หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ภูเก็ต
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
83010001
บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
2
83010002
วัดสุวรรณคีรีเขต
ไม่เปิดใช้งาน
3
83010003
บ้านบางคู
เปิดใช้งาน
4
83010004
บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา''
ไม่เปิดใช้งาน
5
83010005
เกาะมะพร้าว
เปิดใช้งาน
6
83010006
บ้านฉลอง
เปิดใช้งาน
7
83010007
วัดลัฎฐิวนาราม
เปิดใช้งาน
8
83010009
อนุบาลภูเก็ต
ไม่เปิดใช้งาน
9
83010011
บ้านกู้กู
ไม่เปิดใช้งาน
10
83010012
เกาะสิเหร่
เปิดใช้งาน
11
83010013
บ้านทุ่งคา
เปิดใช้งาน
12
83010014
เกาะโหลน
ไม่เปิดใช้งาน
13
83010016
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
14
83010017
วิชิตสงคราม
เปิดใช้งาน
15
83010019
บ้านอ่าวน้ำบ่อ
เปิดใช้งาน
16
83010020
วัดเทพนิมิตร
ไม่เปิดใช้งาน
17
83010021
แหลมพันวา
ไม่เปิดใช้งาน
18
83010023
ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
เปิดใช้งาน
19
83010024
บ้านบางทอง
ไม่เปิดใช้งาน
20
83010025
วัดเก็ตโฮ่
ไม่เปิดใช้งาน
21
83010028
บ้านกะหลิม
เปิดใช้งาน
22
83010029
วัดสุวรรณคีรีวงก์
ไม่เปิดใช้งาน
23
83010031
บ้านบางเทา
ไม่เปิดใช้งาน
24
83010032
บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
เปิดใช้งาน
25
83010033
บ้านแหลมทราย
ไม่เปิดใช้งาน
26
83010034
บ้านพรุจำปา
ไม่เปิดใช้งาน
27
83010035
บ้านป่าครองชีพ
เปิดใช้งาน
28
83010036
วัดเมืองใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
29
83010037
ถลางพระนางสร้าง
เปิดใช้งาน
30
83010038
วัดเทพกระษัตรี
เปิดใช้งาน
31
83010039
บ้านโคกวัดใหม่
เปิดใช้งาน
32
83010040
บ้านอ่าวปอ
ไม่เปิดใช้งาน
33
83010041
สิทธิ์สุนทรบำรุง
เปิดใช้งาน
34
83010042
บ้านป่าคลอก
ไม่เปิดใช้งาน
35
83010043
บ้านพารา
ไม่เปิดใช้งาน
36
83010044
บ้านบางโรง
เปิดใช้งาน
37
83010045
เกาะนาคา
เปิดใช้งาน
38
83010046
บ้านไม้ขาว
เปิดใช้งาน
39
83010047
หงษ์หยกบำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
40
83010048
บ้านหมากปรก
ไม่เปิดใช้งาน
41
83010049
บ้านคอเอน
เปิดใช้งาน
42
83010050
ท่าฉัตรไชย
เปิดใช้งาน
43
83010051
บ้านม่าหนิก
เปิดใช้งาน
44
83010052
วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
ไม่เปิดใช้งาน
45
83010053
บ้านท่าเรือ
ไม่เปิดใช้งาน
46
83010054
บ้านลิพอน
เปิดใช้งาน
47
83010055
วัดมงคลวราราม
เปิดใช้งาน
48
83010056
บ้านสาคู
ไม่เปิดใช้งาน
49
83010057
บ้านในทอน
เปิดใช้งาน