ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
93010002
ไม่เปิดใช้งาน
2
93010004
ไม่เปิดใช้งาน
3
93010005
ไม่เปิดใช้งาน
4
93010006
ไม่เปิดใช้งาน
5
93010007
ไม่เปิดใช้งาน
6
93010009
ไม่เปิดใช้งาน
7
93010012
ไม่เปิดใช้งาน
8
93010013
ไม่เปิดใช้งาน
9
93010014
ไม่เปิดใช้งาน
10
93010015
ไม่เปิดใช้งาน
11
93010016
ไม่เปิดใช้งาน
12
93010017
ไม่เปิดใช้งาน
13
93010019
ไม่เปิดใช้งาน
14
93010020
ไม่เปิดใช้งาน
15
93010021
ไม่เปิดใช้งาน
16
93010023
ไม่เปิดใช้งาน
17
93010024
ไม่เปิดใช้งาน
18
93010025
ไม่เปิดใช้งาน
19
93010026
เปิดใช้งาน
20
93010027
ไม่เปิดใช้งาน
21
93010028
ไม่เปิดใช้งาน
22
93010029
ไม่เปิดใช้งาน
23
93010030
ไม่เปิดใช้งาน
24
93010031
เปิดใช้งาน
25
93010032
ไม่เปิดใช้งาน
26
93010033
เปิดใช้งาน
27
93010035
ไม่เปิดใช้งาน
28
93010036
ไม่เปิดใช้งาน
29
93010037
ไม่เปิดใช้งาน
30
93010038
ไม่เปิดใช้งาน
31
93010039
ไม่เปิดใช้งาน
32
93010040
ไม่เปิดใช้งาน
33
93010041
ไม่เปิดใช้งาน
34
93010043
ไม่เปิดใช้งาน
35
93010044
ไม่เปิดใช้งาน
36
93010045
ไม่เปิดใช้งาน
37
93010046
เปิดใช้งาน
38
93010106
ไม่เปิดใช้งาน
39
93010107
เปิดใช้งาน
40
93010108
เปิดใช้งาน
41
93010109
เปิดใช้งาน
42
93010110
ไม่เปิดใช้งาน
43
93010111
ไม่เปิดใช้งาน
44
93010112
ไม่เปิดใช้งาน
45
93010113
เปิดใช้งาน
46
93010114
ไม่เปิดใช้งาน
47
93010115
เปิดใช้งาน
48
93010116
ไม่เปิดใช้งาน
49
93010117
ไม่เปิดใช้งาน
50
93010118
ไม่เปิดใช้งาน
51
93010119
เปิดใช้งาน
52
93010120
ไม่เปิดใช้งาน
53
93010121
ไม่เปิดใช้งาน
54
93010122
ไม่เปิดใช้งาน
55
93010123
ไม่เปิดใช้งาน
56
93010124
ไม่เปิดใช้งาน
57
93010125
เปิดใช้งาน
58
93010126
ไม่เปิดใช้งาน
59
93010127
ไม่เปิดใช้งาน
60
93010128
ไม่เปิดใช้งาน
61
93010129
ไม่เปิดใช้งาน
62
93010130
ไม่เปิดใช้งาน
63
93010131
ไม่เปิดใช้งาน
64
93010133
ไม่เปิดใช้งาน
65
93010134
ไม่เปิดใช้งาน
66
93010135
ไม่เปิดใช้งาน
67
93010136
ไม่เปิดใช้งาน
68
93010138
ไม่เปิดใช้งาน
69
93010139
เปิดใช้งาน
70
93010140
เปิดใช้งาน
71
93010141
ไม่เปิดใช้งาน
72
93010142
ไม่เปิดใช้งาน
73
93010143
ไม่เปิดใช้งาน
74
93010144
ไม่เปิดใช้งาน
75
93010145
ไม่เปิดใช้งาน
76
93010146
ไม่เปิดใช้งาน
77
93010147
เปิดใช้งาน
78
93010148
ไม่เปิดใช้งาน
79
93010149
ไม่เปิดใช้งาน
80
93010150
ไม่เปิดใช้งาน
81
93010151
ไม่เปิดใช้งาน
82
93010185
ไม่เปิดใช้งาน
83
93010186
ไม่เปิดใช้งาน
84
93010187
ไม่เปิดใช้งาน
85
93010188
ไม่เปิดใช้งาน
86
93010189
ไม่เปิดใช้งาน
87
93010190
ไม่เปิดใช้งาน
88
93010191
ไม่เปิดใช้งาน
89
93010192
ไม่เปิดใช้งาน
90
93010193
ไม่เปิดใช้งาน
91
93010194
ไม่เปิดใช้งาน
92
93010196
ไม่เปิดใช้งาน
93
93010229
ไม่เปิดใช้งาน
94
93010230
ไม่เปิดใช้งาน
95
93010231
ไม่เปิดใช้งาน
96
93010232
ไม่เปิดใช้งาน
97
93010233
ไม่เปิดใช้งาน
98
93010234
ไม่เปิดใช้งาน
99
93010235
ไม่เปิดใช้งาน
100
93010236
ไม่เปิดใช้งาน
101
93010237
ไม่เปิดใช้งาน
102
93010238
ไม่เปิดใช้งาน
103
93010239
ไม่เปิดใช้งาน
104
93010240
ไม่เปิดใช้งาน
105
93010241
ไม่เปิดใช้งาน
106
93010242
ไม่เปิดใช้งาน
107
93010243
ไม่เปิดใช้งาน
108
93010244
ไม่เปิดใช้งาน
109
93010245
เปิดใช้งาน
110
93010246
ไม่เปิดใช้งาน
111
93010247
ไม่เปิดใช้งาน
112
93010248
ไม่เปิดใช้งาน
113
93010249
ไม่เปิดใช้งาน
114
93010250
ไม่เปิดใช้งาน
115
93010251
ไม่เปิดใช้งาน
116
93010252
ไม่เปิดใช้งาน
117
93010253
ไม่เปิดใช้งาน
118
93010254
เปิดใช้งาน
119
93010255
เปิดใช้งาน
120
93010256
ไม่เปิดใช้งาน
121
93010257
ไม่เปิดใช้งาน