ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พังงา


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
82010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
82010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
82010003
เปิดใช้งาน
4
82010004
เปิดใช้งาน
5
82010005
เปิดใช้งาน
6
82010006
เปิดใช้งาน
7
82010007
เปิดใช้งาน
8
82010008
เปิดใช้งาน
9
82010011
ไม่เปิดใช้งาน
10
82010012
เปิดใช้งาน
11
82010013
ไม่เปิดใช้งาน
12
82010014
ไม่เปิดใช้งาน
13
82010016
ไม่เปิดใช้งาน
14
82010017
ไม่เปิดใช้งาน
15
82010018
ไม่เปิดใช้งาน
16
82010021
ไม่เปิดใช้งาน
17
82010022
เปิดใช้งาน
18
82010023
ไม่เปิดใช้งาน
19
82010024
ไม่เปิดใช้งาน
20
82010025
เปิดใช้งาน
21
82010026
เปิดใช้งาน
22
82010027
ไม่เปิดใช้งาน
23
82010028
เปิดใช้งาน
24
82010029
เปิดใช้งาน
25
82010030
ไม่เปิดใช้งาน
26
82010031
เปิดใช้งาน
27
82010032
ไม่เปิดใช้งาน
28
82010033
เปิดใช้งาน
29
82010034
ไม่เปิดใช้งาน
30
82010035
ไม่เปิดใช้งาน
31
82010037
เปิดใช้งาน
32
82010038
เปิดใช้งาน
33
82010039
เปิดใช้งาน
34
82010040
ไม่เปิดใช้งาน
35
82010041
เปิดใช้งาน
36
82010042
ไม่เปิดใช้งาน
37
82010044
เปิดใช้งาน
38
82010046
ไม่เปิดใช้งาน
39
82010047
ไม่เปิดใช้งาน
40
82010048
ไม่เปิดใช้งาน
41
82010049
ไม่เปิดใช้งาน
42
82010051
เปิดใช้งาน
43
82010052
ไม่เปิดใช้งาน
44
82010053
ไม่เปิดใช้งาน
45
82010054
ไม่เปิดใช้งาน
46
82010055
เปิดใช้งาน
47
82010056
ไม่เปิดใช้งาน
48
82010057
ไม่เปิดใช้งาน
49
82010058
เปิดใช้งาน
50
82010059
ไม่เปิดใช้งาน
51
82010060
ไม่เปิดใช้งาน
52
82010061
เปิดใช้งาน
53
82010062
ไม่เปิดใช้งาน
54
82010063
ไม่เปิดใช้งาน
55
82010064
ไม่เปิดใช้งาน
56
82010065
ไม่เปิดใช้งาน
57
82010066
ไม่เปิดใช้งาน
58
82010068
เปิดใช้งาน
59
82010069
เปิดใช้งาน
60
82010070
ไม่เปิดใช้งาน
61
82010071
ไม่เปิดใช้งาน
62
82010072
ไม่เปิดใช้งาน
63
82010073
ไม่เปิดใช้งาน
64
82010074
เปิดใช้งาน
65
82010075
ไม่เปิดใช้งาน
66
82010076
เปิดใช้งาน
67
82010077
ไม่เปิดใช้งาน
68
82010078
เปิดใช้งาน
69
82010079
เปิดใช้งาน
70
82010080
ไม่เปิดใช้งาน
71
82010081
เปิดใช้งาน
72
82010082
เปิดใช้งาน
73
82010083
ไม่เปิดใช้งาน
74
82010084
ไม่เปิดใช้งาน
75
82010085
ไม่เปิดใช้งาน
76
82010086
ไม่เปิดใช้งาน
77
82010087
ไม่เปิดใช้งาน
78
82010088
เปิดใช้งาน
79
82010089
เปิดใช้งาน
80
82010091
ไม่เปิดใช้งาน
81
82010094
ไม่เปิดใช้งาน
82
82010095
ไม่เปิดใช้งาน
83
82010096
เปิดใช้งาน
84
82010097
เปิดใช้งาน
85
82010098
เปิดใช้งาน
86
82010099
ไม่เปิดใช้งาน
87
82010100
เปิดใช้งาน
88
82010101
เปิดใช้งาน
89
82010103
ไม่เปิดใช้งาน
90
82010106
เปิดใช้งาน
91
82010107
ไม่เปิดใช้งาน
92
82010108
ไม่เปิดใช้งาน
93
82010109
เปิดใช้งาน
94
82010110
เปิดใช้งาน
95
82010112
ไม่เปิดใช้งาน
96
82010113
เปิดใช้งาน
97
82010114
เปิดใช้งาน
98
82010115
ไม่เปิดใช้งาน
99
82010116
ไม่เปิดใช้งาน
100
82010117
เปิดใช้งาน
101
82010118
เปิดใช้งาน
102
82010119
เปิดใช้งาน
103
82010120
เปิดใช้งาน
104
82010121
เปิดใช้งาน
105
82010123
เปิดใช้งาน
106
82010124
ไม่เปิดใช้งาน
107
82010125
ไม่เปิดใช้งาน
108
82010126
ไม่เปิดใช้งาน
109
82010127
ไม่เปิดใช้งาน
110
82010129
เปิดใช้งาน
111
82010131
เปิดใช้งาน
112
82010132
เปิดใช้งาน
113
82010133
เปิดใช้งาน
114
82010134
เปิดใช้งาน
115
82010135
เปิดใช้งาน
116
82010136
ไม่เปิดใช้งาน
117
82010137
เปิดใช้งาน
118
82010138
เปิดใช้งาน
119
82010141
เปิดใช้งาน
120
82010142
ไม่เปิดใช้งาน
121
82010143
เปิดใช้งาน
122
82010144
เปิดใช้งาน
123
82010145
เปิดใช้งาน
124
82010146
ไม่เปิดใช้งาน
125
82010147
ไม่เปิดใช้งาน
126
82010148
เปิดใช้งาน
127
82010149
เปิดใช้งาน
128
82010150
ไม่เปิดใช้งาน
129
82010151
เปิดใช้งาน
130
82010152
เปิดใช้งาน
131
82010153
เปิดใช้งาน
132
82010155
เปิดใช้งาน
133
82010156
ไม่เปิดใช้งาน
134
82010158
เปิดใช้งาน
135
82010159
เปิดใช้งาน
136
82010160
เปิดใช้งาน
137
82010161
เปิดใช้งาน
138
82010162
เปิดใช้งาน
139
82010163
เปิดใช้งาน
140
82010164
เปิดใช้งาน
141
82010165
เปิดใช้งาน
142
82010166
เปิดใช้งาน
143
82010167
เปิดใช้งาน
144
82010168
เปิดใช้งาน
145
82010169
ไม่เปิดใช้งาน
146
82010171
เปิดใช้งาน
147
82010172
ไม่เปิดใช้งาน