ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาไท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720001
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  720001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พญาไท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHYATHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน306 ถนนศรีอยุธยา
ตำบล :
  ทุ่งพญาไท
อำเภอ :
  เขตราชเทวี
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10400
โทรศัพท์ :
  023545251
โทรสาร :
  023545277
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  phyathaischool@phyathai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราชเทวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพญาไท


นางพีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน