เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chromeข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย

ชื่อ (ไทย) :
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย
ชื่อ (อังกฤษ) :
  Rakthai Phonphisai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเวิน ตำบล จุมพล อำเภอ โพนพิสัย
  จังหวัด หนองคาย
43120
โทรศัพท์ :
   โทรสาร
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
ระยะทาง ถึง สพป.นค.2:   
  0 กม.
ระยะทาง ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.
พิกัด :
  18.057654, 103.084573

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2559 เวลา 09:05:27 น.
)
กิจกรรม/รายการแข่งขัน
ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
25
กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
ประเภท: ทีมละ 10 คน
สถานที่:
อาคารอำนวยการ
ห้อง:
ห้อง 105
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
26
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 10 คน
สถานที่:
อาคารอำนวยการ
ห้อง:
ห้อง 106
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางรำเพย ทินกระโทก / ศึกษานิเทศก์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0898424963
2
นายวิทยา ทวีทรัพย์ / ศึกษานิเทศก์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)

0611592975
สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้

ลำดับ
โรงเรียน
ผู้บริหาร
อำเภอ
โทรศัพท์
1
นายพัชระ งามชัด
โพนพิสัย
0 , 0862312199 / 0817394499
2
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
โพนพิสัย
0862223529 , 089-8166905
3
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
โพนพิสัย
0935193229 , 0619399569, 0985899115
4
-
โพนพิสัย
,
5
นายกุหลาบ นางาม
โพนพิสัย
0910618820 , 0910618820
6
-
โพนพิสัย
0611313492 ,
 
 

แผนที่สนามแข่งขัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน