ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
86020003
เปิดใช้งาน
2
86020004
เปิดใช้งาน
3
86020006
เปิดใช้งาน
4
86020007
เปิดใช้งาน
5
86020008
เปิดใช้งาน
6
86020010
เปิดใช้งาน
7
86020011
เปิดใช้งาน
8
86020012
เปิดใช้งาน
9
86020013
เปิดใช้งาน
10
86020014
เปิดใช้งาน
11
86020015
เปิดใช้งาน
12
86020017
เปิดใช้งาน
13
86020019
เปิดใช้งาน
14
86020020
เปิดใช้งาน
15
86020021
เปิดใช้งาน
16
86020022
เปิดใช้งาน
17
86020023
เปิดใช้งาน
18
86020024
เปิดใช้งาน
19
86020025
เปิดใช้งาน
20
86020026
เปิดใช้งาน
21
86020027
เปิดใช้งาน
22
86020030
เปิดใช้งาน
23
86020032
เปิดใช้งาน
24
86020033
เปิดใช้งาน
25
86020034
เปิดใช้งาน
26
86020035
เปิดใช้งาน
27
86020036
เปิดใช้งาน
28
86020037
เปิดใช้งาน
29
86020038
เปิดใช้งาน
30
86020039
เปิดใช้งาน
31
86020040
เปิดใช้งาน
32
86020041
เปิดใช้งาน
33
86020042
เปิดใช้งาน
34
86020043
เปิดใช้งาน
35
86020046
เปิดใช้งาน
36
86020047
เปิดใช้งาน
37
86020048
เปิดใช้งาน
38
86020049
เปิดใช้งาน
39
86020050
เปิดใช้งาน
40
86020051
เปิดใช้งาน
41
86020052
เปิดใช้งาน
42
86020053
เปิดใช้งาน
43
86020054
เปิดใช้งาน
44
86020055
เปิดใช้งาน
45
86020056
เปิดใช้งาน
46
86020057
เปิดใช้งาน
47
86020058
เปิดใช้งาน
48
86020059
ไม่เปิดใช้งาน
49
86020060
เปิดใช้งาน
50
86020061
เปิดใช้งาน
51
86020062
เปิดใช้งาน
52
86020063
เปิดใช้งาน
53
86020064
ไม่เปิดใช้งาน
54
86020065
เปิดใช้งาน
55
86020066
เปิดใช้งาน
56
86020067
เปิดใช้งาน
57
86020068
เปิดใช้งาน
58
86020069
เปิดใช้งาน
59
86020070
เปิดใช้งาน
60
86020072
เปิดใช้งาน
61
86020073
เปิดใช้งาน
62
86020074
เปิดใช้งาน
63
86020075
เปิดใช้งาน
64
86020076
เปิดใช้งาน
65
86020077
เปิดใช้งาน
66
86020078
เปิดใช้งาน
67
86020079
เปิดใช้งาน
68
86020080
เปิดใช้งาน
69
86020081
เปิดใช้งาน
70
86020082
เปิดใช้งาน
71
86020083
เปิดใช้งาน
72
86020084
เปิดใช้งาน
73
86020085
เปิดใช้งาน
74
86020086
เปิดใช้งาน
75
86020087
เปิดใช้งาน
76
86020089
เปิดใช้งาน
77
86020090
เปิดใช้งาน
78
86020091
เปิดใช้งาน
79
86020092
เปิดใช้งาน
80
86020093
เปิดใช้งาน
81
86020094
เปิดใช้งาน
82
86020095
เปิดใช้งาน
83
86020096
ไม่เปิดใช้งาน
84
86020097
เปิดใช้งาน
85
86020098
เปิดใช้งาน
86
86020099
ไม่เปิดใช้งาน
87
86020100
เปิดใช้งาน
88
86020101
เปิดใช้งาน
89
86020102
เปิดใช้งาน
90
86020103
เปิดใช้งาน
91
86020104
เปิดใช้งาน
92
86020105
เปิดใช้งาน
93
86020106
เปิดใช้งาน
94
86020107
เปิดใช้งาน
95
86020108
เปิดใช้งาน
96
86020109
เปิดใช้งาน
97
86020110
เปิดใช้งาน
98
86020112
เปิดใช้งาน
99
86020114
เปิดใช้งาน
100
86020115
เปิดใช้งาน
101
86020117
เปิดใช้งาน
102
86020118
เปิดใช้งาน
103
86020119
เปิดใช้งาน
104
86020120
เปิดใช้งาน
105
86020121
เปิดใช้งาน
106
86020122
เปิดใช้งาน
107
86020123
เปิดใช้งาน
108
86020124
เปิดใช้งาน
109
86020125
เปิดใช้งาน
110
86020126
เปิดใช้งาน
111
86020127
เปิดใช้งาน
112
86020128
เปิดใช้งาน
113
86020129
เปิดใช้งาน
114
86020130
เปิดใช้งาน
115
86020131
เปิดใช้งาน
116
86020132
เปิดใช้งาน
117
86020133
เปิดใช้งาน
118
86020134
เปิดใช้งาน
119
86020135
เปิดใช้งาน