เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chromeข้อมูลพื้นฐาน บ้านนาฮำ

ชื่อ (ไทย) :
  บ้านนาฮำ
ชื่อ (อังกฤษ) :
  NAHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านนาฮำ ตำบล เฝ้าไร่ อำเภอ เฝ้าไร่
  จังหวัด หนองคาย
43120
โทรศัพท์ :
  042417312 โทรสาร 042417312
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
ระยะทาง ถึง สพป.นค.2:   
  30 กม.
ระยะทาง ถึง อำเภอ:   
  5 กม.
พิกัด :
  17.979895569495458, 103.30070015849981

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2559 เวลา 13:40:57 น.
)
กิจกรรม/รายการแข่งขัน
ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
7
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
ลานกิจกรรม
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
อาคารอเนกประสงค์
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางอรอุมา บวรศักดิ์ / ศึกษานิเทศก์
วิทยาศาสตร์

0910517014
2
นายสมพงษ์ มหาโยธี / ศึกษานิเทศก์
วิทยาศาสตร์

0878672064, 0610593678
สถานที่
นายทองคำ ปาปะโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮำ
042417312

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้

ลำดับ
โรงเรียน
ผู้บริหาร
อำเภอ
โทรศัพท์
1
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
เฝ้าไร่
0810612662 , 0819947913
2
นายอุนาจ กองธรรม
เฝ้าไร่
0817694132 , 0817694132
3
นายสิริพงศ์ สายแขม
เฝ้าไร่
042430278 , 0818727211
 
 

แผนที่สนามแข่งขัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน