ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
85010001
เปิดใช้งาน
2
85010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
85010003
เปิดใช้งาน
4
85010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
85010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
85010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
85010007
เปิดใช้งาน
8
85010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
85010009
เปิดใช้งาน
10
85010010
เปิดใช้งาน
11
85010011
เปิดใช้งาน
12
85010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
85010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
85010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
85010015
เปิดใช้งาน
16
85010016
เปิดใช้งาน
17
85010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
85010018
เปิดใช้งาน
19
85010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
85010021
เปิดใช้งาน
21
85010022
เปิดใช้งาน
22
85010023
เปิดใช้งาน
23
85010024
เปิดใช้งาน
24
85010025
เปิดใช้งาน
25
85010026
ไม่เปิดใช้งาน
26
85010027
เปิดใช้งาน
27
85010028
ไม่เปิดใช้งาน
28
85010029
ไม่เปิดใช้งาน
29
85010030
ไม่เปิดใช้งาน
30
85010031
เปิดใช้งาน
31
85010032
เปิดใช้งาน
32
85010033
เปิดใช้งาน
33
85010036
เปิดใช้งาน
34
85010037
ไม่เปิดใช้งาน
35
85010038
ไม่เปิดใช้งาน
36
85010039
ไม่เปิดใช้งาน
37
85010040
เปิดใช้งาน
38
85010041
ไม่เปิดใช้งาน
39
85010042
ไม่เปิดใช้งาน
40
85010043
เปิดใช้งาน
41
85010044
เปิดใช้งาน
42
85010045
เปิดใช้งาน
43
85010046
เปิดใช้งาน
44
85010047
ไม่เปิดใช้งาน
45
85010048
เปิดใช้งาน
46
85010049
เปิดใช้งาน
47
85010050
เปิดใช้งาน
48
85010051
ไม่เปิดใช้งาน
49
85010052
เปิดใช้งาน
50
85010053
ไม่เปิดใช้งาน
51
85010054
ไม่เปิดใช้งาน
52
85010055
ไม่เปิดใช้งาน
53
85010056
ไม่เปิดใช้งาน
54
85010057
เปิดใช้งาน
55
85010058
ไม่เปิดใช้งาน
56
85010059
เปิดใช้งาน
57
85010060
เปิดใช้งาน
58
85010061
ไม่เปิดใช้งาน
59
85010062
ไม่เปิดใช้งาน
60
85010063
ไม่เปิดใช้งาน
61
85010064
เปิดใช้งาน
62
85010065
เปิดใช้งาน
63
85010066
ไม่เปิดใช้งาน
64
85010067
ไม่เปิดใช้งาน
65
85010068
ไม่เปิดใช้งาน
66
85010069
ไม่เปิดใช้งาน
67
85010070
เปิดใช้งาน
68
85010071
เปิดใช้งาน
69
85010072
เปิดใช้งาน
70
85010073
ไม่เปิดใช้งาน
71
85010075
ไม่เปิดใช้งาน
72
85010076
ไม่เปิดใช้งาน
73
85010077
เปิดใช้งาน
74
85010078
ไม่เปิดใช้งาน
75
85010079
เปิดใช้งาน
76
85010080
เปิดใช้งาน
77
85010081
ไม่เปิดใช้งาน
78
85010082
ไม่เปิดใช้งาน
79
85010083
ไม่เปิดใช้งาน
80
85010084
เปิดใช้งาน
81
85010085
ไม่เปิดใช้งาน
82
85010086
เปิดใช้งาน
83
85010087
เปิดใช้งาน
84
85010088
เปิดใช้งาน
85
85010089
ไม่เปิดใช้งาน