เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chromeข้อมูลพื้นฐาน บ้านนาเพียงใหญ่

ชื่อ (ไทย) :
  บ้านนาเพียงใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ) :
  Napiangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านเสริมสุข ตำบล จุมพล อำเภอ โพนพิสัย
  จังหวัด หนองคาย
43120
โทรศัพท์ :
  042016034 โทรสาร 042016034
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
ระยะทาง ถึง สพป.นค.2:   
  7 กม.
ระยะทาง ถึง อำเภอ:   
  6 กม.
พิกัด :
  18.030357842826454, 103.1463536349753

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:02:40 น.
)
กิจกรรม/รายการแข่งขัน
ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
32
จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
หอประชุมและใต้ถุนอาคารเรียน
ห้อง:
-
เวลา: 09.00-12.00น.
-
ลำดับ 1-61
-
-
33
จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
หอประชุมและใต้ถุนอาคารเรียน
ห้อง:
เวลา: 09.00-12.00น.
-
-
ลำดับ 1-61
-
35
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
หอประชุมและใต้ถุนอาคารเรียน
ห้อง:
เวลา: 09.00-12.00น.
-
-
-
ลำดับ 1-61
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ / ศึกษานิเทศก์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0895753881
2
นายปรีชา หลักคำพันธ์ / ศึกษานิเทศก์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0864180725
สถานที่
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
0898618226 042016034

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้

ลำดับ
โรงเรียน
ผู้บริหาร
อำเภอ
โทรศัพท์
1
นายพัชระ งามชัด
โพนพิสัย
0 , 0862312199 / 0817394499
2
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
โพนพิสัย
0862223529 , 089-8166905
3
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
โพนพิสัย
0935193229 , 0619399569, 0985899115
4
-
โพนพิสัย
,
5
นายกุหลาบ นางาม
โพนพิสัย
0910618820 , 0910618820
6
-
โพนพิสัย
0611313492 ,
 
 

แผนที่สนามแข่งขัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน