ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720003
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  720003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rachawinit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ดุสิต
อำเภอ :
  เขตดุสิต
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10300
โทรศัพท์ :
  022812156, 0228
โทรสาร :
  022829828
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2511
อีเมล์ :
  rachawinit1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเขตดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2564 เวลา 09:51:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิต


นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน