ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
93010047
เปิดใช้งาน
2
93010048
เปิดใช้งาน
3
93010049
เปิดใช้งาน
4
93010050
เปิดใช้งาน
5
93010051
เปิดใช้งาน
6
93010052
เปิดใช้งาน
7
93010053
เปิดใช้งาน
8
93010054
เปิดใช้งาน
9
93010056
เปิดใช้งาน
10
93010057
เปิดใช้งาน
11
93010058
เปิดใช้งาน
12
93010059
เปิดใช้งาน
13
93010060
เปิดใช้งาน
14
93010061
เปิดใช้งาน
15
93010062
เปิดใช้งาน
16
93010063
เปิดใช้งาน
17
93010064
เปิดใช้งาน
18
93010065
เปิดใช้งาน
19
93010068
เปิดใช้งาน
20
93010069
เปิดใช้งาน
21
93010070
เปิดใช้งาน
22
93010071
เปิดใช้งาน
23
93010072
เปิดใช้งาน
24
93010074
เปิดใช้งาน
25
93010075
เปิดใช้งาน
26
93010076
เปิดใช้งาน
27
93010077
เปิดใช้งาน
28
93010078
เปิดใช้งาน
29
93010079
เปิดใช้งาน
30
93010080
เปิดใช้งาน
31
93010081
เปิดใช้งาน
32
93010082
เปิดใช้งาน
33
93010083
เปิดใช้งาน
34
93010085
เปิดใช้งาน
35
93010086
เปิดใช้งาน
36
93010087
เปิดใช้งาน
37
93010089
เปิดใช้งาน
38
93010092
เปิดใช้งาน
39
93010093
เปิดใช้งาน
40
93010094
เปิดใช้งาน
41
93010095
เปิดใช้งาน
42
93010096
เปิดใช้งาน
43
93010097
เปิดใช้งาน
44
93010098
เปิดใช้งาน
45
93010099
เปิดใช้งาน
46
93010100
เปิดใช้งาน
47
93010101
เปิดใช้งาน
48
93010102
เปิดใช้งาน
49
93010103
เปิดใช้งาน
50
93010104
เปิดใช้งาน
51
93010105
เปิดใช้งาน
52
93010152
เปิดใช้งาน
53
93010153
เปิดใช้งาน
54
93010154
เปิดใช้งาน
55
93010155
เปิดใช้งาน
56
93010156
เปิดใช้งาน
57
93010157
ไม่เปิดใช้งาน
58
93010158
เปิดใช้งาน
59
93010159
เปิดใช้งาน
60
93010160
เปิดใช้งาน
61
93010161
เปิดใช้งาน
62
93010162
เปิดใช้งาน
63
93010163
เปิดใช้งาน
64
93010164
เปิดใช้งาน
65
93010165
เปิดใช้งาน
66
93010166
เปิดใช้งาน
67
93010167
เปิดใช้งาน
68
93010168
เปิดใช้งาน
69
93010169
เปิดใช้งาน
70
93010170
เปิดใช้งาน
71
93010171
เปิดใช้งาน
72
93010172
เปิดใช้งาน
73
93010173
เปิดใช้งาน
74
93010174
เปิดใช้งาน
75
93010175
เปิดใช้งาน
76
93010176
เปิดใช้งาน
77
93010177
เปิดใช้งาน
78
93010178
เปิดใช้งาน
79
93010179
เปิดใช้งาน
80
93010180
เปิดใช้งาน
81
93010181
เปิดใช้งาน
82
93010182
เปิดใช้งาน
83
93010183
เปิดใช้งาน
84
93010184
เปิดใช้งาน
85
93010197
เปิดใช้งาน
86
93010198
เปิดใช้งาน
87
93010199
เปิดใช้งาน
88
93010200
เปิดใช้งาน
89
93010201
เปิดใช้งาน
90
93010202
เปิดใช้งาน
91
93010203
เปิดใช้งาน
92
93010204
เปิดใช้งาน
93
93010205
เปิดใช้งาน
94
93010206
เปิดใช้งาน
95
93010207
เปิดใช้งาน
96
93010208
เปิดใช้งาน
97
93010209
เปิดใช้งาน
98
93010210
เปิดใช้งาน
99
93010211
เปิดใช้งาน
100
93010213
เปิดใช้งาน
101
93010214
เปิดใช้งาน
102
93010215
เปิดใช้งาน
103
93010216
เปิดใช้งาน
104
93010217
เปิดใช้งาน
105
93010218
เปิดใช้งาน
106
93010219
เปิดใช้งาน
107
93010220
เปิดใช้งาน
108
93010221
เปิดใช้งาน
109
93010223
เปิดใช้งาน
110
93010224
เปิดใช้งาน
111
93010225
เปิดใช้งาน
112
93010226
เปิดใช้งาน
113
93010227
เปิดใช้งาน
114
93010228
เปิดใช้งาน