ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
96010093
ไม่เปิดใช้งาน
2
96010094
ไม่เปิดใช้งาน
3
96010095
เปิดใช้งาน
4
96010096
เปิดใช้งาน
5
96010097
ไม่เปิดใช้งาน
6
96010098
เปิดใช้งาน
7
96010099
ไม่เปิดใช้งาน
8
96010100
เปิดใช้งาน
9
96010101
เปิดใช้งาน
10
96010102
เปิดใช้งาน
11
96010103
เปิดใช้งาน
12
96010104
ไม่เปิดใช้งาน
13
96010105
ไม่เปิดใช้งาน
14
96010106
เปิดใช้งาน
15
96010107
เปิดใช้งาน
16
96010108
ไม่เปิดใช้งาน
17
96010109
ไม่เปิดใช้งาน
18
96010110
เปิดใช้งาน
19
96010111
เปิดใช้งาน
20
96010112
เปิดใช้งาน
21
96010113
ไม่เปิดใช้งาน
22
96010114
ไม่เปิดใช้งาน
23
96010115
ไม่เปิดใช้งาน
24
96010116
ไม่เปิดใช้งาน
25
96010117
ไม่เปิดใช้งาน
26
96010118
ไม่เปิดใช้งาน
27
96010119
ไม่เปิดใช้งาน
28
96010120
เปิดใช้งาน
29
96010121
ไม่เปิดใช้งาน
30
96010122
ไม่เปิดใช้งาน
31
96010123
ไม่เปิดใช้งาน
32
96010124
เปิดใช้งาน
33
96010125
ไม่เปิดใช้งาน
34
96010126
ไม่เปิดใช้งาน
35
96010127
ไม่เปิดใช้งาน
36
96010128
ไม่เปิดใช้งาน
37
96010129
ไม่เปิดใช้งาน
38
96010130
ไม่เปิดใช้งาน
39
96010131
ไม่เปิดใช้งาน
40
96010132
ไม่เปิดใช้งาน
41
96010133
เปิดใช้งาน
42
96020121
ไม่เปิดใช้งาน
43
96020122
ไม่เปิดใช้งาน
44
96020123
เปิดใช้งาน
45
96020124
เปิดใช้งาน
46
96020125
เปิดใช้งาน
47
96020126
เปิดใช้งาน
48
96020127
ไม่เปิดใช้งาน
49
96020128
เปิดใช้งาน
50
96020129
เปิดใช้งาน
51
96020130
เปิดใช้งาน
52
96020131
เปิดใช้งาน
53
96020132
ไม่เปิดใช้งาน
54
96020133
เปิดใช้งาน
55
96020134
เปิดใช้งาน
56
96020135
เปิดใช้งาน
57
96020136
ไม่เปิดใช้งาน
58
96020137
เปิดใช้งาน
59
96020138
ไม่เปิดใช้งาน
60
96020139
ไม่เปิดใช้งาน
61
96020140
ไม่เปิดใช้งาน
62
96020141
ไม่เปิดใช้งาน
63
96020142
เปิดใช้งาน
64
96020143
ไม่เปิดใช้งาน
65
96020144
ไม่เปิดใช้งาน
66
96020145
ไม่เปิดใช้งาน
67
96020146
เปิดใช้งาน
68
96020147
ไม่เปิดใช้งาน
69
96020148
ไม่เปิดใช้งาน
70
96020149
เปิดใช้งาน
71
96020150
เปิดใช้งาน
72
96020151
เปิดใช้งาน
73
96020152
ไม่เปิดใช้งาน
74
96020153
เปิดใช้งาน
75
96020154
เปิดใช้งาน