน
112
77010122
บ้านหนองฆ้อง
เปิดใช้งาน
113
77010123
บ้านทุ่งไทร
เปิดใช้งาน
114
77010124
บ้านบางสะพานน้อย
เปิดใช้งาน
115
77010125
วัดดอนตะเคียน
เปิดใช้งาน
116
77010126
บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
เปิดใช้งาน
117
77010127
บ้านทุ่งกะโตน
เปิดใช้งาน
118
77010128
บ้านหนองห้วยฝาด
เปิดใช้งาน
119
77010129
วัดเขาราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
120
77010130
บ้านปากแพรก
เปิดใช้งาน