ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
96020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
96020002
เปิดใช้งาน
3
96020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
96020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
96020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
96020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
96020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
96020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
96020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
96020010
เปิดใช้งาน
11
96020011
เปิดใช้งาน
12
96020012
เปิดใช้งาน
13
96020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
96020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
96020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
96020016
เปิดใช้งาน
17
96020018
ไม่เปิดใช้งาน
18
96020019
ไม่เปิดใช้งาน
19
96020020
เปิดใช้งาน
20
96020021
ไม่เปิดใช้งาน
21
96020022
เปิดใช้งาน
22
96020023
ไม่เปิดใช้งาน
23
96020024
เปิดใช้งาน
24
96020025
ไม่เปิดใช้งาน
25
96020026
ไม่เปิดใช้งาน
26
96020027
เปิดใช้งาน
27
96020028
เปิดใช้งาน
28
96020029
เปิดใช้งาน
29
96020030
ไม่เปิดใช้งาน
30
96020031
ไม่เปิดใช้งาน
31
96020032
ไม่เปิดใช้งาน
32
96020033
เปิดใช้งาน
33
96020034
ไม่เปิดใช้งาน
34
96020036
ไม่เปิดใช้งาน
35
96020037
ไม่เปิดใช้งาน
36
96020038
เปิดใช้งาน
37
96020039
ไม่เปิดใช้งาน
38
96020040
เปิดใช้งาน
39
96020041
เปิดใช้งาน
40
96020042
ไม่เปิดใช้งาน
41
96020043
ไม่เปิดใช้งาน
42
96020044
ไม่เปิดใช้งาน
43
96020045
ไม่เปิดใช้งาน
44
96020046
เปิดใช้งาน
45
96020047
ไม่เปิดใช้งาน
46
96020048
เปิดใช้งาน
47
96020049
ไม่เปิดใช้งาน
48
96020050
เปิดใช้งาน
49
96020051
ไม่เปิดใช้งาน
50
96020052
ไม่เปิดใช้งาน
51
96020053
ไม่เปิดใช้งาน
52
96020054
เปิดใช้งาน
53
96020055
ไม่เปิดใช้งาน
54
96020056
ไม่เปิดใช้งาน
55
96020057
ไม่เปิดใช้งาน
56
96020058
ไม่เปิดใช้งาน
57
96020059
ไม่เปิดใช้งาน
58
96020060
เปิดใช้งาน
59
96020061
เปิดใช้งาน
60
96020062
ไม่เปิดใช้งาน
61
96020063
เปิดใช้งาน
62
96020064
ไม่เปิดใช้งาน
63
96020065
เปิดใช้งาน
64
96020066
ไม่เปิดใช้งาน
65
96020067
เปิดใช้งาน
66
96020068
เปิดใช้งาน
67
96020069
ไม่เปิดใช้งาน
68
96020070
เปิดใช้งาน
69
96020071
ไม่เปิดใช้งาน
70
96020072
เปิดใช้งาน
71
96020073
ไม่เปิดใช้งาน
72
96020074
ไม่เปิดใช้งาน
73
96020075
ไม่เปิดใช้งาน
74
96020076
ไม่เปิดใช้งาน
75
96020077
ไม่เปิดใช้งาน
76
96020078
ไม่เปิดใช้งาน
77
96020079
ไม่เปิดใช้งาน
78
96020080
ไม่เปิดใช้งาน
79
96020081
เปิดใช้งาน
80
96020082
เปิดใช้งาน
81
96020083
ไม่เปิดใช้งาน
82
96020084
เปิดใช้งาน
83
96020085
เปิดใช้งาน
84
96020086
เปิดใช้งาน
85
96020087
ไม่เปิดใช้งาน
86
96020088
ไม่เปิดใช้งาน
87
96020089
เปิดใช้งาน
88
96020090
ไม่เปิดใช้งาน
89
96020091
ไม่เปิดใช้งาน
90
96020092
เปิดใช้งาน
91
96020093
เปิดใช้งาน
92
96020094
ไม่เปิดใช้งาน
93
96020095
เปิดใช้งาน
94
96020097
ไม่เปิดใช้งาน
95
96020098
ไม่เปิดใช้งาน
96
96020099
เปิดใช้งาน
97
96020100
ไม่เปิดใช้งาน
98
96020101
เปิดใช้งาน
99
96020102
ไม่เปิดใช้งาน
100
96020103
เปิดใช้งาน
101
96020104
เปิดใช้งาน
102
96020105
ไม่เปิดใช้งาน
103
96020106
ไม่เปิดใช้งาน
104
96020107
เปิดใช้งาน
105
96020108
เปิดใช้งาน
106
96020109
ไม่เปิดใช้งาน
107
96020110
ไม่เปิดใช้งาน
108
96020111
เปิดใช้งาน
109
96020112
เปิดใช้งาน
110
96020113
ไม่เปิดใช้งาน
111
96020114
ไม่เปิดใช้งาน
112
96020115
เปิดใช้งาน
113
96020116
ไม่เปิดใช้งาน
114
96020117
เปิดใช้งาน
115
96020118
ไม่เปิดใช้งาน
116
96020119
ไม่เปิดใช้งาน
117
96020120
ไม่เปิดใช้งาน