ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
95020001
เปิดใช้งาน
2
95020002
เปิดใช้งาน
3
95020003
เปิดใช้งาน
4
95020004
เปิดใช้งาน
5
95020005
เปิดใช้งาน
6
95020006
เปิดใช้งาน
7
95020007
เปิดใช้งาน
8
95020009
เปิดใช้งาน
9
95020010
เปิดใช้งาน
10
95020011
เปิดใช้งาน
11
95020012
เปิดใช้งาน
12
95020013
เปิดใช้งาน
13
95020014
เปิดใช้งาน
14
95020015
เปิดใช้งาน
15
95020016
เปิดใช้งาน
16
95020017
เปิดใช้งาน
17
95020018
เปิดใช้งาน
18
95020019
เปิดใช้งาน
19
95020053
เปิดใช้งาน
20
95020054
เปิดใช้งาน
21
95020055
เปิดใช้งาน
22
95020056
เปิดใช้งาน
23
95020057
เปิดใช้งาน
24
95020058
เปิดใช้งาน
25
95020059
เปิดใช้งาน
26
95020060
เปิดใช้งาน
27
95020061
เปิดใช้งาน
28
95020062
เปิดใช้งาน
29
95020063
เปิดใช้งาน
30
95020064
เปิดใช้งาน
31
95020065
เปิดใช้งาน
32
95020066
เปิดใช้งาน