ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
92020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
92020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
92020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
92020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
92020005
เปิดใช้งาน
6
92020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
92020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
92020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
92020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
92020010
เปิดใช้งาน
11
92020011
เปิดใช้งาน
12
92020012
เปิดใช้งาน
13
92020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
92020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
92020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
92020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
92020018
เปิดใช้งาน
18
92020020
ไม่เปิดใช้งาน
19
92020021
ไม่เปิดใช้งาน
20
92020022
ไม่เปิดใช้งาน
21
92020023
ไม่เปิดใช้งาน
22
92020025
ไม่เปิดใช้งาน
23
92020027
ไม่เปิดใช้งาน
24
92020029
ไม่เปิดใช้งาน
25
92020030
ไม่เปิดใช้งาน
26
92020031
เปิดใช้งาน
27
92020032
ไม่เปิดใช้งาน
28
92020033
ไม่เปิดใช้งาน
29
92020035
ไม่เปิดใช้งาน
30
92020036
ไม่เปิดใช้งาน
31
92020037
ไม่เปิดใช้งาน
32
92020038
ไม่เปิดใช้งาน
33
92020039
ไม่เปิดใช้งาน
34
92020040
เปิดใช้งาน
35
92020041
ไม่เปิดใช้งาน
36
92020043
เปิดใช้งาน
37
92020044
ไม่เปิดใช้งาน
38
92020045
ไม่เปิดใช้งาน
39
92020046
ไม่เปิดใช้งาน
40
92020047
ไม่เปิดใช้งาน
41
92020049
ไม่เปิดใช้งาน
42
92020050
ไม่เปิดใช้งาน
43
92020051
ไม่เปิดใช้งาน
44
92020052
ไม่เปิดใช้งาน
45
92020053
ไม่เปิดใช้งาน
46
92020054
ไม่เปิดใช้งาน
47
92020055
ไม่เปิดใช้งาน
48
92020056
ไม่เปิดใช้งาน
49
92020058
ไม่เปิดใช้งาน
50
92020059
ไม่เปิดใช้งาน
51
92020060
ไม่เปิดใช้งาน
52
92020062
ไม่เปิดใช้งาน
53
92020063
ไม่เปิดใช้งาน
54
92020064
ไม่เปิดใช้งาน
55
92020065
ไม่เปิดใช้งาน
56
92020066
เปิดใช้งาน
57
92020067
ไม่เปิดใช้งาน
58
92020068
ไม่เปิดใช้งาน
59
92020069
ไม่เปิดใช้งาน
60
92020070
ไม่เปิดใช้งาน
61
92020071
ไม่เปิดใช้งาน
62
92020072
ไม่เปิดใช้งาน
63
92020074
เปิดใช้งาน
64
92020075
เปิดใช้งาน
65
92020076
ไม่เปิดใช้งาน
66
92020080
เปิดใช้งาน
67
92020082
ไม่เปิดใช้งาน
68
92020084
ไม่เปิดใช้งาน
69
92020085
ไม่เปิดใช้งาน
70
92020086
เปิดใช้งาน
71
92020088
เปิดใช้งาน
72
92020091
ไม่เปิดใช้งาน
73
92020092
ไม่เปิดใช้งาน
74
92020093
ไม่เปิดใช้งาน
75
92020095
ไม่เปิดใช้งาน
76
92020096
ไม่เปิดใช้งาน
77
92020097
เปิดใช้งาน
78
92020098
ไม่เปิดใช้งาน
79
92020099
ไม่เปิดใช้งาน
80
92020103
เปิดใช้งาน
81
92020104
เปิดใช้งาน
82
92020105
เปิดใช้งาน
83
92020106
เปิดใช้งาน
84
92020107
เปิดใช้งาน
85
92020108
ไม่เปิดใช้งาน
86
92020110
เปิดใช้งาน
87
92020111
เปิดใช้งาน
88
92020112
ไม่เปิดใช้งาน
89
92020113
ไม่เปิดใช้งาน
90
92020114
ไม่เปิดใช้งาน
91
92020115
ไม่เปิดใช้งาน
92
92020116
ไม่เปิดใช้งาน
93
92020117
ไม่เปิดใช้งาน
94
92020118
ไม่เปิดใช้งาน
95
92020120
ไม่เปิดใช้งาน
96
92020121
ไม่เปิดใช้งาน
97
92020122
เปิดใช้งาน
98
92020123
ไม่เปิดใช้งาน
99
92020124
ไม่เปิดใช้งาน
100
92020125
ไม่เปิดใช้งาน
101
92020126
เปิดใช้งาน
102
92020127
ไม่เปิดใช้งาน
103
92020128
ไม่เปิดใช้งาน
104
92020129
เปิดใช้งาน
105
92020130
เปิดใช้งาน
106
92020131
ไม่เปิดใช้งาน
107
92020132
ไม่เปิดใช้งาน
108
92020133
ไม่เปิดใช้งาน
109
92020134
ไม่เปิดใช้งาน
110
92020135
ไม่เปิดใช้งาน
111
92020136
ไม่เปิดใช้งาน
112
92020138
เปิดใช้งาน
113
92020139
เปิดใช้งาน
114
92020140
เปิดใช้งาน
115
92020141
ไม่เปิดใช้งาน
116
92020142
ไม่เปิดใช้งาน
117
92020143
ไม่เปิดใช้งาน
118
92020144
ไม่เปิดใช้งาน
119
92020145
ไม่เปิดใช้งาน
120
92020146
ไม่เปิดใช้งาน
121
92020147
เปิดใช้งาน
122
92020148
เปิดใช้งาน
123
92020149
ไม่เปิดใช้งาน
124
92020150
เปิดใช้งาน
125
92020151
เปิดใช้งาน
126
92020152
ไม่เปิดใช้งาน
127
92020153
เปิดใช้งาน
128
92020154
ไม่เปิดใช้งาน
129
92020155
ไม่เปิดใช้งาน
130
92020156
เปิดใช้งาน
131
92020157
เปิดใช้งาน
132
92020158
ไม่เปิดใช้งาน
133
92020159
เปิดใช้งาน
134
92020160
ไม่เปิดใช้งาน
135
92020161
เปิดใช้งาน
136
92020162
ไม่เปิดใช้งาน
137
92020163
ไม่เปิดใช้งาน
138
92020164
เปิดใช้งาน
139
92020165
ไม่เปิดใช้งาน