ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
80020001
เปิดใช้งาน
2
80020003
เปิดใช้งาน
3
80020004
เปิดใช้งาน
4
80020005
เปิดใช้งาน
5
80020006
เปิดใช้งาน
6
80020009
เปิดใช้งาน
7
80020010
เปิดใช้งาน
8
80020011
เปิดใช้งาน
9
80020012
เปิดใช้งาน
10
80020013
เปิดใช้งาน
11
80020014
เปิดใช้งาน
12
80020015
เปิดใช้งาน
13
80020016
เปิดใช้งาน
14
80020017
เปิดใช้งาน
15
80020018
เปิดใช้งาน
16
80020020
เปิดใช้งาน
17
80020021
เปิดใช้งาน
18
80020023
เปิดใช้งาน
19
80020024
เปิดใช้งาน
20
80020025
เปิดใช้งาน
21
80020027
เปิดใช้งาน
22
80020028
เปิดใช้งาน
23
80020029
เปิดใช้งาน
24
80020030
เปิดใช้งาน
25
80020031
เปิดใช้งาน
26
80020032
เปิดใช้งาน
27
80020033
ไม่เปิดใช้งาน
28
80020034
เปิดใช้งาน
29
80020035
เปิดใช้งาน
30
80020036
เปิดใช้งาน
31
80020037
เปิดใช้งาน
32
80020038
เปิดใช้งาน
33
80020039
เปิดใช้งาน
34
80020040
เปิดใช้งาน
35
80020041
เปิดใช้งาน
36
80020043
เปิดใช้งาน
37
80020044
เปิดใช้งาน
38
80020045
เปิดใช้งาน
39
80020046
เปิดใช้งาน
40
80020047
เปิดใช้งาน
41
80020048
เปิดใช้งาน
42
80020049
เปิดใช้งาน
43
80020050
เปิดใช้งาน
44
80020051
เปิดใช้งาน
45
80020052
เปิดใช้งาน
46
80020053
เปิดใช้งาน
47
80020054
เปิดใช้งาน
48
80020055
เปิดใช้งาน
49
80020056
เปิดใช้งาน
50
80020057
เปิดใช้งาน
51
80020058
เปิดใช้งาน
52
80020059
เปิดใช้งาน
53
80020060
เปิดใช้งาน
54
80020061
เปิดใช้งาน
55
80020062
เปิดใช้งาน
56
80020063
เปิดใช้งาน
57
80020064
เปิดใช้งาน
58
80020065
เปิดใช้งาน
59
80020066
เปิดใช้งาน
60
80020067
เปิดใช้งาน
61
80020068
เปิดใช้งาน
62
80020069
เปิดใช้งาน
63
80020070
เปิดใช้งาน
64
80020071
เปิดใช้งาน
65
80020072
เปิดใช้งาน
66
80020073
เปิดใช้งาน
67
80020074
เปิดใช้งาน
68
80020075
เปิดใช้งาน
69
80020076
เปิดใช้งาน
70
80020077
เปิดใช้งาน
71
80020078
เปิดใช้งาน
72
80020079
เปิดใช้งาน
73
80020080
เปิดใช้งาน
74
80020081
เปิดใช้งาน
75
80020082
เปิดใช้งาน
76
80020083
เปิดใช้งาน
77
80020084
เปิดใช้งาน
78
80020085
เปิดใช้งาน
79
80020086
เปิดใช้งาน
80
80020087
เปิดใช้งาน
81
80020088
เปิดใช้งาน
82
80020089
เปิดใช้งาน
83
80020090
เปิดใช้งาน
84
80020091
เปิดใช้งาน
85
80020092
เปิดใช้งาน
86
80020093
เปิดใช้งาน
87
80020094
เปิดใช้งาน
88
80020095
เปิดใช้งาน
89
80020096
ไม่เปิดใช้งาน
90
80020097
เปิดใช้งาน
91
80020098
เปิดใช้งาน
92
80020099
เปิดใช้งาน
93
80020100
เปิดใช้งาน
94
80020101
เปิดใช้งาน
95
80020102
เปิดใช้งาน
96
80020105
เปิดใช้งาน
97
80020106
เปิดใช้งาน
98
80020107
เปิดใช้งาน
99
80020109
เปิดใช้งาน
100
80020110
เปิดใช้งาน
101
80020111
เปิดใช้งาน
102
80020112
เปิดใช้งาน
103
80020113
ไม่เปิดใช้งาน
104
80020115
เปิดใช้งาน
105
80020116
เปิดใช้งาน
106
80020117
เปิดใช้งาน
107
80020118
เปิดใช้งาน
108
80020119
เปิดใช้งาน
109
80020121
เปิดใช้งาน
110
80020122
เปิดใช้งาน
111
80020123
เปิดใช้งาน
112
80020126
เปิดใช้งาน
113
80020127
เปิดใช้งาน
114
80020128
เปิดใช้งาน
115
80020129
เปิดใช้งาน
116
80020130
เปิดใช้งาน
117
80020131
เปิดใช้งาน
118
80020132
เปิดใช้งาน
119
80020133
เปิดใช้งาน
120
80020134
เปิดใช้งาน
121
80020135
เปิดใช้งาน
122
80020136
เปิดใช้งาน
123
80020137
เปิดใช้งาน
124
80020138
เปิดใช้งาน
125
80020139
เปิดใช้งาน
126
80020140
เปิดใช้งาน
127
80020141
เปิดใช้งาน
128
80020142
เปิดใช้งาน
129
80020143
เปิดใช้งาน
130
80020144
เปิดใช้งาน
131
80020145
เปิดใช้งาน
132
80020146
เปิดใช้งาน
133
80020147
เปิดใช้งาน
134
80020148
เปิดใช้งาน
135
80020150
เปิดใช้งาน
136
80020151
เปิดใช้งาน
137
80020152
เปิดใช้งาน
138
80020153
เปิดใช้งาน
139
80020154
เปิดใช้งาน
140
80020155
เปิดใช้งาน
141
80020156
เปิดใช้งาน
142
80020157
เปิดใช้งาน
143
80020158
เปิดใช้งาน
144
80020159
เปิดใช้งาน
145
80020160
เปิดใช้งาน
146
80020161
เปิดใช้งาน
147
80020162
เปิดใช้งาน
148
80020163
เปิดใช้งาน
149
80020164
เปิดใช้งาน
150
80020166
เปิดใช้งาน
151
80020167
เปิดใช้งาน
152
80020168
เปิดใช้งาน
153
80020169
เปิดใช้งาน
154
80020170
เปิดใช้งาน
155
80020171
เปิดใช้งาน
156
80020172
เปิดใช้งาน
157
80020173
เปิดใช้งาน
158
80020174
เปิดใช้งาน
159
80020175
เปิดใช้งาน
160
80020176
เปิดใช้งาน
161
80020177
เปิดใช้งาน
162
80020178
เปิดใช้งาน
163
80020179
เปิดใช้งาน
164
80020180
เปิดใช้งาน
165
80020181
เปิดใช้งาน
166
80020182
เปิดใช้งาน
167
80020183
เปิดใช้งาน
168
80020184
เปิดใช้งาน
169
80020185
เปิดใช้งาน
170
80020186
เปิดใช้งาน
171
80020187
เปิดใช้งาน
172
80020188
เปิดใช้งาน
173
80020189
ไม่เปิดใช้งาน
174
80020190
เปิดใช้งาน
175
80020191
เปิดใช้งาน
176
80020193
เปิดใช้งาน
177
80020194
เปิดใช้งาน
178
80020195
เปิดใช้งาน
179
80020196
เปิดใช้งาน
180
80020197
เปิดใช้งาน
181
80020198
เปิดใช้งาน
182
80020199
เปิดใช้งาน
183
80020200
เปิดใช้งาน
184
80020201
เปิดใช้งาน
185
80020202
เปิดใช้งาน
186
80020203
เปิดใช้งาน
187
80020204
เปิดใช้งาน
188
80020205
เปิดใช้งาน
189
80020206
ไม่เปิดใช้งาน
190
80020207
เปิดใช้งาน
191
80020208
เปิดใช้งาน
192
80020209
เปิดใช้งาน
193
80020210
เปิดใช้งาน
194
80020211
เปิดใช้งาน
195
80020213
เปิดใช้งาน
196
80020214
เปิดใช้งาน
197
80020215
เปิดใช้งาน
198
80020216
เปิดใช้งาน
199
80020217
เปิดใช้งาน
200
80020218
เปิดใช้งาน
201
80020219
เปิดใช้งาน
202
80020220
เปิดใช้งาน