ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโฆสิตสโมสร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720002
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030008
รหัส Obec 6 หลัก :
  720002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โฆสิตสโมสร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kositsamosorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน51/2
ตำบล :
  ศิริราช
อำเภอ :
  เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10700
โทรศัพท์ :
  0-2411-3401
โทรสาร :
  024182150
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2450
อีเมล์ :
  kositsamosorn@bkkp.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 14:44:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโฆสิตสโมสร


นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน