ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
84010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
84010002
เปิดใช้งาน
3
84010003
เปิดใช้งาน
4
84010004
เปิดใช้งาน
5
84010008
ไม่เปิดใช้งาน
6
84010009
ไม่เปิดใช้งาน
7
84010012
เปิดใช้งาน
8
84010013
ไม่เปิดใช้งาน
9
84010014
เปิดใช้งาน
10
84010015
ไม่เปิดใช้งาน
11
84010016
เปิดใช้งาน
12
84010017
เปิดใช้งาน
13
84010018
ไม่เปิดใช้งาน
14
84010019
ไม่เปิดใช้งาน
15
84010020
ไม่เปิดใช้งาน
16
84010022
ไม่เปิดใช้งาน
17
84010025
เปิดใช้งาน
18
84010026
เปิดใช้งาน
19
84010027
ไม่เปิดใช้งาน
20
84010028
เปิดใช้งาน
21
84010029
ไม่เปิดใช้งาน
22
84010030
เปิดใช้งาน
23
84010031
ไม่เปิดใช้งาน
24
84010032
เปิดใช้งาน
25
84010033
ไม่เปิดใช้งาน
26
84010034
ไม่เปิดใช้งาน
27
84010035
ไม่เปิดใช้งาน
28
84010036
ไม่เปิดใช้งาน
29
84010037
เปิดใช้งาน
30
84010038
ไม่เปิดใช้งาน
31
84010039
เปิดใช้งาน
32
84010040
ไม่เปิดใช้งาน
33
84010041
เปิดใช้งาน
34
84010042
เปิดใช้งาน
35
84010043
เปิดใช้งาน
36
84010044
เปิดใช้งาน
37
84010046
ไม่เปิดใช้งาน
38
84010047
ไม่เปิดใช้งาน
39
84010048
เปิดใช้งาน
40
84010049
ไม่เปิดใช้งาน
41
84010050
เปิดใช้งาน
42
84010051
ไม่เปิดใช้งาน
43
84010052
เปิดใช้งาน
44
84010053
ไม่เปิดใช้งาน
45
84010054
ไม่เปิดใช้งาน
46
84010055
เปิดใช้งาน
47
84010056
ไม่เปิดใช้งาน
48
84010057
ไม่เปิดใช้งาน
49
84010058
เปิดใช้งาน
50
84010059
ไม่เปิดใช้งาน
51
84010060
ไม่เปิดใช้งาน
52
84010061
เปิดใช้งาน
53
84010062
ไม่เปิดใช้งาน
54
84010063
ไม่เปิดใช้งาน
55
84010064
ไม่เปิดใช้งาน
56
84010065
เปิดใช้งาน
57
84010066
ไม่เปิดใช้งาน
58
84010067
เปิดใช้งาน
59
84010068
ไม่เปิดใช้งาน
60
84010069
เปิดใช้งาน
61
84010070
ไม่เปิดใช้งาน
62
84010071
ไม่เปิดใช้งาน
63
84010072
เปิดใช้งาน
64
84010073
ไม่เปิดใช้งาน
65
84010074
เปิดใช้งาน
66
84010075
เปิดใช้งาน
67
84010076
ไม่เปิดใช้งาน
68
84010077
เปิดใช้งาน
69
84010078
เปิดใช้งาน
70
84010079
เปิดใช้งาน
71
84010080
เปิดใช้งาน
72
84010081
ไม่เปิดใช้งาน
73
84010082
เปิดใช้งาน
74
84010083
เปิดใช้งาน
75
84010084
เปิดใช้งาน
76
84010085
ไม่เปิดใช้งาน
77
84010086
ไม่เปิดใช้งาน
78
84010087
เปิดใช้งาน
79
84010088
เปิดใช้งาน
80
84010090
เปิดใช้งาน
81
84010092
ไม่เปิดใช้งาน
82
84010093
ไม่เปิดใช้งาน
83
84010095
เปิดใช้งาน
84
84010096
ไม่เปิดใช้งาน
85
84010097
ไม่เปิดใช้งาน
86
84010098
เปิดใช้งาน
87
84010099
เปิดใช้งาน
88
84010100
ไม่เปิดใช้งาน
89
84010101
เปิดใช้งาน
90
84010102
เปิดใช้งาน
91
84010103
ไม่เปิดใช้งาน
92
84010105
เปิดใช้งาน
93
84010106
ไม่เปิดใช้งาน
94
84010107
ไม่เปิดใช้งาน
95
84010112
ไม่เปิดใช้งาน
96
84010113
ไม่เปิดใช้งาน
97
84010114
ไม่เปิดใช้งาน
98
84010115
เปิดใช้งาน
99
84010116
เปิดใช้งาน
100
84010117
เปิดใช้งาน
101
84010118
เปิดใช้งาน
102
84010119
เปิดใช้งาน
103
84010120
ไม่เปิดใช้งาน
104
84010122
ไม่เปิดใช้งาน
105
84010123
ไม่เปิดใช้งาน
106
84010124
เปิดใช้งาน
107
84010125
เปิดใช้งาน
108
84010127
เปิดใช้งาน
109
84010128
ไม่เปิดใช้งาน
110
84010129
เปิดใช้งาน
111
84010130
ไม่เปิดใช้งาน
112
84010131
ไม่เปิดใช้งาน
113
84010132
ไม่เปิดใช้งาน
114
84010133
ไม่เปิดใช้งาน
115
84010134
ไม่เปิดใช้งาน
116
84010135
ไม่เปิดใช้งาน
117
84010136
เปิดใช้งาน
118
84010137
ไม่เปิดใช้งาน
119
84010138
เปิดใช้งาน
120
84010139
ไม่เปิดใช้งาน
121
84010140
ไม่เปิดใช้งาน
122
84010141
ไม่เปิดใช้งาน