เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chromeข้อมูลพื้นฐาน เซิมพิทยาคม

ชื่อ (ไทย) :
  เซิมพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ) :
  sermpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสุขสำราญ ตำบล เซิม อำเภอ โพนพิสัย
  จังหวัด หนองคาย
43120
โทรศัพท์ :
  042017136 โทรสาร 042017135
อีเมล์ :
  sermpittayakhom@gmail.com
เว็บไซต์ :
ระยะทาง ถึง สพป.นค.2:   
  84 กม.
ระยะทาง ถึง อำเภอ:   
  34 กม.
พิกัด :
  17.934419818200155, 103.3063356584264

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:32:48 น.
)
กิจกรรม/รายการแข่งขัน
ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
อาคาร 2
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-61
-
-
2
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
อาคาร 2
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
-
ลำดับ 1-61
-
3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
อาคาร 1
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางอรอุมา บวรศักดิ์ / ศึกษานิเทศก์
วิทยาศาสตร์

0910517014
2
นายสมพงษ์ มหาโยธี / ศึกษานิเทศก์
วิทยาศาสตร์

0878672064, 0610593678
สถานที่
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม
0857488463 042017136

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้

ลำดับ
โรงเรียน
ผู้บริหาร
อำเภอ
โทรศัพท์
1
นายกรพล การินทร์
โพนพิสัย
042430257,084-8872572 , 0848872572-0933412167
2
-
โพนพิสัย
0861591702 ,
3
-
โพนพิสัย
083343369 ,
 
 

แผนที่สนามแข่งขัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน