ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720004
รหัส Smis 8 หลัก :
  10010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  720004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน658/1
ตำบล :
  วชิรพยาบาล
อำเภอ :
  เขตดุสิต
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10300
โทรศัพท์ :
  022411581, 0224
โทรสาร :
  022411581
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/03/2475
อีเมล์ :
  school_tp2553@hotmail.ccom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:31:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ