หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
86010001
วัดขุนกระทิง
เปิดใช้งาน
2
86010002
วัดหาดทรายแก้ว
เปิดใช้งาน
3
86010004
บ้านในห้วย
ไม่เปิดใช้งาน
4
86010006
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
เปิดใช้งาน
5
86010008
อนุบาลชุมพร
ไม่เปิดใช้งาน
6
86010009
วัดดอนทรายแก้ว
เปิดใช้งาน
7
86010010
วัดพิชัยยาราม
ไม่เปิดใช้งาน
8
86010011
บ้านคอสน
เปิดใช้งาน
9
86010013
บ้านบางคอย
เปิดใช้งาน
10
86010014
บ้านบางหลง
เปิดใช้งาน
11
86010015
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
12
86010016
บ้านทุ่งหงษ์
เปิดใช้งาน
13
86010017
บ้านเขาบ่อ
เปิดใช้งาน
14
86010019
วัดดอนมะม่วง
เปิดใช้งาน
15
86010020
วัดทุ่งคา
เปิดใช้งาน
16
86010021
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
เปิดใช้งาน
17
86010023
วัดหูรอ
เปิดใช้งาน
18
86010024
บ้านสามเสียม
ไม่เปิดใช้งาน
19
86010025
ชุมชนบ้านนาชะอัง
เปิดใช้งาน
20
86010027
วัดนาทุ่ง
เปิดใช้งาน
21
86010029
บ้านหนองเนียน
เปิดใช้งาน
22
86010030
วัดบางลึก
เปิดใช้งาน
23
86010032
บ้านศาลาลอย
เปิดใช้งาน
24
86010036
วัดคูขุด
เปิดใช้งาน
25
86010037
บ้านดอนไทรงาม
ไม่เปิดใช้งาน
26
86010039
บ้านคอเตี้ย
เปิดใช้งาน
27
86010040
วัดดอนรวบ
เปิดใช้งาน
28
86010041
บ้านเขาวง
เปิดใช้งาน
29
86010042
บ้านท่ามะปริง
เปิดใช้งาน
30
86010043
วัดหัวกรูด
ไม่เปิดใช้งาน
31
86010044
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
32
86010045
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
33
86010046
บ้านหาดภราดรภาพ
เปิดใช้งาน
34
86010047
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
เปิดใช้งาน
35
86010048
วัดดอนเมือง
เปิดใช้งาน
36
86010049
วัดวังไผ่
เปิดใช้งาน
37
86010052
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ไม่เปิดใช้งาน
38
86010053
วัดน้อมถวาย
ไม่เปิดใช้งาน
39
86010055
บ้านนาแซะ
เปิดใช้งาน
40
86010056
บ้านท่าไม้ลาย
ไม่เปิดใช้งาน
41
86010059
วัดเชิงกระ
เปิดใช้งาน
42
86010060
บ้านคลองสูบ
เปิดใช้งาน
43
86010061
บ้านเขาชันโต๊ะ
เปิดใช้งาน
44
86010062
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
45
86010063
บ้านหาดทรายรี
เปิดใช้งาน
46
86010064
บ้านทุ่งมะขาม
เปิดใช้งาน
47
86010066
ชุมชนวัดหาดพันไกร
ไม่เปิดใช้งาน
48
86010068
บ้านใหม่พัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
49
86010069
ประชานิคม 2
เปิดใช้งาน
50
86010070
บ้านท่าลานทอง
เปิดใช้งาน
51
86010071
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
เปิดใช้งาน
52
86010072
บ้านแก่งเพกา
เปิดใช้งาน
53
86010073
บ้านหาดหงส์
เปิดใช้งาน
54
86010075
บ้านเขาพาง
ไม่เปิดใช้งาน
55
86010076
บ้านหนองเรือ
เปิดใช้งาน
56
86010077
บ้านหัวว่าว
เปิดใช้งาน
57
86010078
บ้านหาดส้มแป้น
ไม่เปิดใช้งาน
58
86010079
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
เปิดใช้งาน
59
86010080
ชุมชนประชานิคม
เปิดใช้งาน
60
86010083
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ไม่เปิดใช้งาน
61
86010086
วัดควนมณี
เปิดใช้งาน
62
86010087
วัดวังครก
เปิดใช้งาน
63
86010088
ประชาสันติ
เปิดใช้งาน
64
86010089
บ้านละมุ
เปิดใช้งาน
65
86010090
บ้านดอนเคี่ยม
เปิดใช้งาน
66
86010091
บ้านรับร่อ
เปิดใช้งาน
67
86010092
บ้านหาดใน
เปิดใช้งาน
68
86010093
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
69
86010094
บ้านเหมืองทอง
เปิดใช้งาน
70
86010095
บ้านคันธทรัพย์
เปิดใช้งาน
71
86010096
บ้านเนินทอง
ไม่เปิดใช้งาน
72
86010097
บ้านสวนทรัพย์
เปิดใช้งาน
73
86010098
บ้านพรุตะเคียน
เปิดใช้งาน
74
86010099
บ้านใหม่สมบูรณ์
เปิดใช้งาน
75
86010100
บ้านงาช้าง
เปิดใช้งาน
76
86010101
ประชาพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
77
86010102
บ้านร้านตัดผม
เปิดใช้งาน
78
86010103
บ้านทรายขาว
เปิดใช้งาน
79
86010104
บ้านธรรมเจริญ
เปิดใช้งาน
80
86010105
บ้านตาหงษ์
เปิดใช้งาน
81
86010106
บ้านกลาง
ไม่เปิดใช้งาน
82
86010107
บ้านบึงลัด
เปิดใช้งาน
83
86010108
ประชานิคม 4
เปิดใช้งาน
84
86010109
บ้านยายไท
เปิดใช้งาน
85
86010110
บ้านหินแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
86
86010111
บ้านน้ำเย็น
ไม่เปิดใช้งาน
87
86010112
บ้านจันทึง
เปิดใช้งาน
88
86010113
บ้านทรายแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
89
86010115
ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)
เปิดใช้งาน
90
86010116
บ้านเขาเลี้ยว
เปิดใช้งาน
91
86010118
บ้านไชยราช
ไม่เปิดใช้งาน
92
86010119
บ้านวังช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
93
86010120
บ้านหินกบ
ไม่เปิดใช้งาน
94
86010121
บ้านบางจาก
ไม่เปิดใช้งาน
95
86010122
บ้านชุมโค
เปิดใช้งาน
96
86010124
บ้านดอนทราย
เปิดใช้งาน
97
86010125
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
98
86010126
บ้านบ่ออิฐ
เปิดใช้งาน
99
86010127
บ้านทุ่งเรี้ย
เปิดใช้งาน
100
86010128
ชุมชนมาบอำมฤต
ไม่เปิดใช้งาน
101
86010129
วัดดอนยาง
ไม่เปิดใช้งาน
102
86010130
บ้านห้วยรากไม้
เปิดใช้งาน
103
86010131
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
เปิดใช้งาน
104
86010132
บ้านคอกม้า
ไม่เปิดใช้งาน
105
86010133
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
106
86010134
บ้านดอนตะเคียน
เปิดใช้งาน
107
86010136
บ้านน้ำพุ
ไม่เปิดใช้งาน
108
86010137
บ้านถ้ำธง
เปิดใช้งาน
109
86010139
บ้านปากคลอง
เปิดใช้งาน
110
86010140
วัดบางแหวน
ไม่เปิดใช้งาน
111
86010142
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
เปิดใช้งาน
112
86010143
อนุบาลบ้านเนินสำลี
เปิดใช้งาน
113
86010145
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
เปิดใช้งาน