ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
94010057
เปิดใช้งาน
2
94010058
เปิดใช้งาน
3
94010059
เปิดใช้งาน
4
94010060
เปิดใช้งาน
5
94010061
เปิดใช้งาน
6
94010062
เปิดใช้งาน
7
94010063
เปิดใช้งาน
8
94010064
เปิดใช้งาน
9
94010065
เปิดใช้งาน
10
94010066
เปิดใช้งาน
11
94010067
เปิดใช้งาน
12
94010068
เปิดใช้งาน
13
94010069
เปิดใช้งาน
14
94010070
เปิดใช้งาน
15
94010071
เปิดใช้งาน
16
94010072
เปิดใช้งาน
17
94010073
เปิดใช้งาน
18
94010074
เปิดใช้งาน
19
94010075
เปิดใช้งาน
20
94010076
เปิดใช้งาน
21
94010077
เปิดใช้งาน
22
94010078
เปิดใช้งาน
23
94010079
เปิดใช้งาน
24
94010080
เปิดใช้งาน
25
94010081
เปิดใช้งาน
26
94010082
เปิดใช้งาน
27
94010083
เปิดใช้งาน
28
94010084
เปิดใช้งาน
29
94010085
เปิดใช้งาน
30
94010086
เปิดใช้งาน
31
94010087
เปิดใช้งาน
32
94010088
เปิดใช้งาน
33
94010089
เปิดใช้งาน
34
94010090
เปิดใช้งาน
35
94010091
เปิดใช้งาน
36
94010092
เปิดใช้งาน
37
94010093
เปิดใช้งาน
38
94010094
เปิดใช้งาน
39
94010095
เปิดใช้งาน
40
94010096
เปิดใช้งาน
41
94010097
เปิดใช้งาน
42
94010098
เปิดใช้งาน
43
94010100
เปิดใช้งาน
44
94010141
เปิดใช้งาน
45
94010142
เปิดใช้งาน
46
94010143
เปิดใช้งาน
47
94010144
เปิดใช้งาน
48
94010145
เปิดใช้งาน
49
94010146
เปิดใช้งาน
50
94010147
เปิดใช้งาน
51
94010148
เปิดใช้งาน
52
94010149
เปิดใช้งาน
53
94010150
เปิดใช้งาน
54
94010151
เปิดใช้งาน
55
94010152
เปิดใช้งาน
56
94020115
เปิดใช้งาน
57
94020116
เปิดใช้งาน
58
94020117
เปิดใช้งาน
59
94020118
เปิดใช้งาน
60
94020119
เปิดใช้งาน
61
94020120
เปิดใช้งาน
62
94020121
เปิดใช้งาน
63
94020122
เปิดใช้งาน
64
94020123
เปิดใช้งาน
65
94020124
เปิดใช้งาน
66
94020125
เปิดใช้งาน
67
94020126
เปิดใช้งาน