เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chromeข้อมูลพื้นฐาน บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

ชื่อ (ไทย) :
  บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ) :
  woenrongthonsamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านร่องถ่อน ตำบล จุมพล อำเภอ โพนพิสัย
  จังหวัด หนองคาย
43120
โทรศัพท์ :
  0812624699 โทรสาร
อีเมล์ :
  wernrong@gmail.com
เว็บไซต์ :
ระยะทาง ถึง สพป.นค.2:   
  2 กม.
ระยะทาง ถึง อำเภอ:   
  3 กม.
พิกัด :
  18.0497519625, 103.09486038

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13:55:23 น.
)
กิจกรรม/รายการแข่งขัน
ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
16
การผูกเงื่อนเดินทรงตัวโยนบอล ป.1-ป.3
ประเภท: ทีมละ 6 คน
สถานที่:
หอประชุม
ห้อง:
-
เวลา: ลำดับ 1-15 รายงานตัว 08.00-08.30น. เร่ิมแข่งขัน 09.00น.เป็นต้นไป,
ลำดับ 16-30 รายงานตัว 12.00-12.30น.
เร่ิมแข่งขัน 13.00น.เป็นต้นไป

-
ลำดับ 1-30
ลำดับ 31-61
-
17
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนฯ ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 6 คน
สถานที่:
สนามฟุตบอล
ห้อง:
-
เวลา: ลำดับ 1-15 รายงานตัว 08.00-08.30น. เร่ิมแข่งขัน 09.00น.เป็นต้นไป,
ลำดับ 16-30 รายงานตัว 12.00-12.30น.
เร่ิมแข่งขัน 13.00น.เป็นต้นไป

-
ลำดับ 1-30
ลำดับ 31-61
-
18
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 8 คน
สถานที่:
สนามฟุตบอล
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางรำเพย ทินกระโทก / ศึกษานิเทศก์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0898424963
สถานที่
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
0812624699

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้

ลำดับ
โรงเรียน
ผู้บริหาร
อำเภอ
โทรศัพท์
1
นายพัชระ งามชัด
โพนพิสัย
0 , 0862312199 / 0817394499
2
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
โพนพิสัย
0862223529 , 089-8166905
3
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
โพนพิสัย
0935193229 , 0619399569, 0985899115
4
-
โพนพิสัย
,
5
นายกุหลาบ นางาม
โพนพิสัย
0910618820 , 0910618820
6
-
โพนพิสัย
0611313492 ,
 
 

แผนที่สนามแข่งขัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน