ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
86010001
เปิดใช้งาน
2
86010002
เปิดใช้งาน
3
86010004
ไม่เปิดใช้งาน
4
86010006
เปิดใช้งาน
5
86010008
ไม่เปิดใช้งาน
6
86010009
เปิดใช้งาน
7
86010010
ไม่เปิดใช้งาน
8
86010011
เปิดใช้งาน
9
86010013
เปิดใช้งาน
10
86010014
เปิดใช้งาน
11
86010015
เปิดใช้งาน
12
86010016
ไม่เปิดใช้งาน
13
86010017
เปิดใช้งาน
14
86010019
เปิดใช้งาน
15
86010020
เปิดใช้งาน
16
86010021
ไม่เปิดใช้งาน
17
86010023
เปิดใช้งาน
18
86010024
ไม่เปิดใช้งาน
19
86010025
เปิดใช้งาน
20
86010027
เปิดใช้งาน
21
86010029
ไม่เปิดใช้งาน
22
86010030
เปิดใช้งาน
23
86010032
เปิดใช้งาน
24
86010036
เปิดใช้งาน
25
86010037
ไม่เปิดใช้งาน
26
86010039
เปิดใช้งาน
27
86010040
เปิดใช้งาน
28
86010041
เปิดใช้งาน
29
86010042
เปิดใช้งาน
30
86010043
ไม่เปิดใช้งาน
31
86010044
ไม่เปิดใช้งาน
32
86010045
เปิดใช้งาน
33
86010046
เปิดใช้งาน
34
86010047
เปิดใช้งาน
35
86010048
เปิดใช้งาน
36
86010049
เปิดใช้งาน
37
86010052
เปิดใช้งาน
38
86010053
ไม่เปิดใช้งาน
39
86010055
เปิดใช้งาน
40
86010056
ไม่เปิดใช้งาน
41
86010059
เปิดใช้งาน
42
86010060
ไม่เปิดใช้งาน
43
86010061
เปิดใช้งาน
44
86010062
เปิดใช้งาน
45
86010063
เปิดใช้งาน
46
86010064
เปิดใช้งาน
47
86010066
ไม่เปิดใช้งาน
48
86010068
ไม่เปิดใช้งาน
49
86010069
เปิดใช้งาน
50
86010070
เปิดใช้งาน
51
86010071
เปิดใช้งาน
52
86010072
เปิดใช้งาน
53
86010073
เปิดใช้งาน
54
86010074
ไม่เปิดใช้งาน
55
86010075
ไม่เปิดใช้งาน
56
86010076
เปิดใช้งาน
57
86010077
ไม่เปิดใช้งาน
58
86010078
ไม่เปิดใช้งาน
59
86010079
เปิดใช้งาน
60
86010080
เปิดใช้งาน
61
86010083
ไม่เปิดใช้งาน
62
86010086
เปิดใช้งาน
63
86010087
เปิดใช้งาน
64
86010088
เปิดใช้งาน
65
86010089
เปิดใช้งาน
66
86010090
เปิดใช้งาน
67
86010091
เปิดใช้งาน
68
86010092
เปิดใช้งาน
69
86010093
ไม่เปิดใช้งาน
70
86010094
เปิดใช้งาน
71
86010095
เปิดใช้งาน
72
86010096
ไม่เปิดใช้งาน
73
86010097
เปิดใช้งาน
74
86010098
เปิดใช้งาน
75
86010099
เปิดใช้งาน
76
86010100
เปิดใช้งาน
77
86010101
ไม่เปิดใช้งาน
78
86010102
เปิดใช้งาน
79
86010103
เปิดใช้งาน
80
86010104
เปิดใช้งาน
81
86010105
เปิดใช้งาน
82
86010106
เปิดใช้งาน
83
86010107
เปิดใช้งาน
84
86010108
เปิดใช้งาน
85
86010109
เปิดใช้งาน
86
86010110
ไม่เปิดใช้งาน
87
86010111
ไม่เปิดใช้งาน
88
86010112
เปิดใช้งาน
89
86010113
ไม่เปิดใช้งาน
90
86010115
เปิดใช้งาน
91
86010116
ไม่เปิดใช้งาน
92
86010118
ไม่เปิดใช้งาน
93
86010119
ไม่เปิดใช้งาน
94
86010120
ไม่เปิดใช้งาน
95
86010121
เปิดใช้งาน
96
86010122
ไม่เปิดใช้งาน
97
86010124
เปิดใช้งาน
98
86010125
ไม่เปิดใช้งาน
99
86010126
เปิดใช้งาน
100
86010127
เปิดใช้งาน
101
86010128
ไม่เปิดใช้งาน
102
86010129
ไม่เปิดใช้งาน
103
86010130
เปิดใช้งาน
104
86010131
เปิดใช้งาน
105
86010132
ไม่เปิดใช้งาน
106
86010133
เปิดใช้งาน
107
86010134
เปิดใช้งาน
108
86010136
ไม่เปิดใช้งาน
109
86010137
เปิดใช้งาน
110
86010139
เปิดใช้งาน
111
86010140
ไม่เปิดใช้งาน
112
86010142
ไม่เปิดใช้งาน
113
86010143
เปิดใช้งาน
114
86010145
เปิดใช้งาน