เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chrome
แผนที่แยกตามกลุ่มสาระฯ
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- การศึกษาปฐมวัย
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถิติการเข้าเว็บไซต์

เริ่มนับ 05-10-2016

#รายชื่อผู้ประสานงาน#

ปฐมวัย
นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ
0819740942

วิทยาศาสตร์
นางอรอุมา  บวรศักดิ์
0910517014
นายสมพงษ์  มหาโยธี
0878672064
0610593678

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุชิต  บัวพุฒ
0807562747
นายจักรพัฒน์  สมบูรณ์
0879061302

สุขศึกษาและพลศึกษา
นางรำเพย  ทินกระโทก
0898424963
นายตุ๊   จงรักษ์
0982860572

การงานอาชีพ
นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์
0895753881
นายปรีชา  หลักคำพันธ์
0864180725

การงานอาชีพ(หุ่นยนต์)
นายวิทยา  ทวีทรัพย์
0611592975

ภาษาต่างประเทศ
นายเวชยันต์  ภูละคร
0812613363

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางรำเพย  ทินกระโทก
0898424963

สถานที่แข่งขัน >>
ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ปฏิบัติการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ ครั้งที่ 66 สพป.หนองคาย เขต 2  รับผิดชอบ 5 กิจกรรมของระดับประถมศึกษา คือ ปฐมวัย  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
หนังสือแจ้งการจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการแข่งขัน ภายใน 25 พ.ย.59

 

ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2
สถานที่
1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
2
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
4
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
5
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ทดลอง ม.1-ม.3
7
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
11
การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
12
การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
13
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
14
การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
16
การผูกเงื่อนเดินทรงตัวโยนบอล ป.1-ป.3
17
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนฯ ป.4-ป.6
18
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
19
การทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
20
การทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
21
การทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
22
การทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
23
การประกวดยุวบรรณารักษ์ฯ ป.4-ป.6
24
การประกวดยุวบรรณารักษ์ฯ ม.1-ม.3
25
กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
26
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
27
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1-ม.3
28
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
29
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
30
การแข่งขันแอโรบิค ป.1-ป.6
31
การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.3
32
จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
33
จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
34
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
35
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
36
โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
37
โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
38
แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
39
แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
40
พานพุ่ม ป.4-ป.6
41
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
42
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
43
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
44
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
45
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ป.4-ป.6
46
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ม.1-ม.3
47
การแข่งขันทำกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
48
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
49
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
50
การแข่งขันหุ่ยยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
51
การแข่งขันหุ่ยยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
52
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
53
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
54
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
55
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
56
โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.3
57
โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
58
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
59
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
60
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
61
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
62
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
63
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
64
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
65
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
66
ละครคุณธรรม ป.1-ม.3
67
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
68
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
69
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
70
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
71
มารยาทไทย ป.1-ป.3
72
มารยาทไทย ป.4-ป.6
73
มารยาทไทย ม.1-ม.3
74
สวดมนต์แปล บาลี-ไทย ป.1-ม.3
75
สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ม.1-ม.3
76
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ ปฐมวัย
 

 
 


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน