ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
83010001
เปิดใช้งาน
2
83010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
83010003
เปิดใช้งาน
4
83010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
83010005
เปิดใช้งาน
6
83010006
เปิดใช้งาน
7
83010007
เปิดใช้งาน
8
83010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
83010011
ไม่เปิดใช้งาน
10
83010012
เปิดใช้งาน
11
83010013
ไม่เปิดใช้งาน
12
83010014
ไม่เปิดใช้งาน
13
83010016
เปิดใช้งาน
14
83010017
เปิดใช้งาน
15
83010019
ไม่เปิดใช้งาน
16
83010020
ไม่เปิดใช้งาน
17
83010021
ไม่เปิดใช้งาน
18
83010023
เปิดใช้งาน
19
83010024
ไม่เปิดใช้งาน
20
83010025
ไม่เปิดใช้งาน
21
83010028
ไม่เปิดใช้งาน
22
83010029
ไม่เปิดใช้งาน
23
83010031
ไม่เปิดใช้งาน
24
83010032
เปิดใช้งาน
25
83010033
ไม่เปิดใช้งาน
26
83010034
เปิดใช้งาน
27
83010035
เปิดใช้งาน
28
83010036
ไม่เปิดใช้งาน
29
83010037
เปิดใช้งาน
30
83010038
เปิดใช้งาน
31
83010039
เปิดใช้งาน
32
83010040
ไม่เปิดใช้งาน
33
83010041
เปิดใช้งาน
34
83010042
ไม่เปิดใช้งาน
35
83010043
ไม่เปิดใช้งาน
36
83010044
เปิดใช้งาน
37
83010045
เปิดใช้งาน
38
83010046
เปิดใช้งาน
39
83010047
ไม่เปิดใช้งาน
40
83010048
ไม่เปิดใช้งาน
41
83010049
เปิดใช้งาน
42
83010050
เปิดใช้งาน
43
83010051
เปิดใช้งาน
44
83010052
ไม่เปิดใช้งาน
45
83010053
เปิดใช้งาน
46
83010054
เปิดใช้งาน
47
83010055
ไม่เปิดใช้งาน
48
83010056
ไม่เปิดใช้งาน
49
83010057
ไม่เปิดใช้งาน