ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
95020020
เปิดใช้งาน
2
95020021
เปิดใช้งาน
3
95020022
เปิดใช้งาน
4
95020023
เปิดใช้งาน
5
95020024
เปิดใช้งาน
6
95020025
ไม่เปิดใช้งาน
7
95020026
เปิดใช้งาน
8
95020027
เปิดใช้งาน
9
95020028
ไม่เปิดใช้งาน
10
95020029
ไม่เปิดใช้งาน
11
95020030
ไม่เปิดใช้งาน
12
95020031
เปิดใช้งาน
13
95020032
เปิดใช้งาน
14
95020033
ไม่เปิดใช้งาน
15
95020034
ไม่เปิดใช้งาน
16
95020035
ไม่เปิดใช้งาน
17
95020036
ไม่เปิดใช้งาน
18
95020037
เปิดใช้งาน
19
95020038
ไม่เปิดใช้งาน
20
95020039
เปิดใช้งาน
21
95020040
เปิดใช้งาน
22
95020041
เปิดใช้งาน
23
95020042
ไม่เปิดใช้งาน
24
95020043
ไม่เปิดใช้งาน
25
95020044
ไม่เปิดใช้งาน
26
95020045
เปิดใช้งาน
27
95020046
ไม่เปิดใช้งาน
28
95020047
ไม่เปิดใช้งาน
29
95020048
ไม่เปิดใช้งาน
30
95020049
เปิดใช้งาน
31
95020050
ไม่เปิดใช้งาน
32
95020051
เปิดใช้งาน
33
95020052
ไม่เปิดใช้งาน
34
95020067
ไม่เปิดใช้งาน
35
95020068
ไม่เปิดใช้งาน
36
95020069
เปิดใช้งาน
37
95020070
ไม่เปิดใช้งาน
38
95020071
เปิดใช้งาน
39
95020072
ไม่เปิดใช้งาน
40
95020073
ไม่เปิดใช้งาน
41
95020074
เปิดใช้งาน
42
95020075
เปิดใช้งาน
43
95020076
เปิดใช้งาน
44
95020077
เปิดใช้งาน
45
95020078
ไม่เปิดใช้งาน
46
95020079
เปิดใช้งาน
47
95020080
ไม่เปิดใช้งาน
48
95020081
ไม่เปิดใช้งาน
49
95020082
เปิดใช้งาน
50
95020083
เปิดใช้งาน
51
95020084
เปิดใช้งาน
52
95020085
เปิดใช้งาน
53
95020086
ไม่เปิดใช้งาน
54
95020087
ไม่เปิดใช้งาน
55
95020088
เปิดใช้งาน
56
95020089
ไม่เปิดใช้งาน
57
95020090
เปิดใช้งาน
58
95020091
ไม่เปิดใช้งาน
59
95020092
เปิดใช้งาน
60
95020093
เปิดใช้งาน
61
95020094
เปิดใช้งาน
62
95020095
เปิดใช้งาน
63
95020096
เปิดใช้งาน
64
95020097
ไม่เปิดใช้งาน
65
95020098
เปิดใช้งาน
66
95020099
เปิดใช้งาน
67
95020100
ไม่เปิดใช้งาน
68
95020101
เปิดใช้งาน