ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94010001
เปิดใช้งาน
2
94010002
เปิดใช้งาน
3
94010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
94010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
94010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
94010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
94010007
เปิดใช้งาน
8
94010008
เปิดใช้งาน
9
94010009
เปิดใช้งาน
10
94010010
เปิดใช้งาน
11
94010011
เปิดใช้งาน
12
94010012
เปิดใช้งาน
13
94010013
เปิดใช้งาน
14
94010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
94010015
เปิดใช้งาน
16
94010016
ไม่เปิดใช้งาน
17
94010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
94010018
ไม่เปิดใช้งาน
19
94010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
94010020
ไม่เปิดใช้งาน
21
94010021
เปิดใช้งาน
22
94010022
ไม่เปิดใช้งาน
23
94010023
เปิดใช้งาน
24
94010024
ไม่เปิดใช้งาน
25
94010025
เปิดใช้งาน
26
94010026
ไม่เปิดใช้งาน
27
94010027
เปิดใช้งาน
28
94010028
ไม่เปิดใช้งาน
29
94010029
เปิดใช้งาน
30
94010030
ไม่เปิดใช้งาน
31
94010032
ไม่เปิดใช้งาน
32
94010033
เปิดใช้งาน
33
94010035
ไม่เปิดใช้งาน
34
94010036
เปิดใช้งาน
35
94010037
เปิดใช้งาน
36
94010038
เปิดใช้งาน
37
94010039
ไม่เปิดใช้งาน
38
94010040
ไม่เปิดใช้งาน
39
94010041
ไม่เปิดใช้งาน
40
94010042
เปิดใช้งาน
41
94010043
ไม่เปิดใช้งาน
42
94010044
ไม่เปิดใช้งาน
43
94010045
เปิดใช้งาน
44
94010046
ไม่เปิดใช้งาน
45
94010047
ไม่เปิดใช้งาน
46
94010048
เปิดใช้งาน
47
94010049
เปิดใช้งาน
48
94010050
เปิดใช้งาน
49
94010051
เปิดใช้งาน
50
94010052
เปิดใช้งาน
51
94010053
ไม่เปิดใช้งาน
52
94010054
ไม่เปิดใช้งาน
53
94010055
เปิดใช้งาน
54
94010056
ไม่เปิดใช้งาน
55
94010101
ไม่เปิดใช้งาน
56
94010102
เปิดใช้งาน
57
94010103
เปิดใช้งาน
58
94010104
เปิดใช้งาน
59
94010105
ไม่เปิดใช้งาน
60
94010106
ไม่เปิดใช้งาน
61
94010107
เปิดใช้งาน
62
94010108
เปิดใช้งาน
63
94010109
ไม่เปิดใช้งาน
64
94010110
ไม่เปิดใช้งาน
65
94010111
เปิดใช้งาน
66
94010112
ไม่เปิดใช้งาน
67
94010113
เปิดใช้งาน
68
94010114
ไม่เปิดใช้งาน
69
94010115
เปิดใช้งาน
70
94010116
เปิดใช้งาน
71
94010117
เปิดใช้งาน
72
94010118
ไม่เปิดใช้งาน
73
94010119
ไม่เปิดใช้งาน
74
94010120
เปิดใช้งาน
75
94010121
ไม่เปิดใช้งาน
76
94010122
เปิดใช้งาน
77
94010123
ไม่เปิดใช้งาน
78
94010124
เปิดใช้งาน
79
94010125
เปิดใช้งาน
80
94010126
เปิดใช้งาน
81
94010127
เปิดใช้งาน
82
94010128
เปิดใช้งาน
83
94010129
ไม่เปิดใช้งาน
84
94010130
เปิดใช้งาน
85
94010131
เปิดใช้งาน
86
94010132
เปิดใช้งาน
87
94010133
เปิดใช้งาน
88
94010134
เปิดใช้งาน
89
94010135
เปิดใช้งาน
90
94010136
ไม่เปิดใช้งาน
91
94010137
ไม่เปิดใช้งาน
92
94010138
ไม่เปิดใช้งาน
93
94010139
เปิดใช้งาน
94
94010140
ไม่เปิดใช้งาน
95
94010153
เปิดใช้งาน
96
94020042
เปิดใช้งาน
97
94020043
ไม่เปิดใช้งาน
98
94020044
เปิดใช้งาน
99
94020045
ไม่เปิดใช้งาน
100
94020047
ไม่เปิดใช้งาน
101
94020048
เปิดใช้งาน
102
94020049
ไม่เปิดใช้งาน
103
94020050
ไม่เปิดใช้งาน
104
94020051
เปิดใช้งาน
105
94020052
เปิดใช้งาน
106
94020053
เปิดใช้งาน
107
94020054
เปิดใช้งาน
108
94020055
ไม่เปิดใช้งาน
109
94020056
ไม่เปิดใช้งาน
110
94020057
เปิดใช้งาน
111
94020058
ไม่เปิดใช้งาน
112
94020059
เปิดใช้งาน
113
94020060
เปิดใช้งาน
114
94020061
ไม่เปิดใช้งาน
115
94020062
ไม่เปิดใช้งาน
116
94020063
ไม่เปิดใช้งาน
117
94020064
ไม่เปิดใช้งาน
118
94020065
เปิดใช้งาน
119
94020066
ไม่เปิดใช้งาน
120
94020067
ไม่เปิดใช้งาน
121
94020068
ไม่เปิดใช้งาน
122
94020069
เปิดใช้งาน
123
94020070
ไม่เปิดใช้งาน
124
94020071
ไม่เปิดใช้งาน
125
94020072
ไม่เปิดใช้งาน
126
94020073
ไม่เปิดใช้งาน
127
94020074
ไม่เปิดใช้งาน
128
94020075
เปิดใช้งาน
129
94020076
เปิดใช้งาน
130
94020077
ไม่เปิดใช้งาน
131
94020078
ไม่เปิดใช้งาน
132
94020079
ไม่เปิดใช้งาน
133
94020080
เปิดใช้งาน
134
94020082
เปิดใช้งาน
135
94020083
ไม่เปิดใช้งาน
136
94020084
เปิดใช้งาน