หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ระนอง
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
85010001
บ้านเกาะพยาม
เปิดใช้งาน
2
85010002
บ้านเกาะช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
3
85010003
อนุบาลระนอง
เปิดใช้งาน
4
85010004
ชาติเฉลิม
ไม่เปิดใช้งาน
5
85010006
บ้านหินดาด
เปิดใช้งาน
6
85010007
บ้านทรายแดง
เปิดใช้งาน
7
85010008
บ้านบางสีกิ้ม
ไม่เปิดใช้งาน
8
85010009
บ้านบางนอน
เปิดใช้งาน
9
85010010
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
10
85010011
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
เปิดใช้งาน
11
85010012
บ้านบางริ้น
ไม่เปิดใช้งาน
12
85010013
บ้านบางกลาง
เปิดใช้งาน
13
85010014
บ้านทุ่งหงาว
ไม่เปิดใช้งาน
14
85010015
บ้านเกาะสินไห
เปิดใช้งาน
15
85010016
บ้านเขานางหงส์
เปิดใช้งาน
16
85010017
บ้านเกาะเหลา
ไม่เปิดใช้งาน
17
85010018
บ้านปากน้ำ
เปิดใช้งาน
18
85010019
บ้านหินช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
19
85010021
บ้านนกงาง
เปิดใช้งาน
20
85010022
บ้านราชกรูด
เปิดใช้งาน
21
85010023
บ้านขจัดภัย
เปิดใช้งาน
22
85010024
บ้านคลองของ
เปิดใช้งาน
23
85010026
บ้านท่าฉาง
ไม่เปิดใช้งาน
24
85010027
บ้านหาดทรายดำ
เปิดใช้งาน
25
85010028
บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ไม่เปิดใช้งาน
26
85010029
วัดหาดส้มแป้น
ไม่เปิดใช้งาน
27
85010030
บ้านเขาฝาชี
เปิดใช้งาน
28
85010031
ทับไชยาพัฒนา
เปิดใช้งาน
29
85010032
วัดช่องลม
เปิดใช้งาน
30
85010033
ทุ่งตาพลวิทยา
เปิดใช้งาน
31
85010036
ระวิราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
32
85010038
บ้านบางขุนแพ่ง
ไม่เปิดใช้งาน
33
85010039
บ้านละอุ่นใต้
ไม่เปิดใช้งาน
34
85010040
บ้านปากแพรก
เปิดใช้งาน
35
85010041
ประชาอุทิศ
เปิดใช้งาน
36
85010042
ชนม์พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
37
85010043
บ้านบางปรุ
เปิดใช้งาน
38
85010044
บ้านห้วยเสียด
เปิดใช้งาน
39
85010045
อนุบาลบ้านด่าน
เปิดใช้งาน
40
85010046
บ้านเชี่ยวเหลียง
เปิดใช้งาน
41
85010048
บ้านบางหิน
เปิดใช้งาน
42
85010049
บ้านชาคลี
เปิดใช้งาน
43
85010050
บ้านทองหลาง
เปิดใช้งาน
44
85010051
บ้านนา
เปิดใช้งาน
45
85010052
บ้านบางเบน
เปิดใช้งาน
46
85010053
บ้านสำนัก
เปิดใช้งาน
47
85010054
นิคมสงเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
48
85010056
บ้านหินวัว
เปิดใช้งาน
49
85010057
บ้านทุ่งมะพร้าว
เปิดใช้งาน
50
85010058
บ้านน้ำขาว
เปิดใช้งาน
51
85010059
เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เปิดใช้งาน
52
85010060
บ้านดอนกลาง
เปิดใช้งาน
53
85010061
บ้านปลายคลอง
เปิดใช้งาน
54
85010062
บ้านบกกราย
ไม่เปิดใช้งาน
55
85010063
บ้านบางกุ้ง
ไม่เปิดใช้งาน
56
85010064
กระบุรี
เปิดใช้งาน
57
85010065
บ้านน้ำจืดน้อย
เปิดใช้งาน
58
85010067
บ้านบางสองรา
เปิดใช้งาน
59
85010068
บ้านทับจาก
ไม่เปิดใช้งาน
60
85010069
วัดสุวรรณคีรี
เปิดใช้งาน
61
85010070
บ้านหนองจิก
เปิดใช้งาน
62
85010071
บ้านหาดจิก
เปิดใช้งาน
63
85010072
บ้านคลองเงิน
เปิดใช้งาน
64
85010073
บ้านปลายคลองวัน
ไม่เปิดใช้งาน
65
85010075
บ้านสองพี่น้อง
เปิดใช้งาน
66
85010076
มัชฌิมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
67
85010077
ทับหลีสุริยวงศ์
เปิดใช้งาน
68
85010078
บ้านลำเลียง
ไม่เปิดใช้งาน
69
85010079
บ้านสองแพรก
เปิดใช้งาน
70
85010080
ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
เปิดใช้งาน
71
85010081
บ้านภูเขาทอง
เปิดใช้งาน
72
85010082
บ้านทะเลนอก
ไม่เปิดใช้งาน
73
85010083
บ้านกำพวน
ไม่เปิดใช้งาน
74
85010084
บ้านสุขสำราญ
เปิดใช้งาน
75
85010085
บ้านบางมัน
ไม่เปิดใช้งาน
76
85010086
บ้านแหลมนาว
เปิดใช้งาน
77
85010087
ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
เปิดใช้งาน
78
85010088
บ้านควนไทรงาม
เปิดใช้งาน
79
85010089
บ้านบางกล้วยนอก
ไม่เปิดใช้งาน